Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Městské zásahy: je třeba se zapojit

20.04.2017

TŘEBÍČ - Pod záštitou starosty města Třebíče Pavla Janaty spustila skupina lidí se zájmem o krajinu, architekturu, urbanismus a veřejný prostor (spolek Třebíč Aktivní) ve středu 19. dubna třebíčskou verzi projektu Městské zásahy. Podobně jako v Bratislavě, Brně, Kladně nebo Trutnově chtějí otevřít diskuzi nad podobou města, nad jeho potenciálem i nad tím, co v něm lidem chybí a jakých konkrétních zásahů by se rádi dočkali. Zapojit se může každý. Buď prostřednictvím webových stránek www.mestskezasahytrebic.cz, nebo klasickou formou vyplněním připraveného formuláře, který je společně se sběrným boxem k dispozici v přízemí radnice na Karlově náměstí.


Písemně odevzdávané podněty budou organizátoři plynule doplňovat na webové stránky tak, aby o nich bylo možné hlasovat. Hlasování začne 25. července. Na první pohled jde vlastně o anketu a tržiště nápadů v jednom. Hmatatelným bonusem ale bude angažovanost architektů, kteří se mohou zapojit tak, že konkrétní podnět vizuálně zpracují. Pořadatelé počítají jak s hlasováním o architektonických návrzích, tak s výstavou návrhů. Závěrečná prezentace celého projektu se pak uskuteční 3. října tohoto roku. Jak vnímat projekt Městské zásahy, co od něj mohou obyvatelé očekávat, co je jeho cílem a kam naopak dosáhnout nemůže a ani nechce, jsme si povídali s hlavní organizátorkou Městských zásahů Třebíč, Lenku Pavlasovou.

Na debatách, pořádaných městem, jsem vaši prezentaci slyšela. Líbí se mi model „není malých zásahů“ i to, že by měla mít veřejnost zpětnou vazbu. Bojím se ale, že jde o projekt s malým tahem na branku, tedy že k realizaci asi dojde jen u málokterých požadovaných zásahů. Čeho se obáváte vy, nebo vaši kolegové?

Nejvíc se obáváme špatného pochopení záměru celého projektu. Realizace jsme nikdy neslibovali, protože to ani ze své pozice udělat nemůžeme. Tento projekt má cíl především rozproudit veřejnou debatu o městě, přimět obyvatele k zamyšlení o místech, kudy se pohybují a přinést vize, jak naložit s těmito prostory. Případná realizace konkrétního návrhu je pak jen příjemným bonusem a bude se z největší části odvíjet od účasti. Pokud se za konkrétní návrh hlasováním postaví velký počet lidí, pak věříme, že město k jeho realizaci přikročí.

Jaká reakce ze strany veřejnosti, případně radnice vás naopak při přípravě tohoto záměru příjemně překvapila?

Obecně se setkáváme s pozitivními reakcemi, jak na radnici, tak mimo ni.

Stačilo třeba sledovat, že se Městské zásahy staly předmětem debaty ohledně možnosti zavést v Třebíči participativní rozpočet? Osobně mi přišlo, že by spíš mohl být prostředkem, jak návrhy občanů, vzešlých z Městských zásahů, realizovat. Oficiální rétorika ale razila tezi, že jde o dva konkurenční projekty. Jak jste to vnímali vy?

Ano, samozřejmě jsme to zaregistrovali. Nelíbí se nám, že jsme byli vtaženi do politických her. Rozhodně se nejedná o konkurenční projekty. Oba projekty jsou vývojovým stadiem procesu zapojování občanů do samosprávy města. S jistým zjednodušením můžeme říct, že MZ mohou posloužit jako trenažer participativnímu rozpočtu, kde se Třebíčané naučí ‚jak na to‘. Doufáme, že projekt participativního rozpočtu bude znovu na zastupitelstvu předložen.

Jak budou Městské zásahy fungovat? Mohli bychom popsat nějaký modelový příklad? Např. budu navrhovat, aby se prostor Žerotínova náměstí před tzv. Starou radnicí, kam ústí cesta k bazilice i Podzámecké nivě, kultivoval, nebo jen napíšu, že se mi nelíbí rozpraskaný asfalt. Jak s tím dál naložíte a kdy se dozvím výsledek? Předpokládejme ještě, že jde o projekt, kterého se ujme některý z architektů a rozpracuje studii tohoto prostoru.

Součástí formuláře jak webového, tak papírového jsou návodné otázky, které účastníkům pomohou ujasnit si, co je na tom daném místě vlastně trápí a jestli a jakou představu úprav mají. Po vyplnění musí podnět projít autorizací. Ta spočívá v kontrole vulgárních slov a především toho, jestli je podnět unikátní, tedy jestli náhodou někdo před vámi již na to konkrétní místo podnět vložil. Pokud je vše v pořádku, váš podnět se objeví ve webové databázi. V případě zadání online přes noc, v případě vložení do boxu na radnici do týdne. Vložení podnětu je anonymní, ale doporučujeme vložit kontaktní email či telefon, abychom mohli v případě nejasností požádat o doplňující informace. Do 14 dní přibude odpověď z radnice. Pokud váš podnět inspiruje architekta, v záložce návrhu najdete proklik na konkrétní podnět.

Důležitou věcí je diskusní panel v detailu každého podnětu nebo návrhu. Obyvatelé mohou rozvíjet svoje představy a hodnotit podněty či návrhy. Zároveň bude možné hlasovat jak pro podněty, tak pro návrhy, a tím radnici ukázat, která místa a řešení považujete za důležitá.

Zdali se návrh posune k realizaci, je pak na rozhodnutí radnice, ale jak zmiňuji výše, pokud se najde dostatečná podpora obyvatel, věříme, že se to podaří.

Vycházíte organizačně z toho, jak Městské zásahy probíhaly v jiných městech, nebo půjde o něco specificky třebíčského?

Městské zásahy jsou osvědčená věc a v principu jsou všude stejné. Liší se ale tématy, protože každé město má nějaké své specifikum. V Třebíči chápeme jako velké unikum (kromě jasných památek UNESCO) „prsty“ zeleně do centra města – od Polanky k Podzámecké nivě, Libušák, Hrádek, Týnské údolí, Lísčí až po Lorenzovy sady. Dalším velkým tématem je voda a město a jejich interakce. Pravý břeh Jihlavy nabízí nejkrásnější výhledy na památky UNESCO a přitom je v žalostném stavu.

Zatím nás bohužel organizačně brzdí finance. Nedaří se nám získat dostatek peněz od sponzorů tak, abychom mohli doprovodný program dotáhnout dle našich představ a pokrýt tak tato témata například workshopem nebo sérií přednášek s odborníky. Každopádně to jsou témata, která zdůrazňujeme architektům ve výzvě k účasti na MZ.

Kolik lidí se aktivně na organizaci podílí? A kolik architektů je připraveno pracovat i na konkrétních návrzích?

Projekt organizačně zajišťuje spolek Třebíč Aktivní a máme spolupracovníky mimo spolek, s kterými konzultujeme. Celkem 5 lidí. Všichni, co se podílíme na přípravě, se MZ věnujeme zdarma ve volném čase.

I podle informací od ostatních organizátorů z jiných měst předpokládáme kolem 10 došlých návrhů od architektů. Dále máme k dispozici i studentské diplomní práce, řešící centrum města, které nesou spoustu inspirativních myšlenek.

Jaký by byl z vašeho pohledu ideální výsledek Městských zásahů Třebíč?

Chtěli bychom, aby si obyvatelé uvědomili, že i ze své pozice mají a mohou do podoby města mluvit, ovlivňovat jeho podobu a přemýšlet o jeho kvalitách a nedostatcích a tím posouvat Třebíč dál.

Projekt MZ reaguje na město jako celek a neptá se, zda tento prostor, který nefunguje, je v soukromém vlastnictví nebo ne. Když ano, tak vedení města pochopitelně nemůže nic dělat, ale daný majitel si na základě MZ může uvědomit, jak své nemovitosti a jejich okolí vylepšit tak, aby byly třeba i více ekonomicky výnosnější (př.: v ne moc pěkném dvoře mám objekt, moc nevydělává, ale pokud by dvorem šlo projít na nově otevřené nábřeží, udělalo by se tam pěkné prostředí, zasadil strom, udělala venkovní galerie umění - hned to bude přívětivější místo, kterým budou lidé více chodit atd.)

Autor: kv
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk