Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Cyklostezka: Teď se hraje o povolenky

17.06.2010

Třebíč - Před týdnem vás Horácké noviny informovaly o odstranění dopravního značení z cyklostezky mezi Poušovem a Sokolím. Celá tato kauza je jen vyústěním většího problému, a tím je umístění samotné cyklostezky. Celá věc se nyní pravděpodobně chýlí ke konci, protože představitelé města, svazku obcí i Státního fondu dopravní infrastruktury snad našli řešení. I když?


Měla vést stezka jinudy?

I takové otázky dnes padají. A jestli ano, tak proč nevede? „Určitě se dalo najít trošku jiné trasování, které by bylo méně konfliktní,“ je přesvědčen třebíčský místostarosta Jan Karas. A proč tedy město neovlivnilo trasu cyklostezky? „Bylo to složité,“ tvrdí Jan Karas. „Město se vyjadřovalo, ale už to bylo před několika lety. V tu chvíli ani svazek nevěděl a neznal způsob financování, a tudíž neznal ani podmínky, které na té cyklostezce budou. A možná, říkám možná, v té době svazek ani nevěděl, že zrovna tento úsek bude vyasfaltován,“ vysvětluje místostarosta. Jan Karas chtěl patrně říci, že pokud by cyklostezka byla trasovaná po stávajících polních cestách, tak by na ní nebyla nutná žádná úprava, co se týče dopravního značení. Tím pádem by nebyla ani žádná omezení pro vlastníky nemovitostí.

Sám Jan Karas by měl mnohem jednodušší trasu. Ta by podle něho měla vést ze Sokolí po pravém břehu řeky. Jiná trasa se dala ovšem nalézt i na levém břehu. Proč tedy nevede cyklostezka jinudy? „Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury přišla až za pochodu, tedy někdy během minulého roku,“ vysvětluje Karas. To znamená, že když svazek obcí podepsal smlouvu s fondem, byla stezka už ve stavbě.

A tady je, podle Karase, ten zakopaný pes. Podmínky pro přiznání dotace byly papežštější než podmínky, které dala Evropská unie. V praxi to znamená jedno - podmínky fondu si protiřečí se stavebním povolením. „Současný stav znamená jen jedno. Je splněno to, co je ve stavebním povolení. Svazek se tak ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny,“ naznačil místostarosta.

Co je ve stavebním povolení?

Podle podmínek fondu by po cyklostezce neměla jezdit jiná motorová vozidla než ta, která mají povolení. Když se vydávalo stavební povolení, svazek neznal režim, který bude na cyklostezce panovat, a to včetně dopravního značení. „Stavební povolení ho proto neřeší,“ říká Karas.

Ve stavebním povolení je podmínka číslo 11, ve které se říká: „V místech, kde cyklostezka povede po stávající cestě, která je jedinou přístupovou komunikací k sousedním pozemkům, budou moci majitelé, nájemci apod. těchto pozemků využívat cyklostezku k dopravní obsluze těchto pozemků.“ A to je právě věta, která si podle místostarosty protiřečí s podmínkami fondu. „Kolaudovat se musí podle stavebního povolení. Takže jestliže nebyly značky tehdy řešeny, nebyly řešeny ani při kolaudaci. A to přesto, že už tam byly a osadit si je nechal svazek.

Značky posunuty

Ač to na první pohled vypadalo tak, že značky jsou odstraněny, tvrdí Jan Karas, že byly pouze posunuty, a to z rozcestí v Poušově na konec zahrádek pod lesem a od křižovatky u Sokolí do zatáčky z druhé strany zmiňovaného lesa. „A to proto, aby se majitelé nemovitostí, v souladu se stavebním povolením, dostali ke svým nemovitostem,“ konstatoval Jan Karas.

Podle místostarosty se už rýsuje řešení. Od míst, kde dnes značky chybí, bude samostatná tabulka, která bude říkat, že tu začíná úsek, kam lze vjet pouze na povolení. „Úsek kolem lesa pak zůstane pro motorová vozidla neprůjezdný,“ doplnil Karas. „V budoucnu by tak neměl být rozdíl mezi současným stavem a budoucím stavem. Kdyby ovšem zůstaly značky osazeny tak, aby to vyhovovalo fondu, tak by to nešlo zkolaudovat,“ dodal.

„Je tady nějaká kolize a město se ji snažilo vyřešit tak, aby to pro lidi bylo co nejjednodušší,“ konstatovala vedoucí oddělení dopravy Ivana Cahová. Kdo bude chtít vjet do úseků na povolení, dostane povolenku na SPZ na městském úřadě. „Povolenka by neměla být vydávána na jeden průjezd, ale na nějaké období, třeba rok,“ uvedla Cahová. Povolení dostane každý, kdo si o ně požádá.

Kdo značky posunul?

To sice není základní otázka, ale otázka, která celou kauzu spustila. „My to nebyli,“ říká Ivana Cahová. „Došlo k tomu po dohodě se svazkem. Asi to vyplynulo z kolaudace,“ doplnil Jan Karas.

„Já už toho mám opravdu dost. To není pravda,“ ohradila se manažerka projektu Zdeňka Švaříčková. Připomněla, že zahrádkářská kolonie, lidově zvaná Sahara, má přístup i ze spodu, tedy mimo cyklostezku. „To mi nikdo neřekl,“ podivovala se Švaříčková. „Museli to vědět, ale všichni mlčeli a nechali mě v tom,“ pokračovala. Značky podle Švaříčkové zmizely ještě před kolaudací. „Já se to dozvěděla a hned jsem jim volala, aby je tam vrátili, aby tam při kolaudaci byly,“ vzpomíná manažerka. „Několikrát jsem je upozorňovala, že můžeme přijít o dotace a navíc, že dodavatelská firma PSJ nepřevezme za stezku záruku, protože není konstrukčně stavěna na to, aby po ní jezdila auta den co den,“ uvedla.

A že město povolilo cyklostezku bez dopravního značení? „Když se někde objeví cyklostezka, začíná nějakou značkou a končí nějakou značkou. Bez dopravního značení to není cyklostezka, ale veřejná komunikace. O povolenkách už byla řeč, ale Zdeňka Švaříčková, po konzultacích na příslušných orgánech, má na ně trochu jiný názor. „My jako svazek dáme městu příkaz, aby mohlo vydávat povolenky,“ říká. Podle Švaříčkové dostanou povolenky jen prokazatelní majitelé nemovitostí a jejich rodinní příslušníci, kteří nemají prokazatelně jinou přístupovou cestu ke své nemovitosti.

Autor: Petr Chňoupek
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk