Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Kraj zaplatí obnovu památníků a pomníků z 2. světové války

04.08.2014

VYSOČINA (bas) - V květnu příštího roku uplyne celých sedmdesát let od ukončení druhé světové války v Evropě, v září pak od jejího oficiálního ukončení ve světě kapitulací Japonska na palubě USS Missouri. Ačkoli by se mohlo zdát, že jde již o mnoho dlouhých let, na hrůzy a příkoří, které se staly, jen tak nikdo nezapomene ještě dlouhá staletí. Aby se při příležitosti výročí náležitě uctily válečné oběti, rozhodli se zástupci Kraje Vysočina udělit dotace na opravy a údržbu válečných hrobů a pietních míst, jež nejsou zapsané jako kulturní památky.


Do desátého září mohou majitelé pomníků, památníků a pietních míst věnovaných a vztahujících se k obětem a událostem druhé světové války požádat o dotaci do maximální výše 15 tisíc korun na obnovu těchto objektů či prostor. Finanční podporu pak dostanou v případě, že splňují dané podmínky jako je například evidence dle § 4 zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a dodržení podílu vlastních prostředků na provedení oprav.

V Kraji Vysočina existuje kolem 850 takových míst, mezi vlastníky, kteří podají žádost a splní všechny náležitosti, hodlá kraj rozdělit jeden milion korun. Peníze pak poslouží pro různé opravy, na použitý materiál, zaplacení práce a další nutné výdaje, které k obnově hrobů a pietních míst patří. Veškerá revitalizace musí být však realizována do konce dubna příštího roku. Jen v okrese Třebíč se nachází celkem 350 vojenských pietních míst a 242 válečných hrobů, jejichž majitelé mohou o dotaci požádat.

Žádost je možné podávat pouze jednou, a to dvěma způsoby, buď podáním papírové žádosti, nebo vyplněním její elektronické formy. Veškeré informace o náležitostech, které má dokument obsahovat, jsou k dispozici v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst, vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina, které zastupitelstvo nově schválilo.

Autor: bas
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk