Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Dolejší: I hejtman zvládá dvě funkce

10.01.2019

Třebíč (mič) - Výkon dvou zaměstnání starosty Pavla Pacala se nelíbí, zcela pochopitelně, hnutí Třebíč Občanům. Diskusi na toto téma otevřela na zasedání zastupitelů 13. prosince v bodě Různé Blanka Kutinová.


Kutinová zastává názor, že takový pracovní nápor starosta nemůže zvládnout, a že tím jeho starostenský post a současně i město Třebíč budou trpět.

„Náměstek hejtmana a starosta Třebíče jsou velmi důležité posty. Jak to chcete stíhat, abyste některý nešidil? To máte tolik energie?“ zeptala se.

Starosta Pacal odpověděl: „Na Kraji Vysočina již nezastávám uvolněnou funkci, tudíž mluvit o dvou plných zaměstnáních není na místě. Mám pouze jednu uvolněnou funkci, a tou je starosta města Třebíče. V minulém volebním období jsem při funkci náměstka hejtmana byl i neuvolněným radním města Třebíče. Jsem připravený to i tentokrát organizačně zvládat. Při vhodném nastavení to jde.“

Starostou na sto procent

Kutinová se ale s odpovědí nespokojila: „Argumentovali jste přece, že na radnici je práce hodně, a proto musí být i navýšen počet radních. Vy si teď odporujete. Pokud říkáte, že obě funkce zvládnete, ale navyšujete radní, tak něco není v pořádku. Chtěla bych, aby starosta pracoval pro Třebíč na sto procent. Tohle mi matematicky neodpovídá.“

„Váš výklad matematiky je zřejmě jiný než můj,“ odvětil starosta a zdůraznil, že pracovat současně i pro kraj je efektivní možnost různých kontaktů pro práci na radnici v Třebíči. „Vaše obavy nesdílím,“ stál si za svým názorem Pacal.

Časové nastavení

Alois Novák (TO!) připomněl výši dvou platů, které starosta dostává. „Práci na kraji máte zaplacenou téměř stejně jako na radnici. Nevěřím tomu, že matematika vychází tak, jak si vy představujete. Pokud budeme brát průměrnou pracovní dobu, budete pracovat osmdesát hodin týdně. To budete pracovat deset hodin každý den, nebo šestnáct hodin v dny pracovní? Nebo jak to máme chápat?“ chtěl znát časové nastavení dvou pracovních výkonů a dodal, že práce na kraji a na radnici nemusí jít ruku v ruce, navíc se může jednat o střet zájmů.

„Je to právě naopak. Každý člen krajského zastupitelstva pochází z nějakého území a pokud by šlo o střet zájmů, nemohl by v zastupitelstvu vůbec působit. Zřejmě jsem pochopil podstatu této debaty. Není to moje pracovní vytížení, ale finance za výkon dvou funkcí. Upozorňuji, že toto je stanoveno nařízením vlády. Pokud by mi šlo o peníze, asi bych neodcházel z kraje z uvolněné funkce,“ bránil se starosta.

Pohled závisti?

Svůj názor na diskutované téma řekl i Josef Klíma (KDU-ČSL): „Myslím si, že pokud jde o pana Nováka, je to pohled závisti nebo něčeho podobného. Určitě si na radnici přejí, aby byla někým zastoupena na kraji, někým, kdo by město prosazoval.“

Alois Novák se bránil: O závisti to není, věřte nebo nevěřte. My si ale myslíme, že časově nemohou být obě funkce zvládnutelné.“

O vysvětlení neuvolněné funkce se pokusil neuvolněný radní Jan Burda (Třebíč můj domov): „Já, jako neuvolněný radní, chodím normálně do práce a nikdo po mně nechce, abych osm hodin seděl na radnici. To je skutečně o něčem jiném.“

Barák se pustil do Klímy

Jaromír Barák (TO!) okomentoval poznámku zastupitele Klímy: „On je tím známý. V okamžiku, kdy my něco kritizujeme, v tomto případě, že je město kráceno na čase starosty, tak pan Klíma vytáhne kartu závisti. Je to smutné, pane Klímo, že neumíte říct nic jiného.“

Starosta Pacal Baráka upozornil, že každý má právo na svůj názor.

„Jistě, na to mám právo i já. Pokud bys, Pavle, chtěl vědět, co je to demokracie, podívej se na zasedání v Londýně, abys věděl, jak se mezi sebou demokraté baví. A ne, že mě budeš napomínat, když zvýším hlas. Opakuji. Karta závisti, je karta pana Klímy,“ stál si za svým názorem Barák a také on se pustil do kritiky kumulace dvou funkcí starosty, jako předtím jeho kolegové z hnutí Pro Třebíč.

Otázka schopností?

Slovo do diskuse si neodpustila ani Julie Dolejší (KSČM): „Zkrátka mi to nedalo, abych něco k tomu neřekla. Otázka tohoto jednání je čistě subjektivní. Víme, že kumulace funkcí je dlouho diskutovaný celorepublikový problém. Podívejme se na našeho hejtmana. On při tom všem ještě jako lékař ordinuje. Je to otázka časového rozdělení své práce i energie. Já si vážím práce pana Pacala, ale upozornila jsem ho, že si toho nabírá moc. Je to ale otázka jeho schopností a možností.“

Autor: mič
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk