Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Chybí nám půl metru dešťů za pět let

30.03.2020

VYSOČINA (ap) - Nedostatek vodních srážek v Kraji Vysočina za posledních pět let dosahuje hrozivých téměř 500 mm. To zhruba znamená chybějící srážky za více než dvě třetiny běžného kalendářního roku, jako kdyby někdo z každého čtverečního metru Kraje Vysočina vysál 500 litrů vody a už je tam nevrátil.


Význam vody jsme si připomněli minulou neděli, na 22. březen totiž připadl Světový den vody. Slaví se už od roku 1993. Letošní oslavy a setkávání bohužel negativně ovlivnila pandemie nového typu koronaviru. Motto letošního Světového dne vody bylo: Voda a změna klimatu.

Toto téma upozorňuje, že voda, klima a jeho změna jsou neoddělitelně spojeny. Stále častěji v posledních letech pociťujeme, že se změnil koloběh vody v krajině, přičemž to můžeme nejvíce vnímat ze zvýšení výskytů extrémních jevů - povodní a zejména pak sucha. Rozsáhlejší povodně se naštěstí Kraji Vysočina a vlastně i celé České republice již nějaký čas vyhýbají. Nicméně fenomén sucha je také nebezpečný. Přišel plíživě v roce 2015 a dosud náš kraj neopustil. Padly mu za oběť třeba už lesy.

Od roku 2015 dosahují průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu vyšších hodnot. Dochází tak k podstatně vyššímu výparu, což hydrologické sucho ještě zhoršuje. Sucho se tak projevuje poklesem hladin podzemních vod, ale i poklesem průtoků v mnoha vodních tocích. Například v roce 2018 většina významných vodních toků na Vysočině dosáhla značně podnormálního stavu vody a v mnoha profilech byl překročen tzv. ukazatel sucha. V letošním roce je situace zatím naštěstí příznivější díky srážkově vydatnějšímu únoru. Do České republiky nepřitékají žádné významné vodní toky. Jsme zcela závislí na dešťových srážkách, proto bychom měli s vodou o to lépe hospodařit. Voda se stala strategickou surovinou. Poznali jsme, jak velký je rozdíl mezi cenou a hodnotou vody.

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk