Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Všechna tři zařízení leží v klidném prostředí mezi řadovkami obklopena udržovanou zahrádkou.
(foto: Jan Uher)

Na ulici generála Sochora naleznete komplexní péči

03.10.2011

Třebíč - Nedávno jsme se s Horáckými novinami vypravili do denního stacionáře pro seniory a zdravotně postižené na ulici Generála Sochora 705 v Třebíči. Právě probíhal den charity a ve stacionáři Domovinka, jak se toto zařízení jmenuje, bylo opravdu veselo a pohoda se zdála nelíčená.


Domovinka však není jediné zařízení charity, které v tomto místě najdete. Své sídlo zde má ještě Úsměv, stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a Středisko rané péče. Toto středisko představuje celý systém služeb a programů, které jsou poskytovány ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Každé zařízení je jiné a přitom jsou si všechna podobná. Zřizovatelem všech tří zařízení je Oblastní charita Třebíč a společným jmenovatelem je pomoc potřebným.

Domovinka

Název se snaží co nejvíce vyjádřit charakter zařízení. Atmosféra a přístup ke klientům má co nejvíce připomínat skutečný domov.

Určen je pro seniory a zdravotně postižené, kteří již nejsou zcela samostatní a rodina není schopna postarat se o ně celý den. Klienti tak mohou do stacionáře docházet jen na dobu nezbytně nutnou. Ten, koho nemůže dopravit rodina, může za mírnou úplatu využít svozové služby Domovinky.

Pobyt v Domovince však není přežívání. Jedná se o plnohodnotně strávenou část dne, kdy je odborně pečováno o rozvíjení či alespoň udržování soběstačnosti. Personál se trpělivě stará o zabezpečení všech potřeb a snaží se, aby se klienti necítili osamoceni a den prožili s dobrým pocitem.

Úsměv

Stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením je určen pro klienty starší patnácti let, kteří mají zájem setkávat se s přáteli, využít svůj čas a rozvíjet dovednosti a znalosti. Stacionář je místo, kde naleznou nejen přátelství a lásku, ale personál jim pomáhá rozvíjet pohybové a pracovní dovednosti, soběstačnost a samostatnost i pracovní dovednosti. V případě potřeby je poskytnuto sociální a právní poradenství.

Každodenní program stacionáře je zpestřován rehabilitačními a kondičními cvičeními, masážemi, pracovně výtvarnými a hudebními činnostmi, nácvikem alternativní komunikace, sportovními hrami, výlety do přírody a podobně.

Středisko rané péče

Toto zařízení je určeno těm nejmenším. Zahrnuje celý systém služeb a programů poskytovaných nejen ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením, ale i jejich rodinám. Toto zařízení vychází z faktu, že ve vývoji dítěte jsou nejdůležitější první tři roky života. Maminka a celá rodina, ve které se takové dítě narodí, je vystavena obrovskému tlaku. Třeba i zkušená maminka se musí se situací vyrovnat a řešit ji. Důležitost vývoje a výchovy v prvních třech až sedmi letech života zde platí stejně jako u dětí zdravých.

Středisko rané péče je tu od toho, aby rodičům poradilo a pomohlo, jak s děťátkem pracovat a nepromeškal se drahocenný čas.

Péče začíná zjištěním ohrožení nebo postižení a končí integrací nebo přímo zařazením dítěte do vzdělávací instituce. Proto se s dětmi pracuje maximálně do sedmi let věku.

Služby jsou poskytovány formou návštěv poradce v rodině jednou až dvakrát za měsíc, ale když je potřeba, mohou docházet i častěji.

V areálu na ulici Generála Sochora tedy najdou pomocnou ruku potřební opravdu od kolébky až po seniorský věk.

Autor: Jan Uher
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk