Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Král Jan dobyl v Jemnici hrad Sádek

12.08.2013

Jemnice - Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. Třeba když se v sobotu 10. srpna strhla v jemnickém parku bitva o hrad Sádek! Stalo se to za časů panování krále Jana Lucemburského, který usiloval o bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. Byli to chlapi zbujní a čertovští. Pramálo se starali o to, co vy považujete za důležité. Kdepak mobil a notebook! Vždyť nedbali ani na boží přikázání! Praví se, že bylo bezpočet podobných randabasů, ano, byli to opravdu vykutálení šlechtici. A tak mladému králi Janovi nezbylo, než s houfem vojska a havířů vytáhnout ke hradu Sádku a?


Do jemnického parku, který se v neděli proměnil v ležení vojsk se po poledni vypravili ti, kdo chtěli na vlastní oči spatřit tu strašlivou řež, která ovšem měla být jen JAKO. Co ovšem nebylo JAKO, byly mohutné ohlušující detonace středověkého dělostřelectva, které zahájilo bitvu. Někteří psi, které jejich málo předvídaví majitelé nenechali doma, se mínili utrhnout z vodítek. A některé děti v náručí svým maminek skutečně zaplakaly. Mnohé si křečovitě zakrývaly uši a některé měly strašlivou otázku v očích, jestli ta válka nezačala doopravdy?! Po vzájemné přestřelce lučištníků pak vskutku došlo na zbraně chladné, sečné, bodné, úderné i dřevcové, na bojové scény hromadné i na souboje dvojic šermířů. Potvrdilo se při nich dávné heslo starých šermířských příruček: Nec Hercules contra plures (Každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno).

Po bitvě naštěstí došlo i na jemnější stránky středověké civilizace, bojovnící si díky péči markytánek léčili své šrámy, zatančily a zazpívaly krásné dívky. Byla příležitost popít a posilnit se. Někteří rytíři ale raději rychle spěchali na své hrady, do povozů tažených stroji Ford Fiesta nebo Citroen Picasso nakládali svoje praporce, zbraně i zbroj, mobilovali na všechny strany a rychle ujížděli z královského města Jemnice.

Ano, již III jemnická bitva o Spravedlnosti na Sádku aneb (ne)vážné tažení Jana Lucemburského se vydařila. Krásné dámy, udatní rytíři, dobová hudba, šermířská vystoupení, drezura koní, fakír, kejklíři, orientální tanečnice i ten Smrťák, co procházel s kosou bojištěm, jistě naplnili očekávání diváků. Do zámeckého parku se jich sešlo nepočítaně a příští rok přijdou určitě zas.

Autor: Arnošt Pacola
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk