Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Hrozba jménem arzén

15.07.2019

OKŘÍŠKY (mach) - Jako slepý k houslím se Okříšští dostali ke starostem ohledně někdejší skládky průmyslových odpadů v lese nad obcí. Do bývalého lomu byl ukládán odpad ze sklárny v Brodcích. S jistotou už dnes nikdo neví, co vše tam bylo navezeno. Na popud pamětníků se před lety v místě provedly kontrolní vrty a rozbory ukázaly mnohonásobně překročené limity jedovatého arzénu.


Bývalý lom v lese nad Okříškami směr Jihlava dnes již vzpomenou jen pamětníci. Po revoluci se ozvali místní občané a na základě jejich nesouhlasu s dalším provozem byla skládka v devadesátých letech sanována dle technických možností té doby. Skládka byla poté v režii vlastníka – Sklárny Bohemia, pravidelně monitorována. Už pár let poté kontrolní vrty prokázaly přítomnost arzénu. „Nikdo to v té době příliš neřešil. Rušily se okresy a přešlo to pod správu kraje. Sklárny zkrachovaly a s monitoringy se na čas úplně přestalo,“ popisuje Zdeněk Ryšavý, starosta Okříšek, na jejichž katastru se bývalá skládka nachází.

S kontrolou skládky se opětovně začalo v roce 2015 na popud pamětníka a člena komise životního prostředí městyse pana Pospíšila. „Kontrolou byl v jednom vrtu zjištěn arzén ve velkém množství. Je jasné, že pochází se skládky. Monitoringy jsme poté začali dělat pravidelně každý rok,“ přiblížil sled událostí starosta. Okříšským finančně přispěl Kraj Vysočina. K původním čtyřem vrtům tak přibyly další.

Skládka je v místě, kde dřív býval lom. Je předpoklad, že podloží je narušené odstřely a arzén by se mohl dostat až do podzemních zdrojů pitné vody. Ohroženy by tak byly studny okříšských obyvatel zejména Na Tržišti, ale dost možná i vrt v Přibyslavicích, který slouží nejen pro obec, ale i jako zdroj VAS a rezervní zdroj pro Okříšky. „Riziko tam zkrátka je, proto jsme loni žádali o dotaci z operační programu životního prostředí na zpracování analýzy rizik, ale neuspěli jsme. Letos jsme se rozhodli, že necháme analýzu zpracovat za své prostředky. Oslovili jsme další dotčené subjekty a podílíme se všichni jednou čtvrtinou nákladů,“ uvedl Ryšavý, přičemž celkové náklady se budou pohybovat okolo osmi set tisíc korun.

Analýzu zpracovává společnost z Velkého Meziříčí, která v místě již v minulosti prováděla rozbory spodní vody. Pro svoji potřebu provedla několik dalších vrtů. Tři byly vyvrtané před několika týdny pod tělesem skládky a ve směru na Přibyslavice, další tři vrtali pracovníci firmy v pátek 14. června přímo do tělesa skládky. Ze všech vrtů, nových i stávajících, budou v následujících měsících opakovaně odebírané vzorky vody a podrobené laboratorním rozborům na nebezpečné látky, především již zmíněný arzén. Jde o určení množství nebezpečného odpadu a jeho přesnou lokaci. Kompletní analýzu rizik předá zpracovatel do konce listopadu, vedle výsledků laboratorních rozborů bude obsahovat možná rizika a návrhy na jejich řešení.

Okříšští doufají, že analýza dopadne dobře a ve výsledku bude stačit pravidelný monitoring. V případě nutné sanace skládky by se náklady pohybovaly v řádu desítek milionů korun. „Otázka je, kdo by o dotaci žádal, kdo by to platil. Je to na našem katastru, pozemky jsou Lesů ČR a obecní majetek to není. Původce odpadu dnes už neexistuje a nemá ani žádného právního nástupce. Museli bychom to řešit v součinnosti s krajem a ministerstvem životního prostředí,“ nastínil možný katastrofický scénář Ryšavý.

Foto HoN: Martina Chromá

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk