Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

CS 156, Íkaros a Jaruška Svobodová

23.05.2018

Třebíč (ap) - Výstava Open Performance je již tradičně doprovodnou akcí převážně hudebního festivalu Zámostí, který první červnový víkend obsadí podzámeckou nivu v Třebíči, bývalou židovskou čtvrť a další části města.


Vernisáž expozice Open performance 2018 s podtitulem Výstava (nejen) třebíčských umělců se konala ale již ve čtvrtek 17. května odpoledne na vnitřním nádvoří třebíčského zámku.

Z projevů tří vernisážových řečníků jsme se bohužel nedozvěděli nic o koncepci výstavy, nic o vystavujících autorech a jejich dílech, pouze to, že po roce se akce koná opět v galerii Tympanon a na jejím uspořádání se podílel spolek CS 156.

Expozice samotná je však zajímavým vhledem do současného výtvarného umění v podání třeba i akademicky školených malířů a architektů ze zahraničí. Vzhledem k charakteru výstavní síně, která je strmým a poměrně úzkým točitým schodištěm, se jedná většinou o závěsné obrazy, kresby, grafiku a fotografie, doplněné ukázkami kovářských prací.

O skutečnosti, že v současném výtvarném umění, nazývaném třeba už i post postmodernou, lze umísit nejrůznější výtvarné přístupy doby poměrně dávné i nedávné, svědčí už první dva obrazy středního formátu Jakuba Nohy hned za vstupem do expozice. Čtyřiadvacetiletý absolvent Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara deklaruje, že se věnuje malbě v duchu abstraktního expresionismu s přesahy naivního realismu. Neuvěřitelné!

V přízemí galerie návštěvníka potěší třeba i „laminární“ obrazy třebíčské malířky a výtvarné pedagožky Jitky Janíkové. Také další třebíčská výtvarnice, Jitka Fischerová, vystavuje dvě zdařilé černobílé kresby, které by jistě byly i vhodným ilustračním doprovodem, třeba ke sbírce básní Karla Hlaváčka Pozdě k ránu. Na výstavě najdeme i typickou technikou malovaný obraz třebíčského blues- mana Pavla Hlaváče z letošního roku nazvaný „Mýtus Ikaros aneb Čím výš letíš, tím větší zima.“ Dílo dokazuje, že autor si je vědom fyzikálních, především teplotních důsledků létání v plynném obalu planety Země a zpochybňuje tak základní dějovou premisu slavné starověké báje o letci Íkarovi. Tedy to, že mu slunce při letu v troposféře roztavilo vosk, kterým měl poslepované peří svých křídel. Už je to tak, Hlaváč má pravdu, kdyby Íkaros letěl opravdu výš, byla by tam zima a křídla by mu mrazem naopak ztuhla a byla by pevnější! Tuhl by ovšem při mávání křídly také Íkaros a…

Na výstavě spatříme třeba i kombinovanou technikou vytvořený obraz holandského akademického malíře Walthera Smeitinka-Mühlbachera, toho času z Příštpa. On i někteří další tuzemští a zahraniční účastníci výstavy se prezentují pod značkou CS 156. Bude tedy zajímavé v dalším období sledovat počiny tohoto zapsaného spolku, který usiluje o podporu umělecké činnosti mladé generace, o kulturní a společenský život v Třebíči a okolí. Nejmladší vystavující autorkou na Open performance je totiž Jaruška Svobodová, narozená v roce 2015, kterou zatím baví abstrakce a je pravidelnou účastníci festivalu Zámostí. Uvidíme, zda si svoji preferenci abstrakce dokáže podržet i po stádiu hlavonožců a nástupu do základní školy. A především, zda s podporou svých sponzorů a galeristů dokáže v období nastupujícího dospívání překonat i zákonitě přicházející výtvarnou krizi, která už zahubila mnoho nadaných malířek.

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk