Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Markovka má být součástí Chytré krajiny

30.10.2018

KOŽICHOVICE (ap) - Na téměř 34 milionů korun se odhadují náklady na rekonstrukci vodní nádrže Markovka u Kožichovic, kterou zahájily Lesy České republiky v závěru minulého týdne. Práce by měly skončit v březnu 2020.


Obnova čeká stávající vtokový a výpustný objekt a bezpečnostní přeliv. „Odstraníme nánosy z retenčního prostoru nádrže a prodloužíme životnost funkčních objektů, které jsou značně poškozené nebo úplně nefunkční,“ uvedl Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů ČR. Největší náklady, tedy čtrnáct milionů korun, si vyžádá rekonstrukce bezpečnostního přelivu, deset milionů pak obnova vtokového objektu. Podnik předal stavbu 23. října, práce mohou začít.

Amazonka nebo přehrada?

Zmenšenou mendrující řeku Amazonku nebo alespoň Dyji připomínalo dno Markovky v letních měsících letošního roku. Počátkem srpna pokryly hladinu téměř vypuštěné vodní nádrže desítky mrtvých ryb. To neušlo všímavé veřejnosti a kritice se nevyhnul Moravský rybářský svaz Třebíč. Jak se ukázalo, na základě písemné dohody z roku 2016 bylo veškeré zůstatkové rybí společenstvo na této vodní nádrži vlastnictvím Lesů České republiky, s.p. Pobočný spolek MRS Třebíč tedy s tímto úmrtím ryb neměl nic společného a v žádném případě tomu nemohl zabránit.

„Nádrž nebylo možné zcela vypustit kvůli zanesené spodní výpusti. Většinu ryb jsme při vypouštění nechali vylovit. Předpokládali jsme, že v nádrži bude dostatek vody pro zbývající ryby, které jsme neslovili během vypouštění, a snadno tak v nádrži přežijí do podzimního zahájení prací. Je ale velké sucho a tropické letní teploty. Voda se vypařuje, neprší, do nádrže další voda nenatéká, takže ryby začaly hynout. Okamžitě jsme tedy začali s výlovem. Na místo jsme také hned pozvali hasiče, kteří v nádrži doplnili vodu a okysličili tu stávající, takže ryby už nehynou. Každopádně všechny vylovíme a přemístíme je do jiné nádrže,“ řekla v létě k úhynu ryb tisková mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Retenční, tedy zadržovací

Vodní nádrž Kožichovice (také přehrada Markovka) je retenční nádrž, která byla vybudována západně od Kožichovic na vodním toku Markovka v roce 1991. Vodní nádrž sloužila především k rekreaci a také rybářům. V zimě bývala vyhledávána bruslaři a otužilci. Přehrada je snadno dostupná, neboť po její hrázi vede silnice z Třebíče na Dalešice a Dukovany.

Přehrada Markovka se zahájením opravy přiřadila ke třem vodním nádržím na Vysočině v katastrech obcí Jackov, Jestřebí u Brtnice a Radkovice u Hrotovic, které letos v srpnu obnovily Lesy České republiky. Nádrže s desítkami tisíc kubických metrů vody se v době době sucha mají stát významným zdrojem vody v krajině. Státní podnik Lesy ČR spravuje zejména drobnější vodní toky a vodní díla. Letos chce do jejich obnovy či údržby uvolnit 300 milionů korun. „Připravujeme nový komplexní program, zaměřený na navracení vody do krajiny, obnovu a opravy stávajících nebo zaniklých vodních nádrží, tvorbu tůní i mokřadů a dalších krajinotvorných prvků. Program vznikne v souladu s konceptem Chytré krajiny, který zaštiťuje Česká zemědělská univerzita v Praze,“ prozradil koncem letošního září Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky.

Co je Chytrá krajina?

Koncept Chytré krajiny nabízí Centrum pro vodu, půdu a krajinu, které letos vzniklo při České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. Česká krajina totiž na více než 80 procentech své rozlohy nezvládá sucho v kombinaci se stále častějšími povodněmi. Hlavní myšlenkou konceptu je vytvoření dostatečně velkých retenčních a akumulačních prostor pro zachycení vody především z přívalových srážek. Vyspělým závlahovým systémem se pak má voda rozvádět po celé krajině v době sucha. Pokud se systém podaří dotáhnout do konce, výsledkem bude v evropském kontextu unikátní krajina. Podle rektora ČZU a hlavního koordinátora centra Petra Skleničky je nutné krajinu na klimatickou změnu adaptovat, což zahrnuje opatření z oblastí politiky, legislativy, dotačních pravidel, vzdělávání či výzkumu. Obavy ze sucha nemají jen experti, ale také většina populace v České republice. Téměř 80 procent Čechů považuje sucho za závažný problém, pouze sedm procent lidí si myslí opak.

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk