Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Nové kříže zdobí hraniční obec

19.05.2017

PANENSKÁ (pch) - Tato obec patří k těm nejmenším na okrese. Dnes je součástí Jemnice, ale ještě když nesla jméno Flandorf, byla středně velkou obcí na jazykové česko-německé hranici. Před válkou tam žila významná německá komunita, a tak se Flandorf dostal v říjnu 1938 do záboru sudetského území. V roce 1945 pak bylo německé obyvatelstvo odsunuto.


Po německém obyvatelstvu zbyla v kraji spousta památek. Těmi nejvýraznějšími jsou kříže, které doplňují zdejší mírně zvlněnou krajinu. Současné obyvatele Panenské naštěstí minulo odtržení od historie jejich bydliště, a tak se kříže v Panenské dočkaly obnovy. „Uvažovali jsme o tom už několik let a loni se objevil ten pravý dotační titul,“ prozradil předseda osadního výboru Zdeněk Hopian.

Celá akce přišla na 319 550 korun, dotace činila 220 000 korun, zbytek doplatila jemnická radnice. Kříže restauroval Zdeněk Kovařík z Chotěbudic, který na obnově křížů pracoval celý loňský rok.

Nejhůře na tom byl asi křížek v dolním konci v polích, který je z roku 1913, nápis je v němčině, ale bohužel k nepřečtení ani po renovaci, po generace se říká křížek u Stázky.

„Stával u rozcestí, kde se spojovaly cesty z horního a dolního konce a po pravé straně před křížkem stával dům, kde bydlela svobodná paní Anastázie Doležalová. Byla německé národnosti a v roce 1945 byla vystěhována a dům byl zbourán v 50. letech 20. století a u Stázky se tam říká dodnes,“ popsala kronikářka Panenské paní Kottová. Tomuto kříži chyběl celý vrchol. Podařilo se jej ale najít v sousedních Pálovicích.

Další křížek stojí u kaple svatého Jakuba a je z roku 1912. „Nechaly ho postavit rodiny Schäffrova a Schlowákova z č.p.9,“ připomněla kronikářka. Na křížku je napsáno: ,,Gewidmet zur ehre Gottes von Fridrich u Anna Säffer dan Andreas u Antonia Schlowak im jahre 1912“ – Obci ke cti Boží od Fridricha a Anny Säffer děkují Andreas a Antonie Schlowak v roce 1912. „Obě rodiny byly německé národnosti a v roce 1945 žil jen Fridrich Säffer a dcerou Marií a byli oba vystěhováni,“ dodala Kottová.

Křížek na začátku obce po levé straně je ze stejného období, konkrétně z roku 1913 a nechala ho postavit rodina Schlowákova č.p.9. Na křížku je napsáno: ,, Gewidmetz zur ehre Gottes von Andreas u Antonia Schlowak fur die gemeide Frauendorf zum andeneken im jahre 1913 – Věnoval k poctě Boží pro obec Frauendorf Andreas a Antonie Schlowákovi k památce v roce 1913.

Křížek v horním konci při výjezdu z Panenské na prostranství u č. p. 25 je křížek obecní z roku 1876. Na křížku je napsáno: ,,Gelobl sei Jesus Christus 1876“ - Pochválen buď Ježíš Kristus 1876

Křížek v polích v horním konci Panenské, kde bývala polní cesta, která spojovala horní a dolní konec (cesty byly rozorány v 70. letech 20. století). „Křížek nechala postavit rodina Schäfferova z č.p. 21,“ uvedla paní Kottová. Na křížku je napsáno: ,,Gelobl sei Jesus Christus gewidmet zur ehre Gottes von Karl um Marie Schäffer 1903“ – Pochválený je Ježíš Kristus věnováno k poctě Boží od Karla a Marie Schäfferových 1903 , tato rodina také byla německé národnosti a v roce 1945 žila v č.p.21 jejich dcera Marie se svým synem Teodorem a byli vystěhováni.

Autor: pch
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk