Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Otevření první části cyklostezky, to byla v listopadu 2016 v Náměšti velká radost pro cyklisty všeho věku. Nyní se bude pokračovat v budování cyklostezky směrem od barokního mostu proti toku řeky Oslavy.
(foto: ap)

Cyklostezka zamíří do Červených domků

10.07.2018

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU (ap) - Do stavby šest set metrů dlouhého úseku postupně budované nábřežní cyklostezky podél řeky Oslavy se mohou pustit v Náměšti.


Ve III. etapě stavby se bude jednat o úsek od historického barokního mostu až po lávku v Červených domcích. Státní fond dopravní infrastruktury (SDFI) podpořil tuto akci 21,7 miliony korun. „My k tomu deset milionů přidáme. Je to nejnákladnější úsek z celé stavby, protože je tam spousta různých opěrných zdí a významných terénních úprav. Vznikne i část nového mostu, který navazuje na starý most. Je to děláno proto, aby ta komunikace byla zcela nezávislá na jakékoliv jiné dopravě a sloužila jenom pěším, cyklistům a in-linistům,“ vysvětlil starosta Náměště Vladimír Měrka.

Nová lávka

Cyklostezka otevírá strategickým způsobem možný přístup do lokality Červené domky novou lávkou na úrovni zimního stadionu a fotbalového hřiště, která je připravována v další, IV. etapě. Současná lávka nemá přístup po veřejných pozemcích, vede po soukromých pozemcích, které městu nepatří. „My pro nesportující veřejnost musíme zajistit přístup po veřejných pozemcích tak, aby nebylo nebezpečí, že když se v té lokalitě bude stavět, že o ty pozemky přijdeme,“ vysvětlil starosta Měrka.

To je peněz!

Dotace 27 milionů na necelých šest set metrů cyklostezky se zdá být ohromná. A je to také druhá nejvyšší dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Poskytnuté miliony svědčí o tom, že, že stát hodnotí náměšťskou pobřežní komunikaci jako velice prospěšnou veřejnou stavbu. Výstavba stezek pro cyklisty neměla nikdy od státu takovou podporu jako letos. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil na svém nedávném zasedání příspěvek obcím ve výši 349 milionů korun. To je více než dvojnásobek (nárůst o 147 procent) než loni.

Nejnákladnějším schváleným projektem je stezka pro chodce a cyklisty z Černé v Pošumaví do Hůrky, která vznikne na rozšířené sypané hrázi přes zátoku lipenské vodní nádrže. Celkem stavba vyjde na 43 milionů. Přes 30 milionů si vyžádá nábřežní cyklostezka v Náměšti nad Oslavou. SFDI zafinancuje vždy 85 procent celkových nákladů.

Myslí i na povodně

Stavba třetí části cyklo- stezky v Náměšti byla pojata i jako příležitost ke zlepšení odtokových poměrů řeky Oslavy v případě povodní. „Nevyřeší nám to stoletou vodu, ale pro dvacetiletou vodu jsou to velice významné prvky, které jsou v souladu s protipovodňovými opatřeními. To znamená zkapacitnění koryta řeky, přístup k němu v případě nahromadění ledů, zkapacitnění mostu. Ten most totiž dělá špunt pro všechno, co se nachází nad ním - zimní stadion, fotbalové hřiště, to jsou lokality, které budou mít lepší povodňovou ochranu,“ dodal starosta Měrka.

Jak to začalo

Město Náměšť si nechalo již v roce 2012 zpracovat vyhledávací studii, jejímž cílem bylo navrhnout víceúčelovou nábřežní komunikaci podél toku Oslavy. Postupně začíná sloužit tamním obyvatelům i návštěvníkům ke každodennímu trávení volného času, tedy k in-line bruslení, pro pěší provoz, lokální cykloturistice, a to včetně lokalit s odpočívkami a fitness prvky. Návrh trasy je rozdělen do šesti úseků. Délka hotové cyklostezky ve městě má činit 2860 metrů. Cyklostezka se staví po etapách dle navržené vyhledávací studie. V roce 2016 realizovali úsek č. 4 v délce 598 m po pravém břehu řeky Oslavy, začínající u historického kamenného mostu a vedoucí kolem nákupního domu Penny, pod silničním mostem a končící u čistírny odpadních vod. Tam se loni pokračovalo stavbou nové lávky přes řeku Oslavu namísto stávající, která už byla v havarijním stavu. Hlavním cílem vybudování cyklostezky je její napojení na Mlynářskou stezku, která vede z Nového Města na Moravě do Hardeggu. Cyklisté budou mít v Náměšti možnost odbočit z Mlynářské cyklostezky na nově budovanou nábřežní cyklostezku a vyhnout se tak jízdě po silnici II. třídy a nutnosti přejíždět frekventovanou silnici I. třídy. Foto HoN: Arnošt Pacola

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk