Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Esíčkům zvoní hrana

29.11.2019

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (mach) - Když je ve Velkém Meziříčí řeč o Třebíčské ulici, všem se okamžitě vybaví poněkud nešťastná esíčka za železničním viaduktem. Nové dopravní řešení části komunikace vyplynulo z potřeby napojení komunikace z areálu bývalého Svitu a pracovalo se na něm již od roku 2009. Sotva ale došlo v letošním roce na realizaci, zastupitelé rozhodli o vrácení silnice v původním vedení.


Radnice si nechala na esíčka vypracovat posudek od dopravních expertů. Z něj v podstatě vyplývá, že současné kritizované řešení je vhodnější. „Cílem odborného posudku bylo posouzení, zda je v pořádku navržené projekční řešení a následná realizace. Dle závěru je nové vedení ulice Třebíčské vhodnějším řešením než to původní. Přeložka svým vedením nutí řidiče k pomalejší jízdě, má tedy zklidňující efekt. Hlavním nedostatkem je její technický stav, který má několik nerovností na vozovce a zhoršuje tak plynulost i komfort průjezdu,“ shrnula obsah expertízy Michaela Hudková, tisková mluvčí radnice. Stavební změny probíhaly letos zjara. Nebyly dokončeny v termínu a dílo bylo reklamováno. Silnice byla z důvodu odstranění závad opětovně uzavřena. Další chyby však odhalil posudek. Důvodem další reklamace jsou nerovnosti vozovky. „Co na to říci, tady se to nepovedlo,“ připustil tajemník úřadu Marek Švaříček.

Na reklamace má město dva roky. Odstranění závad by mělo probíhat v rámci vrácení silnice do její původní trasy, pro což rozhodli zastupitelé. Nová esíčka budou v horní části zaslepena. Není to ovšem tak jednoduché. Návrat komunikace ro původního vedení musí splnit všechny předpisy a náležitosti. „Zastupitelstvo schválilo peníze na projekt, pak bude výběrové řízení na projektanta, naprojektuje se to, pak se to musí povolit a teprve poté proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Když to půjde dobře, mohlo by to být hotové příští rok,“ popsal celý proces Marek Švaříček. Do výběrového řízení na dodavatele stavby se také hned napoprvé nemusí nikdo přihlásit, jak se poslední dobou stalo už několikrát. „Může se stát, že se nikdo do výběrového řízení nepřihlásí, ale budeme doufat, že se to nestane,“ podotkla místostarostka Jiřina Jurdová.

Aktuálně byla zastupiteli schválená částka 1 milion a 55 tisíc korun na projektovou dokumentaci. „Projektovat se bude vrácení zatáčky zpět a oprava mostu nad železnicí. Bude to rozděleno na dvě samostatná díla s tím, že nejdřív se vrátí zatáčka zpět a pak se opraví most,“ přiblížila Jurdová. Nutnost úpravy mostu vzešla ze špatných výhledových podmínek řidičů vjíždějících na Třebíčskou ulici z Družstevní (staré vlakové nádraží). Na tuto skutečnost upozornila i dopravní studie. „Musíme něco udělat s tím zábradlím, které brání ve výhledu,“ konkretizovala místostarostka. Na samotnou stavební akci se v rozpočtu na příští rok předběžně počítá s částkou 3,5 milionu korun. Skutečné náklady ale vzejdou až z projektové dokumentace.

Úprava Třebíčské ulice ve své spodní části byla odstartována v roce 2009 z důvodu plánované realizace malého městského okruhu, který je zanesen v původním územním plánu. Bylo potřeba bezpečně napojit komunikaci od bývalého Svitu. Na Třebíč ale v současnosti vede krajská výpadovka a Třebíčská ulice má statut pouze místní komunikace. Malý okruh není třeba a není už zaveden ani v novém územním plánu, který je aktuálně před schválením.

Foto HoN: Martina Chromá

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk