Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Milion pro krajská muzea a galerie

12.01.2017

VYSOČINA (kv) - Kraj Vysočina je zřizovatelem čtyř muzeí a tří galerií. Jejich fungování se neobejde bez kontinuálního doplňování a rozšiřování sbírkového fondu. Výtvarným uměním počínaje a autentickými předměty spojené s lidskou každodenní činností konče. A nelze spoléhat jen na dary. Důležitou součástí akviziční činnosti je nákup.


Ten nyní podpoří peníze z krajského rozpočtu. Radní schválili nová pravidla, podle kterých bude moci sedm muzeí a galerií žádat nad rámec svého rozpočtu peníze právě na nákup sbírkových předmětů. Ročně bude takto uvolněn jeden milion korun. Doposud instituce nakupují jen v rámci svého provozního rozpočtu. „Organizace tak nakupují dle svých možností z provozních prostředků, pokud jim to situace dovolí. U některých organizací to má výrazný dopad na vlastní akviziční činnost, neboť na ni jsou schopny uvolnit jen velmi omezený objem finančních prostředků a nemají-li možnost rozložit splátku za nákup věci nebo souboru věcí do delšího časového období, pak k těmto nákupům ani nedochází. V dlouhodobějším horizontu tato situace pak ovlivňuje i kvalitu a komplexnost spravovaných sbírkových fondů,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Vzhledem k cenám špičkových uměleckých děl se ale nejedná o závratnou sumu. Příkladem může být nedávno realizovaný nákup sochy Osmý den, který pro svou galerii realizovalo město Třebíč. Za sochu zaplatilo dokonce více než jeden milion korun. Částka je tak možná spíš kompromisem mezi tím, co je možné na trhu zejména v případě výtvarného umění získat a na co dosáhnou instituce regionálního významu. „Nenazývala bych jeden milion korun částkou kompromisní, ale částkou vycházející z dohody a také respektující současné finanční možnosti kraje. Milion pomůže jistě lépe přispět k naplňování hlavního poslání muzeí i galerií, kterým je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy,“ dodává Jana Fischerová, která bude předsedkyní pracovní skupiny, posuzující žádosti o finanční příspěvek. Jaké předměty se tak nakonec do muzeí a galerií dostanou, se teprve ukáže. V odůvodnění tohoto záměru se mimo jiné píše, že finančně podpořena by měly být takové předměty, které mají potenciál pro upoutání pozornosti veřejností i médii. A to nutně neznamená nejvyšší uměleckou, historickou a etnografickou hodnotu nebo hodnotu na poli poznání přírody.

Už v loňském roce Kraj Vysočina mimořádně navýšil příspěvky na provoz svých muzeí a galerií. Krajské sbírky se tak rozrostly o obraz Německý Brod z roku 1914 od Emila Artura Pittermana, tavenou broušenou křišťálovou plastiku Půlměsíc z roku 2012 od sklářského výtvarníka Jaroslava Svobody, fotografie po zesnulé české umělkyni Zorce Ságlové rozené Jirousové, tavenou skleněnou plastiku Františka Janáka s názvem Ledovec II, unikátní kolekci drahých kamenů a zpracovaných drahých kamenů – celoživotní dílo sběratele Luboše Rejla, tříkolové vozítko Velorex či obrazy Ladislava Nováka, Otty Maria Stritzka nebo Emanuela Ranného.

Autor: kv
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk