Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Kulturní dům a náves jsou vizitkou obce

09.08.2018

HORNÍ ÚJEZD (mach) - Obce na Třebíčsku se v posledních letech potýkají s nedostatkem důstojných prostor pro kulturní akce či zimní tréninky sportovních oddílů. Drtivá většina obcí využívá k těmto potřebám sokolovny. O snahách více či méně úspěšných získat tyto objekty do majetku obcí píšeme vcelku pravidelně. Něco podobného však v Horním Újezdu řešit nemusí.


Tamním občanům již několik desítek let slouží pro tyto účely prostorný kulturní dům, který je v majetku obce. „Objekt byl zkolaudován v roce 1965,“ přibližuje nám starostka Iva Durdová s dovětkem, že nachlup stejný stojí v nedalekých Čáslavicích, jelikož byl postaven dle stejného projektu. Za více než padesát let své existence si logicky vyžádal nemalé investice. V posledních letech prošel kompletní rekonstrukcí. „Začali jsme výměnou oken a pokračovali výměnou elektroinstalace,“ popisuje Durdová.

V posledních dvou letech byla opravena fasáda. Obci se opravu podařilo částečně financovat z Programu Obnovy venkova Kraje Vysočina. Letos přijde na řadu výměna topení. Původní doslouživší kotel bude vyměněn za moderní vytápění stropními panely, které prakticky okamžitě vydávají teplo.

Obec nezapomíná ani na úpravu okolního venkovního prostředí. Kulturní dům stojí uprostřed obce a je jeho přirozenou dominantou. Proto i přilehlý veřejný prostor prošel výraznou úpravou. Krom rekonstrukce rozpadajícího se vstupního schodiště byla vybudována parkovací stání, nový chodník, osvětlení a plocha před kulturním domem byla doplněna mobiliářem (lavičky, odpadkové koše). Jedná se o první etapu projektu. „Etapujeme, je to pro nás finančně výhodnější. Když získáme dotaci, musíme investovat podíl z vlastních peněz. Při větších jednorázových projektech je to samozřejmě podíl větší. Díky etapování vychází finanční stránka věci v náš prospěch,“ vysvětluje Durdová. V příštím roce bude obec v úpravách pokračovat. „Zahloubením tarasu před kulturním domem vznikne prostor pro vodní prvek,“ líčí starostka. Konečná podoba výrazného prvku zatím není známa. „Oslovili jsme uměleckého kováře pana Nohu ze Štěměch, zhotovitele mobiliáře. Předala jsem mu znak obce. Rádi bychom, aby tam byl znak nějakým způsobem zakombinován.“

Kulturní dům v Horním Újezdu slouží nejen ke kulturním akcím (divadlo, plesy), ale v zimních měsících také k trénování tamních sportovců. Obci se osvědčily také pronájmy. „Pronajímáme jej nejen místním, ale dalším zájemcům k pořádání svateb či různých rodinných setkání,“ říká Durdová. Využít se dá velký sál anebo oddělené přísálí. V případě potřeby lze přísálí otevřít a vznikne jeden velký prostor. Peníze z pronájmů obec investuje zpět do zvelebení a provozu kulturního domu.

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk