Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Do Šmeralova domu se vrací život

11.12.2019

TŘEBÍČ (mach) - Rodný dům Bohumíra Šmerala na ulici Smila Osovského se po kompletní rekonstrukci proměnil v Centrum tradiční lidové kultury. Investorem stavební akce v hodnotě 19 milionů korun byl vlastník objektu Kraj Vysočina. Centrum tradiční kultury bude provozovat Muzeum Vysočiny Třebíč.


Hospodářské stavení prošlo v letech 2018 až 2019 rekonstrukcí a modernizací spolufinancovanou z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Zemědělská usedlost na Cyrilometodějské ulici je veřejnosti známa jako Šmeralův dům. V objektu z roku 1824, který je kulturní památkou, bude nově sídlit Centrum tradiční lidové kultury fungující pod krajským Muzeem Vysočiny Třebíč. Rekonstrukce objektu v majetku Kraje Vysočina přišla na 19 miliónů korun, za další zhruba čtyři miliony bude pořízeno vybavení. „Zemědělská usedlost nabízí možnost využít potenciál interiérových i exteriérových prostor, soustředit sem jak živá kulturní vystoupení souborů, výuku lidových tanců, jarmarky tradičních řemesel nebo ukázky obyčejů,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Jana Fischerová.

Programy po celý rok

Ve svém znaku má nově otevřené centrum symbol květu života. Květ života je po celém světě velmi dobře známým diagramem stvoření. Posvátný symbol květu života je jedním z nejstarších grafických symbolů, zobrazovaný ve všech kulturách po celém světě, v náboženstvích či v architektuře. Centrum lidové kultury už funguje naostro. Během adventu zde probíhají vánoční pásma pro organizované návštěvy dětí z mateřských škol. Po Novém roce odstartují pásma věnovaná masopustu a Velikonocím také pro děti nižších tříd základních škol. Na konci března zde proběhne dvoudenní mezinárodní festival lidových muzik. Na konci května se chystá konference k modrotisku a rovněž k modrotisku se připravuje workshop v srpnu letošního roku. Na podzim proběhne jarmark. Veřejnost bude mít zrekonstruované prostory si opět prohlédnout během výstavy věnované lidovým zvyklostem na Vysočině a v plánu jsou i klasické otevírací hodiny. „Jsme pověřenou organizací pro péči o tradiční lidovou kulturu od roku 2005. Už tehdy náš záměr vznikl, vznikla studie. Přišly ale nákladné rekonstrukce, nejdřív depozitář v Kosmákově ulici, pak zámek. Všechno najednou se dělat nedá. Začali jsme shánět partnery a podařilo se zapojit do Interregu a získali jsme tu velkou dotaci,“ vyjádřil pocit spokojenosti s právě úspěšně dokončenou akcí Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč.

Historický s moderními prvky

Nové Centrum tradiční lidové kultury získalo více než 500 m2 zastavené plochy. Východní, historicky nejcennější křídlo bylo rekonstruováno konzervativním způsobem s důrazem na obnovení původní historické podoby objektu. Bezbariérová křídla jižní a západní, která prošla v druhé polovině minulého stolení nešetrnou rekonstrukcí, byla upravena v duchu kontrastu mezi nově provedenými konstrukcemi a kvalitně provedenými opravami původních konstrukcí. Hlavní multifukční sál, který vznikl z původní stodoly, bude využíván jako výstavní prostor a hlavně jako prostor pro pořádání krytých kulturních a přednáškových akcí pořádaných Muzeem Třebíč. V rámci tohoto sálu bude umístěno pódium vytvořené z mobilních stavitelných segmentů. V prostoru jevištního zázemí je navrženo nové schodiště do půdního prostoru a dále je zde navržena nůžková plošina pro přepravu židlí, stolů, praktikáblů atd. do prostoru podkroví pro sezonní uskladnění. „Zajímavostí rekonstrukce jsou nové konstrukce podlah navržené jako provětrávané, na speciálních tvarovkách Iglú s účinným systém přivádění a odvádění vzduchu. Tento systém slouží k ochraně stávajícího zdiva proti vlhkosti. Jako povrchová úprava bude proveden leštěný beton,“ popisuje užitou technologii Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku. Nové omítky vnitřní i vnější byly citlivě provedeny jako vápenné s příměsí cementu s minerálními vápennými štuky pro památkové objekty. Docíleno tak bylo historizujícího efektu. Stropy jednotlivých křídel budovy jsou nově přeštukovány. Původní dřevěná okna byla částečně vyměněna. Zachována byla zhruba 30 let stará střecha, položená z pálených bobrovek.

Zázemí pro lidovou kulturu

Podle Pavla Pacala, náměstka hejtmana Kraje Vysočin pro oblast regionálního rozvoje, bylo cílem projektu vytvořit zázemí pro prezentaci a rozvoj tradiční lidové kultury na Vysočině, tak jak je to obvyklé v sousedních regionech a podmínky pro dlouhodobou, koncepční spolupráci s partnerskými centry v česko-rakouském příhraničí. Nový objekt umožní prezentovat tradiční lidovou kulturu v nové kvalitě a odpovídající požadavkům dnešní doby, stane se samostatným turistickým cílem a aktivně obohatí turistickou nabídku příhraničí. Přidanou hodnotou bude jeho bezprostřední blízkost památky UNESCO Třebíč.

Jak šla historie

Bývalý statek rodiny Šmeralovy je usedlostí z roku 1824. Původně byla součástí samostatné vesnické lokality, která byla postupně pohlcována sídelním útvarem města Třebíč. Objekt získal stát do svého vlastnictví koupí od původních majitelů v 50. letech minulého století. V té době také došlo k zásadní stavební obnově, spojené v roce 1960 s otevřením tehdejšího Památníku Bohumíra Šmerala, následně v roce 1968 prohlášen za kulturní památku. Muzeum Vysočiny Třebíč spravuje nemovitost od roku 1970. Nařízením vlády byl v roce 1991 status národní kulturní památky zrušen, nemovitost však zůstala v seznamu kulturních památek jako cenný doklad příměstského stavitelství 19. století. Muzeum Vysočiny Třebíč dlouhodobě využívalo prostory nemovitosti jako depozitář. Po zprovoznění nového depozitáře na Kosmákově ulici v Třebíči byla bývalá zemědělská usedlost využívána pouze pro skladování převážně výstavního mobiliáře.

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk