Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Muzeum Hrotovicka zmapuje nejen dějiny města

08.08.2018

HROTOVICE - Historie Hrotovicka sahá až do pravěku. První písemné zmínky o městu pocházejí již z doby vlády Přemysla Otakara I. z roku 1228. V blízkosti dnešního města existovala v místě soutoku Mlýnského potoka a říčky Rouchovanky středověká osada Mstěnice (dnes archeologické naleziště). Také novodobé dějiny města nabízejí řadu zajímavých i tragických milníků a v neposlední řadě je potřeba zmínit také řadu významných rodáků. Pohnutá historie města a jeho okolí si jistě zaslouží vlastní muzeum.


V minulosti byl ve městě otevřen Památník F. B. Zvěřiny, akademického malíře a nejvýznamnějšího rodáka. Památník byl zprovozněn v malířově rodném domě a nabízel ukázku jeho výtvarných děl, předmětů z cest a Zvěřinova pedagogického působení na Balkáně, jako jsou hudební nástroje, zbraně a lovecké trofeje. Od roku 1972 je před jeho rodným domem také pomník, který původně od roku 1913 stál na rohu zahrady Anderlova hostince. Postupem času v rodném domě F. B. Zvěřiny v sousedství zámku našlo útočiště také informační a turistické centrum.

Památník původně zaujímal pouze část rodného domu. Zbývající část objektu město pronajímalo na služby. „V minulosti zde bylo kadeřnictví, kosmetika a hospůdka. Nájemní smlouvy jsme dále již neprodlužovali a celý dům se zrestauroval,“ popisuje Hana Škodová, starostka města Hrotovice. V sousedství na dům navazovala stará hospodářská budova. Léta ji provozovalo družstvo a celkově byla v neutěšeném stavu. Díky výhodné pozici byla budova zakoupena za účelem celkového rozšíření pro potřeby nově vznikajícího Muzea Hrotovicka.

Přípravy zprovoznění důstojného muzea již finišují. V současné chvíli probíhá instalace expozic. Nelehkého úkolu se na základě výběrového řízení zhostila zkušená firma až ze slovenských Čachtic. Původní památník F. B. Zvěřiny byl z logických důvodů dočasně uzavřen. Bylo potřeba zrekonstruovat hospodářskou budovou a propojit ji s původním rodným domem. Nyní má rozšířený objekt budoucího muzea tvar písmene L a nabízí několikanásobně větší vystavovací plochu. „Hodně věcí jsme si dělali svépomocí a na některé byla vypsána soutěž. V loňském roce se podařilo získat dotaci na zateplení a změnu způsobu vytápění na plynový kotel,“ uvádí starostka. Muzeum bude mít bezbariérový vstup. První část (původní rodný dům F. B. Zvěřiny) bude vytápěná, druhá část expozice se obejde bez vytápění.

„Naším úkolem bylo zmapovat historii Hrotovic tak, aby to mladá generace měla v kostce dané. Dnešní generace už možná ani netuší, co v Hrotovicích kdysi bývalo. Historie města si zaslouží ucelenou expozici,“ míní starostka, která má ke vznikajícímu muzeu citový vztah a s nadsázkou jej přirovnává ke svému dítěti.

Expozice budou věnovány významným milníkům dějin Hrotovic od pravěku až po současnost. Při bezbariérovém vstupu bude i nadále situováno informační centrum. Dále budou návštěvníci provázení muzeem od pravěku přes středověk, samostatná část bude věnována Mstěnicím, významným osobnostem – Hrotovicka (fotograf Chrást, technik Dolník, malíř Zvěřina) a tragédii z 8. května 1945. Bude tu také vystaven originální hodinový stroj ze zámku. Ve střední části budou také umístěny dřevěné lavice z původního kina. „Budeme tu i promítat. Například původní snímky na páscích, které byly nalezeny. Promítání využijeme i při pořádání besed,“ nastiňuje Hana Škodová.

Historickými předměty přispěli také sami občané: „Vyhlásili jsme, co budeme potřebovat a občasné nám přispěli.“ Artefakty připomínající dějiny Hrotovicka také dosud lemovaly chodby městského úřadu. I ty najdou své uplatnění v muzeu. V nevytápěné části bude instalována také expozice, věnovaná místním hasičům. Dvě historické stříkačky budou doplněny zmapováním historie hasičů. Pamatováno je také na nejmenší návštěvníky. Expozice budou doplněny o interaktivní a herní prvky. Slavnostní otevření muzea je naplánováno na letošní září.

Autor: Martina Chromá
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk