Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Tým odborníků už řeší jen detaily.
(foto: Jan Uher)

Dvě muzea v třebíčském zámku budou v České republice unikátní

25.07.2011

Třebíč - Turisté, kteří se rozhodli navštívit třebíčský zámek, mají smůlu. Tedy skoro. Prohlédnout si mohou toliko baziliku sv. Prokopa a benediktinskou zahrádku za její apsidou, ti s větší fantazií se mohou zasnít nad tím, jak si za pár let zabloudí v tisovém bludišti vysázeném před dvěma lety v hradním příkopu. Tím pro ně areál zámku skončí. Přesunout se mohou do Židovského Města v podhradí. To však také není špatné?


Vraťme se ale na zámek. O jeho přestavbě informujeme čas od času vždy, když se dozvíme o něčem zajímavém, co by čtenáře Horáckých novin mohlo zajímat. Toto úterý se konal další kontrolní den, na který přijel i autor libret muzejních expozic obou muzeí Michal Stehlík. Krajského i městského. Zatímco o tom krajském libretu a tudíž celkovém vzhledu budoucích expozic jsme již psali několikrát a jeho podoba je zcela jasná a přesná, to městské vzniká právě nyní.

Tým odborníků

Expozice však nevzniká jen v hlavě pana Stehlíka. Vytvořil si pracovní tým odborníků, se kterým se v Třebíči objevuje pravidelně a na místě samém konfrontují svoje představy s realitou. Do týmu patří Richard Biegel, Martin Ceplecha, Karolína Chundelová, Albert Kubišta, Petr Macek, Martin Micka. Přítomni samozřejmě bývají i zástupci městského úřadu, a to jak oddělení rozvoje, které má realizaci na starosti, tak i politická reprezentace, která se snaží přispět k ideové části projektu.

Zopakujme si krátce, jak bude městské muzeum vypadat. Jeho zásadní odlišností od toho krajského bude to, že bude interaktivní. Tedy žádné cedulky nedotýkati se, ale právě naopak.

Dotýkej se,vyzkoušej si, hrej si!

Vstup do tohoto hravého muzea bude přes informační halu, kde budou návštěvníci krátce a názorně seznámeni s tím, co je nahoře v patře čeká. V plánu je nějaký instruktážní film a něco podobného. Samotná expozice bude mít dvě části. První část se bude jmenovat Jak se staví bazilika a Jak žije město, druhá část Jak se rodí věci ? řemesla. Celá expozice pak bude logicky navazovat na krajské muzeum. To, co si tam návštěvníci „jen“ prohlédnou, budou si moci prakticky vyzkoušet. Je jasné, že hlavní cílovou skupinou jsou děti, ale zkušenost z jiných interaktivních výstav je taková, že dospělí nevydrží a přidají se.

Teoreticky i prakticky

Nakoukněme do libreta, které Stehlíkův tým k poslednímu červnu odevzdal. Každé téma bude mít dvě části. Instruktážní panely, kde bude možno si látku nastudovat, a praktickou část, kde se již bude prakticky experimentovat. Při stavbě baziliky to například bude dřevěný jeřáb. Skutečná replika středověkého jeřábu, jaký se nepochybně při stavbě používal.

Vzniká město

Pod klášterem se rodilo město a malí experimentátoři se seznámí se složením městské rady, jmény jednotlivých členů, jejich odznaky atd.

Poznají, co jsou to symboly města ? zakládací listina, znak města, pečeť, název ? měnící se po staletích v různých jazycích.Téma útrpného práva ? kat, šibenice, pranýř, mučení, poprava.Opevnění ? jeho části (barbakan, parkán, příkop), funkce ? obranná a právní, zbraně a oděv obránců města v různých obdobích.Brány a věže ? skutečné třebíčské brány, jejich velikost, stáří? Zhotovit budou moci mapu města, do které brány zasadí.Cechy ? jejich jednotlivé znaky, se kterými bude zase možnost tvořit například dokreslováním. Tím si děti lépe uvědomí a zafixují jejich vzhled.

Město se skládá z domů

V této části bude připraven řez domu ze 16. století a průčelí tří domů ? gotiky, baroka a renesance. V této části bude interaktivity trochu méně, ale samozřejmě se počítá s otevíráním dvířek a nakukováním do soukromí jednotlivých měšťanů. I zde však bude možnost rozvíjet danou situaci a pomocí „šuplíků“ získávat další podrobnosti ze života města a měšťanů.

Aby bylo možno využívat hry světel a stínů, budou v této části pravděpodobně zatemněna okna.

Jak se město mění

Poutníci věky si budou moci i prakticky postavit veleměsto, a to v jednotlivých obdobích. Do půdorysu na podlaze si z barevných kostek budou moci sestavovat Třebíč, jak se postupem staletí vyvíjela. Zachovány zůstanou části, které překonaly staletí ? náměstí, kostel, klášter, židovská čtvrť?Období budou rozdělena do čtyř etap:

Gotika ? náměstí, brány, hradby, klášter.Renesance ? Židovské Město, Jejkov, Nové Dvory, Stařečka, Domky, Podklášteří.Devatenácté století ? zde budou vysvětleny změny v tomto dynamickém století ? železnice, zboření hradeb a bran.Dvacáté století ? další změny na celkové tváři města ? průtažní silnice, změny na náměstí, panelová sídliště, zboření Stařečky a stavba autobusového nádraží, výstavba v 80. letech v centru.

Měšťané živí řemesla

Na část o životě města logicky navazuje druhá část expozice Jak se rodí řemesla. V jednotlivých částech vybavených jako řemeslnické dílny budou umístěny jeden až dva interaktivní modely, na kterých si budou moci návštěvníci jednotlivá řemesla vyzkoušet. Děti se tak možná poprvé v životě setkají s mizejícími řemesly, a dokonce si je budou moci doslova osahat. Promyšlena a do detailů rozpracována jsou již řemesla mlynář, pekař, tkadlec, soukeník, krejčí, knihtiskař, betlemář.

Právě v této části rozvinul expozici návrh starosty Heřmana, který připomněl bylinkovou zahrádku a tedy možnost zahrnutí lékárnictví s využitím bylinek s místní zahrádkou benediktinů. Protože tvůrci chtějí, aby každé řemeslo - pracoviště s sebou neslo charakteristickou vůni a atmosféru, byl tento návrh s díky přijat.

Vzniká unikát

Na názory a pocity z tohoto projektu jsme se zeptali obou členů týmu, se kterými se Horácké noviny zatím nesetkaly. Byl to Albert Kubišta, který má na starosti řemesla, a Martin Neplecha ? výtvarník a sochař, který dává dohromady interaktivní modely. Shodli se na tom, že v Třebíči vzniká něco jedinečného, co v České republice nemá obdoby. Interaktivní muzeum v Třebíči bude, podle jejich slov, skvělou výukovou pomůckou samo o sobě. Ve spojení s klasickým Muzeem Vysočiny však vznikne celek zcela unikátní.

Autor: Jan Uher
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk