Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Projektant Pavel Vidlák z firmy VIPA starostům ve Valči ukázal mnoho metrů dlouhé plány trasování cyklostezky z Třebíče do Dukovan.
(foto: ap)

A co stromy podél cyklostezky z Třebíče do Dukovan?

29.11.2019

Valeč (ap) - Celkem deset vzájemných propojení cyklostezky Dukovany-Třebíč je v současné době projektováno a majetkoprávně připravováno k realizaci. Nejblíže k realizaci má tři a půl kilometru dlouhý úsek mezi Dalešicemi a Slavěticemi. Žádost o dotaci na jeho stavbu bude podána příští rok.


Je to už deset let, co ČEZ začal podporovat projektovou činnost na vznik cyklostezek, které by ve výsledku umožnily bezpečně projet na kole trasu z Třebíče do Dukovan. Teprve v roce 2015 však byl otevřen první úsek cyklostezky a v loňském roce další dva. Trasu z Třebíče do Dukovan se zpevněným asfaltovým, nebo v lesních úsecích s kamenitým povrchem, se však nedaří budovat „logicky“ z jednoho konce na druhý. Projekt je rozpracován na řadu kratších úseků, které vznikají podle toho, jak se daří vypořádat především majetkové poměry v daném místě. I z tohoto důvodu projektanti návrhy trasování přisunuli cyklostezku, v plánech obvykle širokou tři metry, co nejblíže k silnici II. třídy z Třebíče do Dukovan. Jednotlivé obce na ni budou napojeny odbočkami pro cyklisty.

Ve vysokém stupni rozpracovanosti jsou úseky cyklostezky Hrotovice-Bezděkov, Bezděkov-Dalešice, Bezděkov-Valeč, Dalešice-Slavětice, Slavětice-EDU, EDU-Dukovany, Valeč-Třebenice, Třebenice – rozcestí Dolní Vilémovice – Číměř (napojení na cyklostezku Třebíč-Vladislav), Studenec (napojení na cyklostezku Vladislav – Náměšť nad Oslavou).

Je také snaha využívat pro urychlení stavby cyklotras cest, které jsou v majetku obcí. A tak třeba na úterní prezentaci celého projektu na obecním úřadu ve Valči projevila valečská starostka Romana Nováková přání, aby trasa cyklostezky její obcí šla podél komunikace 351 až po poslední křižovatku na Dalešice. Zaujal také její postřeh, že na Třebíčsku nevznikají cyklotrasy zdaleka tak rychle, jako třeba na Novoměstsku. „Na Novoměstsku mají tu výhodu, že tam vznikají cyklostezky na vyřazených železničních tratích,“ vysvětlil projektant cyklostezek Pavel Vidlák. Z hlediska dopravních požadavků i z hlediska kvality povrchu silniček pro cyklisty je přitom velký rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou. Cyklotrasa, probíhající obvykle obcí nebo městem, nemá omezený provoz, ale z ní se na konci obce najíždí na cyklostezky s provozem určeným jen pro cyklisty. Z hlediska financování je také pro obce důležité, že na cyklotrasy ne- jsou poskytovány dotace, ale na cyklostezky ano. Ministerské dotace mohou pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů. Vedení obcí, žádající o finanční podporu, však především musí doložit, že cyklostezku budou stavět na vlastním pozemku obce. Ale třeba její osvětlení už také není hrazeno z programu na cyklostezky.

Asfaltový povrch cyklostezek, vedených mezi poli, se však nelíbí starostovi Slavětic Antonínu Kovářovi, kterému vadí, že projekt nepočítá se zastíněním cyklostezek výsadbou stromů. „A krajina s asfaltem se dále zahřívá,“ varoval zemědělec Kovář, který připomněl, že kdysi mimo zahrady obyvatel Slavětic rostly přes tři tisíce stromů, dnes by je člověk spočítal na prstech jedné ruky.

„Výsadba stromů kolem cyklostezek je možná, i když zatím není podporovaná žádným dotačním programem,“ vysvětlil projektant Vidlák z firmy VIPA. Mluvčí EDU Petr Bezděk nicméně připomněl, že ČEZ podporuje i výsadbu alejí a není tedy problém, aby vznikaly i kolem cyklostezek. Starosta Dukovan Miroslav Křišťál však kontroval, že to v mnoha ohledech problém je, protože o vysazené stromy je třeba dlouhodobě pečovat. „Dočetl jsem se, že vysazená lípa stojí 400 000 korun, než vyroste do dospělého stromu,“ pravil Křišťál.

Z Třebíče by cyklostezka do Dukovan, široká čtyři metry, měla začínat u řeky Jihlavy na straně čistírny odpadních vod. Pracuje se na jejím trasování i v souvislosti s uvažovaným silničním obchvatem Vladislavi, odkud by měla směřovat na Koněšín. Trasa z Vladislavi do Náměště nad Oslavou má nyní tři varianty. Při její výstavbě bude snaha zachovat co nejvíce současných vzrostlých stromů.

Za poslední roky vzrostla také obliba elektrokol a s nimi se zvýšil i počet lidí pohybujících se krajinou na šlapacím kole. Bude zajímavé sledovat, jak či zda se zvýší počet cyklistů v krajině. Třeba i díky tomu, že územní studie krajiny SO ORP Třebíč navrhuje na Třebíčsku obnovit 160 rozoraných polních cest vedoucích z vesnice do vesnice.

Foto HoN: Arnošt Pacola

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk