Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Kdo chtěl, vypravil se za pitnou vodou

19.06.2018

HERALTICE (ap) - Pitná voda neteče jen tak sama od sebe z kohoutku, neteče ani v potocích či řekách, musí se vyrobit. Koho zajímalo, jakým způsobem vodohospodáři upravují a čistí vodu, než se dostane do našich domovů, měl v pátek jedinečnou příležitost nahlédnout do tajů vodařiny.


Vodárenská akciová společnost, a.s., jako jeden z největších provozovatelů vodovodní a kanalizační sítě v České republice, pořádala 15. června Den otevřených dveří vybraných objektů v šesti regionech jižní Moravy a Vysočiny. V oblasti Třebíčska byl jedním z nich vodárenský areál v Heralticích. Heraltická úpravna pitné vody se nachází nedaleko Třebíče v klidném prostředí na kraji lesního prameniště. Jeho historie začíná v roce 1925, kdy se třebíčská městská rada obrátila na skupinu tehdejších odborníků s požadavkem na návrh nového městského vodovodu. Pro jímání vody byla doporučena právě oblast heraltických lesů. Po náročné přípravě a zpracování příslušných projektů byla stavba v roce 1936 slavnostně zahájena. První voda z heraltického jímacího území z trati „Heraltický les“ č. I byla do Třebíče vpuštěna již po dvou letech, v roce 1941 byla stavba zkolaudována. V roce 1945 byl vodovod rozšířen o prameniště č. II. Jednalo se o stavbu nebývalého rozsahu. Pro jímání vody bylo vybudováno téměř 8700 m jímacích zářezů, asi 8000 m svodného potrubí, 15 jímek, odkyselovací stanice, přes 30 km přiváděcího potrubí a rozvodných řadů, čerpací stanice pro obec Heraltice, vodojemy v Třebíči u Kostelíčka na Žákově zahradě a další objekty na vodovodní síti. Celý systém dodnes pracuje gravitačně a významná je i kvalita vody, která zůstává na úrovni vody, vhodné pro kojence.

Vodárenský areál v Heralticích prošel před několika lety celkovou úpravou a je to svým způsobem i zahrada, lákající k procházce a posezení v pěkném přírodním zátiší. Pro návštěvníky tam byl připraven nejen film s informacemi o historii a současnosti vodovodu, ale také prohlídka celého areálu, odkyselovací stanice a pramenní jímky. V odkyselovací stanici z roku 1937 se příchozí ocitl ve funkcionalisticky jednoduchém kruhovém prostoru, obklopen krásně průhlednou čistou vodou. V tichu tohoto „chrámu vody“ mohl zažít okamžiky až mystické. Nejen žáky z třebíčské ZŠ Kpt. Jaroše pak zaujala jistě možnost posezení u ohně a opékání špekáčků.

Pitná voda z odkyselovací stanice úpravny vody v Heralticích odtéká přivaděčem směrem na Třebíč, ale u nedaleké křižovatky najdeme i odbočku na nedávno zprovozněný „Vodovod Rokytnicko“. Vydatnost prameniště však za posledních dvacet let klesla o třetinu. Běžně dával tento zdroj nad šest set tisíc kubíků vody za rok a loni poprvé klesla jeho vydatnost pod čtyři sta tisíc. A trend poklesu vydatnosti za poslední tři roky je už doslova dramatický. Situace jistě nezlepší ani velké plošné kácení lesů kvůli suchu a kůrovcové kalamitě. „V Heralticích je to jasné, pokud nebude les, nebude ani voda,“ konstatoval ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti Jaroslav Hedbávný. Jedinečnost tohoto zdroje vody je přitom dána tím, že více než 90 procent jímacího území je chráněno hustým lesem. Ale i v něm už vznikají holiny. V Heralticích už také proběhl další hydrogeologický průzkum a jsou připraveny nové vrty. Je to další projekt, který by měl využívat potenciálu tamní podzemní vody.

Foto HoN: Arnošt Pacola

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk