Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Nemocnici brzdí nedostatek financí

26.07.2012

Třebíč - Máme za sebou první polovinu roku a s nástupem té druhé bývá zvykem bilancovat a předvídat další vývoj. Oblast zdravotnictví je k tomu vzhledem k probíhajícím reformám jako stvořená. Zdraví a dostupnost a úroveň lékařské péče je tématem, které zajímá snad všechny. O aktuální situaci v Nemocnici Třebíč a její nejbližší budoucnosti jsme hovořili s jejím ředitelem Leošem Dostálem.


Jak byste z pozice ředitele zhodnotil letošní rok po stránce finančního zajištění?

Letošní rok je pro nás z hlediska zdrojů pro investice naprosto katastrofální. Letos jsme byli schopni realizovat velmi málo a ještě méně toho bude do konce roku.

To není právě nejoptimističtější začátek. Pojďme to trochu konkretizovat.

Sami zatím netvoříme tak velké objemy prostředků, ze kterých bychom investice mohli pořizovat. Pokud je vytvoříme, tak letos nám skoro 9 milionů odčerpaly tzv. pozastávky (doplatky za stavby realizované v minulých letech, tj. rekonstrukce kuchyně, laboratoří). Promítá se do toho i strategie zřizovatele, tedy Kraje Vysočina. Letos k třebíčské nemocnici není tak štědrý jako dříve, i když jeden z pavilonů v našem areálu je obestavený lešením, mění se tam okna a chystá se zateplení, což bychom měli následně poznat na úsporách energií.

Jednou z nejviditelnějších změn je přesun rehabilitačního oddělení do nového pavilonu.

A nejen rehabilitačního oddělení. Otevřením pavilonu v loňském roce získali pacienti i personál výrazné zlepšení podmínek lékařské péče také v nové porodnici a dětském oddělení. Pro srovnání: v moderním prostředí porodnice se narodilo od začátku roku 2012 o sto dětí více než za stejné období 2011 v původních prostorách. Zároveň se však výrazně zvýšily provozní náklady, zejména pokud jde o bazén (vodoléčba-rehabilitace), ten je provozně velmi drahý. Jen za vodu, elektrickou energii a teplo je to za rok více než milion navíc. Bazén využívají jak pacienti, tak formou doplňkové placené služby i ostatní veřejnost, např. tam probíhá plavání pro těhotné. Financování z prostředků Evropské unie a přímé platby za služby (zakázaná veřejná podpora) veřejnosti nešly dohromady, takže jsme požádali o souhlas regionální radu, která koordinuje a kontroluje čerpání evropských dotací, a ta to vzhledem ke koncepci projektu nakonec povolila.

Média nás denně bombardují slovem úspora. Jak jste na tom se šetřením vy, jaké možnosti jsou k dispozici?

I my jdeme cestou úspor, přínosem v tomto směru je např. spolupráce s třebíčskou firmou TTS. Přesto dále hledáme. Pracujeme např. na přemístění externích pracovišť ? léčebny dlouhodobě nemocných a očního oddělení ? do areálu nemocnice. Varianty co a kam přemístit existují, ale tak či tak to vyžaduje investovat do úprav a rekonstrukcí. Na to se nyní vlastních financí nedostává a podpora ze strany zřizovatele je zatím spíše příslibem, než abychom to stěhování mohli spustit. Jednou z úvah je i možnost půjčky.

Mezi lékaři nemocnice je řada nováčků, kteří do Třebíče přišli i díky motivaci v podobě náborového příspěvku. Jak se na něm podílel Kraj Vysočina?

Jednání dopadlo kompromisně, zhruba 60? % nám subvencoval kraj do rozpočtu, zbytek jsme hradili ze svého. Museli jsme řešit naléhavý stav, hlavně na interně byl velký podstav. To opatření docela zafungovalo, bylo efektivním motivačním opatřením.

Na oddělení nukleární medicíny chybí funkční gama kamera a pacienti musí dojíždět jinam. Přitom využití předchozí kamery bylo na hranici jejích možností. Rýsuje se nějaké řešení?

To je věc, kterou se zaobírám aktuálně už patnáct měsíců. Jako příspěvková organizace se musíme se svými záměry logicky obracet na svého zřizovatele (Kraj Vysočina) a ten nám řekne ano ? ne. Loni jsme předkládali argumenty k tomu, že gama kamera zde má své opodstatnění. Vzhledem k rozvoji interny je po vyšetření hlad. Navíc čekací doba v okolních zařízeních není zanedbatelná a všechny ostatní nemocnice kraje gama kameru mají a pravidelně přistupují k obnově. Na předchozím přístroji jsme za rok 2010 provedli 3700 vyšetření. Znamená to více než plně využitý fond provozní doby kamery. Máme už konkrétní souhlas vedení Kraje Vysočina a nákup je zapracován do investičního plánu nemocnice na rok 2012, který je součástí finančního plánu a byl už schválen. Máme připravený projekt. Celková hodnota investice bude přes 20 milionů korun, které zaplatíme z hospodaření nemocnice. Musíme racionálně definovat technické parametry kamery, zajistit financování, nechat to vše odsouhlasit zřizovatelem? je to ještě dost práce. Už jen zadávací podmínky pro výběrové řízení musí být připraveny velmi precizně, abychom zajistili korektní soutěž. Vždyť vidíme skoro denně, kolik vyplave kauz spojených s nákupem medicínské techniky.

Autor: Viktor Velek
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk