Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Dočká se konečně, třeba v rámci pozemkových úprav, řeka Rokytná v Jaroměřicích, že její koryto zbaví letitých nánosů bahna? Jedná se především o úsek vzdutí jezu v areálu zámeckého parku a pod zámeckým parkem.
(foto: ap)

Odbahní řeku Rokytnou a obnoví mokřad nebesák

05.08.2019

JAROMĚŘICKO (ap) - Pozemkové úpravy by mohly být cestou, jak zajistit i financování odbahnění řeky Rokytné v zámeckém parku, sužovaném čas od času záplavami.


Záměrem jaroměřické radnice je odbahnit tok řeky Rokytné nad jezem přes areál zámecké zahrady až k rybníku Kulatému a rozšířením jejího koryta přispět k zadržování vody v krajině.

Zlepšit vodní režim krajiny, snížit erozi půdy, bránit lépe povodním i následkům sucha mají v následujících letech na celém území republiky pomoci další pozemkové úpravy, financované částečně z vlastního rozpočtu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a především prostřednictvím evropského Programu pro rozvoj venkova. Pozemkové úpravy mají především znovu rozčlenit obrovské půdní bloky, vzniklé u nás v dobách socialistického družstevnictví a odstranit tak jejich negativní dopady na stav krajiny a života v ní. „Někdy stačí do krajiny jen vrátit to, co tam bylo v minulosti a co se, třeba již zmiňovanou kolektivizací, zlikvidovalo. Realizací pozemkových úprav se příroda umí se změnami i zemědělskou činností snáze vypořádat,“ uvedl k problému jaroměřický starosta Karel Müller.

Základním předpokladem pozemkových úprav ale je, že se pro ně vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Město Jaroměřice proto ve spolupráci s SPÚ v Třebíči uspořádá v jednotlivých obcích besedy, kde budou poskytnuty potřebné informace. Pro vlastníky pozemků je už dnes pozitivní zprávou, že pozemkové úpravy i jejich případné následné realizace financuje SPÚ.

Jaroměřická radnice tak chce znovu určit už „neviditelné“ polní cesty, které jsou zaneseny v katastru jako majetek města, ale byly uživateli okolních polností rozorány, začít je obnovovat a tím dosáhnout rozdělení lánů. U stávajících polních cest hodlá vysadit stromy a keře, především na závětrné straně cest. Jaroměřičtí také chtějí připravit obnovu starých rybníků (např. Vosovec) a výstavbu nových (např. ve směru od rybníku Vlčák na Ostrý). V plánu mají také obnovit zalesnění na pozemcích města poblíž lesních porostů a podél cesty na Žabík, pod jeho vrškem pak obnovit ve spolupráci s dalšími majiteli zanedbaný mokřad „nebesák“.

Díky realizaci pozemkových úprav v katastru obce má radnice nárok na 100 % dotaci na projekty, týkající se realizace všech výše uvedených prvků Územního systému ekologické stability. Na Jaroměřicku byly pozemkové úpravy provedeny zatím pouze v katastru obcí Ratibořic a Příložan.

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk