Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Osmičkové knihy Františka Emmerta

26.10.2018

Třebíč (ap) - František Emmert je spisovatel se vztahem k Třebíčsku a oceňovaným autorem literatury faktu o moderních dějinách. V souvislosti se stým výročím vzniku Československa mu letos vyšly hned tři knížky.


Zrození republiky: Národní revoluce 1918

Ke stému výroční založení Československa připravil Emmert unikátní publikaci nazvanou Zrození republiky: Národní revoluce 1918. Kniha přehlednou a srozumitelnou formou provází čtenáře nejvýznamnějšími okamžiky českých dějin na počátku 20. století, které vyvrcholily obnovou státnosti. Mapuje činnost zahraničního odboje, vedeného T. G. Masarykem i nejdůležitější domácí události v revolučním roce 1918, zejména na podzim. Přípravy a průběh národní revoluce navíc dokumentuje také na četných unikátních fotografiích, které jsou vhodně provázány s textem. Emmert v knize připomíná i méně známé události, spojené se vznikem ČSR: Například Konferenci utlačovaných národností Rakouska-Uherska v květnu 1918 v Římě (účastnili se jí Štefánik s Benešem), na které byla společně vyjádřená vůle Čechoslováků, Jihoslovanů, Italů, Poláků a Rumunů. „Tato konference udělala silný dojem na amerického prezidenta, který se pod jejím vlivem rozhodl ke změně názoru na zachování monarchie. Ještě v lednu totiž navrhoval pouze její přestavbu na federaci, o tomto rozhodujícím momentu se příliš nepíše,“ řekl na dotaz Horácký novin Emmert.

Kniha popisuje třeba i velké obavy TGM z mírových iniciativ císaře Karla na počátku roku 1917, které mohly vést k uzavření míru bez vzniku Československa. Emmert zaznamenal i fakt, že jako první spontánně proklamoval pod sochou Sv. Václava v Praze československou státnost člen Národního výboru Isidor Zahradník. Teprve až po něm „Mužové 28. října“. Zahradník dokonce z hlavního nádraží vyzval ostatní města k revoluci. Zajímavá je třeba i skutečnost, že v Písku vyhlásili Československou republiku již 14. října, ale po jejím skutečném vyhlášení raději čekali až do 30. října, než se k revoltě připojili. Přístupnou formou psaná kniha je určena pro všechny zájemce o moderní dějiny.

Zlomové osmičky

V knize Zlomové osmičky Emmert odpovídá na otázky: Kdo se podílel na vzniku Československa v roce 1918? Jak probíhal Vítězný únor v roce 1948? Nebo co se dělo při sovětské okupaci v roce 1968? Připomíná tak letopočty s osudovou osmičkou na konci, které poznamenaly dějiny Československa a staly se klíčovými momenty naší historie. Již před deseti lety Emmert napsal pro stejného nakladatele knihu Osudové osmičky. Nyní se jedná o zcela novou knihu, byť na stejné téma.

Horácké noviny zajímalo, jak Emmert hodnotí směřování Československa po II. světové válce? „Vývoj směřující k nastolení komunistického režimu byl po roce 1945 prakticky předem daný a zřejmě mu nešlo zabránit. Svou roli sehrála vysoká popularita KSČ a SSSR před veřejností, euforie z osvobození, oslabená pozice demokratických stran, vyplývající z Košického vládního programu a orientace na SSSR již od začátku války, včetně E. Beneše. Za nastolením nové totality stál také strach z německého revizionismu, který byl tehdy vnímán zcela jednoznačně jako hrozba číslo jedna. Bez války a okupace by k nastolení komunistického režimu nedošlo. Avšak orientace na SSSR již od roku 1939, která v roce 1943 vyústila v podpis zavazující smlouvy, byla příliš jednostranná a nikoliv nezbytná. Beneš se projevil jako slabý hráč ve vztahu k Sovětům,“ řekl Emmert.

Československé legie v Rusku

Třetí letošní novou Emmertovou knihou, která se 19. listopadu objeví na pultech knihkupců, bude publikace Československé legie v Rusku. Emmert v ní dokládá, jak před sto lety dokázala jedna malá armáda přepsat mapu tehdejší Evropy. Je to tak, Československé legie si za svoji činnost v bitvách u Zborova, akcích v Rusku a především obsazením transsibiřské magistrály získaly zaslouženou pozornost celého demokratického světa a významnou měrou tak přispěly ke vzniku samostatného státu. Zájemce se dozví vše o založení legií i jejich největších bojových akcích. Také tato publikace, plná unikátních fotografií, provede čtenáře jejich neobyčejným příběhem.

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk