Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Na náměstí se představuje všech sedmadvacet návrhů na novou kašnu

14.09.2018

TŘEBÍČ (evu) - Na Karlově náměstí před radnicí je od 4. září umístěna výstava sedmadvaceti návrhů kašen na vodní prvek, které byly předloženy do architektonicko-výtvarné soutěže. Jak už jsme vás informovali, autorem vítězného návrhu se stal Atelier H3T architekti, s.r.o., Praha.


Původně měla být výstava přesně na místě, kde má vzniknout kašna. Musela se však přesunout blíže k radnici, kvůli kolotočům, které přijely a místo obsadily dříve. Bohužel se neví, kdy kašna na náměstí bude vybudována a některé občany to zneklidňuje. „Doufáme, že se to podaří realizovat brzy společně s celým náměstím, ale vzhledem k tomu, že se ještě pracuje na studii náměstí, tak aby vyhovovala všem dotčeným orgánům, tak nevím přesně, kdy ta realizace kašny proběhne,“ řekl městský architekt Jaroslav Hulín. V současné době se plánuje úprava náměstí, včetně nové polohy zastávek MHD, zklidnění automobilové dopravy, odstranění stánků na horní (jižní) straně náměstí, oprava a doplnění povrchů. „Soutěže o návrh bývají nejlepším způsobem, jak vybrat a zadat veřejnou zakázku, kde předem není známá kvalita ani podoba návrhu. V případě třebíčské soutěže na kašnu šlo o soutěž architektonicky výtvarnou, otevřenou pro všechny bez omezení praxe nebo požadavku autorizace. Snad i to bylo důvodem, proč jsme obdrželi nad poměry vysoký počet návrhů. Kvalitu návrhů prověřovala nejen porota, ale také přizvaní odborní znalci z hlediska technologie a památkové péče. Z pohledu organizátora oceňuji hladký průběh soutěže a kvalitní práci poroty, která vždy rozhodovala jednohlasně. Městu Třebíči bych přál, aby to nebyla soutěž poslední. Ukázalo se, že se vyplatí soutěžit nejen u velkých zakázek, ale i u těch menších. A vybranému návrhu bych přál, aby se jej podařilo realizovat bez problémů. Myslím, že tato kašna může vzbudit pozornost i za hranicemi města.,“ dodal Hulín. Výstavní panely budou z náměstí odvezeny před plánovanou oslavou 100 let republiky, která bude v Třebíči 26. a 27. října. „Soutěž na tuto poměrně drobnou záležitost, která byla vyhlášena v souladu s pravidly České komory architektů, trvala i s přípravou do vyhlášení výsledků téměř třičtvrtě roku. Podle pravidel komory byli členy poroty většinově nezávislí porotci – zástupci odborníků a porota se nakonec shodla na vítězném návrhu. Pravdou je, že pro mnohé nenaplní očekávání klasické kašny, ale pevně věříme, že to opravdu může být jeden z městských šperků, který završí budoucí revitalizaci Karlova náměstí. Určitě patří do kategorie děl, které vyvolávají emoce a budí pozornost, a to asi chtěli i sami autoři,“ popsala místostarostka a zároveň členka poroty soutěže Marie Černá.

Hodnocení poroty vítězného návrhu

Vítězný návrh představuje nový způsob pohlížení na archetypální motiv kašny. Kašna (vodní prvek) je symbolicky povýšena na vznešený výtvarný objekt. Transparentnost a lehkost prvku je v náměstí přínosem, přitom je nepřehlédnutelná. Vlastní technické řešení je součástí konceptu. Tento dlouhodobý urbánní šperk má potenciál vytvářet nové a překvapivé sociální vazby na náměstí. Řešení je investičně i provozně ekonomicky přijatelné. Nabídka vodních režimů je maximální a bohatá. V zimním období nejsou oslabeny kvality díla ani náměstí. Odhad investičních nákladů na kašnu je 3 470 000 korun.

Popis výtvarného řešení, koncepce od autorů vítězného návrhu

Navrhované řešení kašny na Karlově náměstí v Třebíči má být průnikem několika témat. Samozřejmě nejdůležitější byla pro nás práce s vodou samotnou, její schopností měnit se a přenášet energii. Zároveň jsme chtěli vytvořit dílo takové, které bude umět být úsporné (bude-li to zapotřebí) ale třeba i naopak. Jednoduchá, čistá forma, která může být nositelem významu a která svým řešením umožní s fenoménem vody pracovat ne pouze klasicky. Chtěli jsme také takovou kašnu nebo fontánu, která nebude působit bez vody nepatřičně. Zároveň je v konceptu zohledněn mírně svažitý terén náměstí bez výrazných terénních úprav a zásahů. Voda volně stéká po povrchu Kruh (kružnice, kolo) je symbolem spojenectví a pochopení. Je možné hovořit o archetypálním řešení v mnoha souvislostech. Kruh, který se vznáší na třech sloupech. Měřítko vodního prvku odpovídá prostoru náměstí, jeho stávající ale také navrhované „struktuře“. Objekt je ve vztahu s lokálními danostmi (socha, kašna…) ovšem má být také novou místní vrstvou. Důležité pro nás bylo nalézt takové řešení, které bude téměř beze zbytku fungovat také v zimním období (přece jenom se to v našem podnebím pásu může blížit i ne úplně zanedbatelným časovým hodnotám). Fontánu jsme umístili do zadaného prostoru ovšem nikoliv bezvýhradně. Navrhujeme podrobit toto umístění otevřené diskusi a zvážit její případné posunutí směrem na západ. Tři vodní trysky umístěné v rovině dlažby nabízejí standardní zážitek z vodního prvku v městském prostředí. Prstenec bude osazen tryskami pro dva různé režimy fungování – stékání vodních paprsků po obvodu prstence a nebo jako výrobník mlhy (osvěžovač ovzduší). Osvětlení je uvažováno po obvodu kruhu ve spodní části a slouží k nasvícení padající vody. Pro ostatní režimy fungování je uvažováno bodové osvětlení v dlažbě pod prstencem fontány, které jej případně může nastavit zespoda. Způsob a potřeba speciálního nastavení fontány je k diskusi a mělo by být řešeno v souvislosti s celkovým řešením umělého osvětlení náměstí. V návrhu je zamýšlená kovová konstrukce nadzemní části fontány. Prstenec je uvažován jako ocelový prostorový nosník, opláštěný bronzovým zlaceným plechem. Sloupky jsou uvažovány ocelové s povrchovou úpravou. Podzemní prostor a základové konstrukce jsou železobetonové. Vtokový žlab je osazen mosaznými nebo bronzovými hranami. Dlažba by měla být vyspárována tak aby nedocházelo k vymývání vodním proudem. Foto HoN: Eva Uvírová

Autor: evu
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk