Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Müller: Hodláme bombardovat vládní činitele

19.12.2019

TŘEBÍČSKO (ap)- Slibované posílení práv obcí při výběru vhodného místa pro vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva cestou nového zákona se nekoná.


Ministerstvo průmyslu a obchodu neakceptovalo prakticky žádné připomínky obcí, které si samo vyžádalo a dál pracuje s naprosto nevyhovující podobou zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště radioaktivních odpadů. Tak ve svém tiskovém prohlášení zformulovala výhrady k postupu státu skupina měst, obcí a spolků, sdružená v Platformě proti hlubinnému úložišti. Jednoduše to vystihl už titulek tiskové zprávy: Nabídka k připomínkování návrhu zákona byl podraz, ministr Havlíček odmítl vše, co obce požadovaly.

Obce v roli stafáže?

Reakci ministerstva 47 obcí a spolků sdružených v Platformě označilo a svém členském shromáždění za arogantní. Shromáždění Platformy se v úterý 10. prosince zúčastnil i jaroměřický starosta Karel Müller: „Bylo nás tam kolem pětatřiceti a dohadovali jsme se, jak budeme reagovat na záležitost, související s vypořádáním připomínek Platformy k návrhu věcného záměru zákona na zapojení obcí.“ Jako vstřícnou odpověď na požadavky obcí ministr Havlíček označuje svůj nový slib, že SÚRAO nepožádá o povolení nových průzkumných území dříve, než zákon vstoupí v platnost, ledaže by získal souhlas obcí z lokality.

Ve skutečnosti, bude-li zákon přijat v dnešní podobě, nepřináší pro obce v této fázi žádné zlepšení. Naopak jejich postavení zhorší a zvýhodní stát - vyhledávání úložiště má být deklarováno jako veřejný zájem, což omezí možnost obcí bránit se žalobami. „Předložený návrh věcného záměru zákona musí posílit zapojení veřejnosti, protože dnes dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při povolovacích řízeních,“ uvádí se také ve stanovisku Platformy.

Neopodstatněný spěch?

Starosta Müller se jako zástupce obcí, tedy pozorovatel, v pátek 13. prosince zúčastnil i jednání Poradního panelu expertů pro výběr čtyř lokalit pro úložiště. Poradní panel je orgánem ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jana Prachaře.

„My už víme, že pro nás Správa úložišť (SÚRAO) není partner. SÚRAO je státní organizace s klapkami na očích, která má úkoly, jež plní. Experti posuzují pouze geologické aspekty, vynechány jsou ekologické, ekonomické, politické, společenské a další kompletní souvislosti výběru. Takže náš zájem, jako Platformy, se nyní soustřeďuje na vládní činitele a na politiky. Ty hodláme bombardovat našimi názory na koncepci ukládání radioaktivních odpadů a na ničím neopodstatněný spěch při výběru vhodného místa pro úložiště ještě dříve, než bude platný potřebný zákon, i na kvalitu toho zákona. Stanovili jsme si na platformě i koncepci společného postupu,“ prozradil Horáckým novinám Müller.

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk