Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Dvoudenní veletrh muzeí v Třebíči

30.05.2019

TŘEBÍČ (red) - Muzeum Vysočiny Třebíč hostilo ve dnech 22. a 23. května své kolegy z ostatních muzeí z celé České republiky. Konal se tam již 24. veletrh muzeí ČR.


„Smyslem veletrhu je setkání a výměna informací, myšlenek a vlastních zkušeností muzejních pracovníků napříč obory jejich specializací. Pro letošek bylo jako téma zvoleno Muzeum a region. A proto do programu byla zařazena i tematická exkurze do nedalekých Hrotovic, ve kterých v loňském roce otevřeli nové regionální Muzeum Hrotovicka,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Třebíčské muzeum je tradičním pořadatelem. Letos si však ke spolupráci přizvalo ekocentrum Chaloupky o.p.s. V rámci přednáškových bloků zazněly různorodé avšak tematicky laděné příspěvky, a to například Zprostředkování regionálních i obecných témat dětským návštěvníků; Rozvoj regionálně orientovaných programů v Muzeu Českého krasu; Přeshraniční výstava „Ze života porcelánového šálku“. K možnostem financování muzejních aktivit v rámci přeshraniční spolupráce.; Jihočeská schwarzenberská tradice ve sbírkách Národního zemědělského muzea; Doprovodné akce posilují vztah veřejnosti k regionu na příkladu TMB nebo Muzeum Hrotovicka – příběhy z regionu. Na poslední zmiňovaný příspěvek navázala exkurze do nově otevřeného Muzea Hrotovicka, která byla zakončena společenským setkáním. I na něm se probíralo letošní téma, neboť zejména u menších muzeí vlastivědného charakteru je vazba k regionu důležitým předpokladem. Každý region má určité přírodní, historické i společenské specifika a na muzeu je, jakou formou je předloží svým návštěvníkům, aby toto regionální muzeum bylo jedinečné a pro své návštěvníky atraktivní.

Druhý veletržní den nevšedně odstartovala vycházka po Třebíči za poznáním místní architektury, přírody a židovské čtvrti. Na ni navázal závěrečný blok těchto přednášek: Regionálně zaměřené exkurze a bohatá publikační činnost jako zásadní příspěvek k poznávání regionu na příkladu Muzea Středních Brd, Škola a muzeum, jak vypadají plány škol, jak se jim trefit do výuky, jaké využívat metody v různých ročnících, Dům přírody Pálava v Dolních Věstonicích a Regionální učebnice – jak na ně, co je to region, co všechno jde učit regionálně. Po přednáškách byl i prostor na dotazy a závěrečnou diskuzi, ze které bylo patrné, že letošní téma bylo dobře zvoleno. Spokojení účastníci, plní nových dojmů, se v odpoledních hodinách rozjeli zpět domů.

Autor: red
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk