Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Křesťané se mohou těšit na návštěvu misionáře

02.05.2013

Třebíč - Příští týden ve středu 8. května navštíví Třebíč vzácná návštěva. Je jí P. Anthony Saji VC. Jak to u podobných misionářů bývá, jejich program je měřen takřka na minuty a trochu se tím podobají vrcholným manažerům. Také v tom, co nabízejí, by se určité podobnosti našly. Energie, kterou na exercicii s otcem Anthonym získáte, však není elektřina ani plyn. Tou energií je víra.


P. Anthony Saji VC je poměrně mladý kněz z Kongregace vincentinů provincie Marymatha v Indii, který byl v roce 2008 pověřen pokračováním v díle P. Billa. Abychom pochopili, kdo je to otec Anthony, řekněme si krátce:

Kdo to byl otec Bill?

Než se stal světoznámým evangelizátorem, byl normálním knězem. Jak později sám říkal, začínal být příliš připoután k penězům a světským záležitostem. Bůh mu daroval dva infarkty a třetímu unikl jen o vlásek. Podle lékařů vyřízený chlap, který už nikdy nezdolá ani schody. Do parády si ho však vzal jeden biskup a při exercicii se nad ním vroucně modlil. A, věřte nebo nevěřte, stal se zázrak. Otec Bill nad sebou neviděl biskupa, ale Ježíše. Lékaři, kteří na dříve zjizveném srdci nenašli ani šrám, konstatovali spontánní uzdravení. Otec Bill oslavil své uzdravení zdoláním vysoké hory a stal se misionářem, který pořádal šestidenní exercicie zaměřené na setkání s Ježíšem a celkové uzdravení a obrácení člověka. Až do své smrti ve věku 80 let neúnavně hlásal Boží lásku týden co týden v jiné zemi, jiné kultuře, s jiným jídlem.

Otec Bill si Anthonyno vybral jako svého přítele, který se o něj postará až zestárne, a jako svého následovníka, kterému postupně předal své záležitosti. Jednou ze zkoušek, která prověřila Anthonyho schopnosti, bylo sloužení mše svaté pro 300.000 lidí. Obstál. Otec Bill mohl zemřít, což se stalo 14. března 2008 otci Anthonymu v náručí.

První obě?

Kněží Anthony i Bill pocházejí z Indie. Anthony má tři mladší sourozence a v životě se musel pořádně ohánět. Toužil po zasvěcení Bohu, ale protože rodina se ocitla v nesnázích, musel se plně zapojit do její záchrany. Po nocích přenášel kešu ořechy přes hranice do sousedního státu, aby je tam výhodněji prodal. Vracel se kolem třetí hodiny ranní, kdy se s maminkou pomodlil desátek růžence. Pět let spal jen tři hodiny, do školy se neměl čas připravovat a absolvoval ji se špatnými známkami. Myslel si tehdy, že je tím jeho sen o kněžství nenávratně ztracen.

Jakmile se ekonomická situace v rodině stabilizovala, pokoušel se opakovaně o přijetí v několika řádech a kongregacích. Neúspěšně. Při těžké práci nebyl čas na studia a bylo to znát na školních výsledcích. Nakonec se však štěstí usmálo a byl přijat k vincentinům. Anthonio k tomu dnes říká:

Bůh má plán!

Nastal čas opravdu těžkých studií, protože léta, kdy místo vzdělávání se pracoval, byla znát. Hrozilo dokonce i vyloučení, ale usilovná práce a modlitba situaci zvrátily a mohl v kongregaci zůstat.

Tři roky studoval filosofii v Bangalore a již v roce 2002 byl poslán do východní Afriky, do misie založené otcem Billem. V Nairobi absolvoval rok v pastoraci a poté vystudoval teologii na jedné z nejznámějších univerzit v Africe - Tangaza College v Nairobi. Hned po vysvěcení byl pověřen zástupem za faráře v jedné z nejodlehlejších farností v Tanzánii.

Osudové setkání

Dalším místem jeho působení byla Entebbe, kde byl představeným otec Bill. Zde zodpovídal za finanční a operativní záležitosti modlitebního a exercičního centra v Entebbe. Zároveň měl za úkol vystavět nové exerciční centrum u města Masaka vzdáleného 180?km. Kdo nezná Afriku, těžko si představí, jak obtížná úloha to byla. Nemoci, špatná hygiena, zločinnost?

Nejdůležitějším momentem v životě otce Anthonyho bylo bezesporu jeho zvolení nástupcem otce Billa. Již šestým rokem působí v celosvětové evangelizaci. Jeho působení je založeno na Písmu svatém a hluboké úctě k Eucharistii. Jeho přáním je, aby se všichni lidé setkali s Ježíšem, zakusili jeho bezvýhradné přijetí a odpuštění, smířili se s Bohem, s Církví a uzdravili se na duši, na duchu i na těle.

Nejen slovem

Zároveň však pokračuje jeho působení v africké misii. Spolupodílí se na výstavbě exercičního centra ve městě Thika vzdáleném cca 40?km od hlavního města Keni Nairobi. Toto exerciční centrum bylo slavnostně uvedeno do provozu 9. října 2011 a v současnosti pojme 8.000 lidí. Jeho konečná kapacita bude čítat 20.000 lidí.

Jak jsme si dovolili na začátku tohoto povídání přirovnat, život otce Anthonyho se v mnohém podobá životu špičkového manažera. Se dvěma zásadními rozdíly. Nemá královský plat, ani milionové odměny a cílem jeho usilovné práce není osobní prospěch, ale štěstí druhých. Přesvědčit se o tom můžete již ve středu 8. května ve 14 hodin, kdy začíná jeho program v kostele sv. Martina.

Autor: Jan Uher
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk