Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Archeologové objevili unikátní žárový hrob

09.05.2013

Lhánice - V této obci probíhá v těchto dnech záchranný archeologický výzkum, a to v souvislosti s pokládkou nového kabelu nízkého napětí. „Jsou tu liniové výkopy, což je pro archeologa ideální stav, kdy můžeme zkoumat vývoj terénu v intravilánu obce,“ řekl vedoucí výzkumu Ladislav Kaiser z Pueblo - archeologická společnost o. p. s.


V jedné ze sond se podařilo objevit více než tři tisíce let starý žárový hrob. „Nález je z doby bronzové a řadíme ho do velatické kultury. Pochází tedy z dob 1200 ? 1000 před naším letopočtem,“ prozradil Ladislav Kaiser. „Zajímavé, je že v této lokalitě bylo osídlení v době neolitu. To bylo opuštěno a v době bronzové lokalita sloužila jako pohřebiště,“ dodal.

Archeologové udělali v lokalitě celkem tři sondy, z nichž dvě jsou pozitivní. V jedné je zmiňovaný hrob, ve druhé pak neolitické sídlištní objekty.

„Pro Třebíčsko je to úžasný objev,“ říká Milan Vokáč, archeolog Muzea Vysočiny. Podobný nález tu byl naposledy učiněn ve dvacátých letech dvacátého století, shodou okolností na stejné lokalitě. Tehdy zde bylo objeveno dno popelnice, které je dnes uloženo v Muzeu Vysočiny Třebíč. „Další nález, který dokazuje, že toto návrší sloužilo jako pohřebiště, pochází z doby halštatské, tedy z pátého až osmého století před naším letopočtem. Byl objeven hrob s třemi nádobami, mezi nimi je unikátní trojitá nádoba,“ doplnil Vokáč. Jedná se tedy o pohřební areál, kterých je v kraji Vysočina minimum.

„V tomto prostoru bylo sídliště kolem roku 4000 před naším letopočtem. To zaniká a za dva tisíce let se sem lidé vracejí, ale už ne za účelem sídlení, ale pohřbívání. Sídliště jsou posunuta o stovky metrů za potok. Mohlo se jednat tedy o pohřební areál vymezený k sídlištím. Byl tu svět mrtvých a svět živých na druhé straně potoka,“ nastínil Milan Vokáč. Jen pro srovnání. Hrob nalezený v Lhánících pochází zhruba z doby, kdy ve Středomoří probíhala Trojská válka.

Význam mají i středověké nálezy z centra obce, které posouvají historii Lhánic o dalších sto let. „První písemná zmínka o Lhánicích pochází z roku 1349. Nyní máme nálezy keramiky z první poloviny 13. století,“ uvedl Milan Vokáč.

Autor: Petr Chňoupek
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk