Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Ladislav Novák: Ráj?, koláž, froasáž, 1979, 33,8 x 44,5 cm, Museum Kampa.
(foto: ap)

Muchláže, fumáže a ichichvoři

11.07.2019

TŘEBÍČ - „Umělec a do jisté míry i vědec nesmí v sobě ztratit něco z dítěte. Hledačství, úžas dítěte nad skutečností, to je živá voda umění, vědy a života vůbec. Nějakým způsobem se vymanit z konvencí.“ To jsou možná jedny z nejdůležitějších myšlenek třebíčského básníka, výtvarníka, překladatele a pedagoga Ladislava Nováka (1925 - 1999), jehož především výtvarné dílo představuje současná výstava v jízdárně třebíčského zámku.


V Třebíči byl Ladislav Novák podle svých slov nešťastně šťasten. „Já celá dlouhá léta tady na maloměstě v Třebíči jako kantor jsem si musel nasazovat mimikry konvencí, ale ve svém myšlení jsem je ustavičně překračoval,“ konstatoval Novák krátce před svou smrtí. Tento maturant třebíčského gymnázia z roku 1944 byl už tehdy členem surrealistického kroužku, ale do konce války i jirchářem (bělokožešníkem), vyučeným v otcově podniku. Možná i tento kontrast intelektuálně podnětného prostředí výběrové školy a profese vydělávače kůží poskytl důležitý podnět k celoživotnímu rozvíjení imaginace tohoto umělce.

Prosadil se ve světě

Ladislav Novák je jediný československý umělec, který vystavoval a publikoval v nejrůznějších souvislostech, počínaje ortodoxní pražskou Surrealistickou skupinou přes nadnárodní hnutí Phases, přehlídky vizuální a konkrétní poezie, expozice typu Obraz a písmo, až po sborníky akčního a konceptuálního umění. Byl hluboce přesvědčen o nezbytnosti individuálního přístupu k tvorbě a jejího podřízení nejsubtilnějším niterným pocitům. Důležité pro něj bylo překračování hranic mezi literaturou a výtvarným uměním, mezi tradičními uměleckými kategoriemi vůbec a formování nových sfér tvorby. V padesátých letech začal Ladislav Novák svoje rukopisy signovat pseudonymem „Jaroslav Hadlíz“. O něco později - aby se odlišil od všech dalších Nováků - se začal podepisovat jako „Ladislav Novák z Třebíče“.

Průřez tvorbou

Výstavu s názvem Ladislav Novák 1925-1999 připravilo pro letošní letní sezónu Muzeum Vysočiny Třebíč v bývalé jízdárně třebíčského zámku. Připomíná Novákovo dvacáté výročí úmrtí a je koncipována jako průřez autorovou tvorbou. Návštěvníci se mohou seznámit s objekty z přelomu 50. a 60. let, s pracemi na papíře na pomezí literárního a výtvarného díla, s jeho vlastními technikami alchymáže, dekoláže, topologické kresby, veronáže, dále s froasážemi (muchlážemi), které v jeho tvorbě dominují, s fumážemi (kresbami kouřem) a s litými tušemi, jimž se věnoval v posledním roce života. Přítomni jsou i topologičtí ichichvoři vyřezaní z molitanu, které Novák v krajině na sever od Třebíče rituálně pálil.

Z básnictví do výtvarna Novák přenesl lyrismus v jeho ironické formě. Prozrazují to názvy jeho děl, jako například Monstrance blahoslavené vagíny, Vzlet ašurobabylonského anděla či Oltář heretiků. Ale ani ten nejlyričtější a nejintimnější cyklus Růží se neobejde bez ironického kontextu. Jsou to růže z trhaného papíru, jakási modernistická verze růží střelnicových, a tedy kýčovitých. Ladislav Novák byl zkrátka člověkem „homérského smíchu“, který hrou s jazykem a významovými proměnami dokázal proměnit banální v zázračné.

Novák: Dílo

Na výstavě návštěvník spatří nejen dnes již nedostupné knihy, jako například titul Má posedlost. Spatří tam i třísvazkovou Novákovu „summu“, kterou díky úsilí mladého literárního historika Petra Kuběnského (1986) realizovalo vydavatelství Dybbuk pod názvem „Dílo“ a rozčlenilo ji do tří obsáhlých svazků. Nyní jsou dostupné i v třebíčských knihkupectvích.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, Musea Kampa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a od soukromých sběratelů. Kurátory výstavy, ke které byl vydán rovněž katalog, jsou Lucie Pálková, Luboš Kressa a Michal Zábrš. Otevírací doba: úterý až neděle, 9–12, 13–17 hodin, v červenci a v srpnu otevřeno také v pondělí. Výstava potrvá do 6. října.

Webové stránky

Zásluhou sběratele umění, filantropa Josefa Brože, a Lubomíra Kressy byly již před časem zprovozněny také oficiální webové stránky, věnované životu a tvorbě Ladislava Nováka. Umožňují široké veřejnosti seznámit se důkladněji s Novákovou tvorbou. Tyto webové stránky jsou soukromou aktivitou rozvíjenou mimo působnost třebíčské radnice či městského kulturního střediska. Impulsem k jejich vytvoření byla katalogizace obrazu Ladislava Nováka ve sbírkách Josefa Brože a okleštění básníkovy expozice v třebíčském Zámostí do jedné místnosti. Ve svém důsledku jsou však také příspěvkem ke zviditelnění Třebíče a významné tvůrčí osobnosti, která ve městě dlouho žila.

Foto HoN: Arnošt Pacola

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk