Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Památce významného moravského historika

13.03.2020

Lubomír Emil Vilém Havlík se narodil se 30. srpna 1925 ve Znojmě. Středoškolská studia zahájil na reálném gymnáziu v rodišti, ale po záboru pohraničí dokončoval studium v Kroměříži. Jako totálně nasazený kopal zákopy pro wehrmacht. Maturoval až po osvobození a zapsal se na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Studoval historii, prehistorii, filosofii a angličtinu.


V roce 1950 dokončil vysokoškolská studia a školní rok 1950/1951 byl středoškolským profesorem. Jako člen národně socialistické strany musel opustit fakultu a nesměl být později zaměstnán ani ve školství. Následující roky pracoval v knihovně brněnského Uměleckoprůmyslového muzea.

Od roku 1956 pracoval ve Slovanském ústavu brněnské pobočky Československé akademie věd. V roce 1968 byl zakládajícím členem Svazu vědeckých pracovníků, který byl následujícího roku zrušen. V letech 1963-1985 externě přednášel na UJEP (dnes opět MU) v Brně dějiny slovanských národů ve středověku a dějiny Byzance. Habilitovat se mohl až v roce 1978, přestože práci napsal roku 1969, až v roce 1987 mohl získat doktorát. Významná je edice historických pramenů k dějinám Velké Moravy (Magnae Moraviae Fontes Historici), kterou redigoval. Od roku 1990 byl vědeckým pracovníkem Ústavu dějin střední a východní Evropy. Podílel se autorsky na tvorbě výstavy Velká Morava (Brno 1963), která byla instalována v mnoha evropských městech. V roce 1990 spolupracoval při natáčení filmu Moravská země. Podílel se také na filmu „Sv. Cyril a Metoděj“, natáčeného Českou televizí pro Řecko v několika jazykových verzích. Roku 1995 se stal laureátem Ceny města Brna.

Zemřel 5. března 2000 na následky srdečního záchvatu, který jej postihl při přednášce Muzejní a vlastivědné společnosti v Moravském zemském muzeu v Brně. Ve svých vědeckých dílech se dr. Havlík zabýval dějinami Velké Moravy, historického Znojemska a středověkými dějinami východních Slovanů v Římské říši a v Byzanci a slovanskými státními útvary raného středověku. Politické postavení, společenské a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. - 11. století, geneze feudální společnosti a státu ve slovanském prostředí apod. Je autorem 353 studií ve vědeckých časopisech doma i v Polsku, Rakousku, Rusku, Bulharsku, Německu, Anglii, Řecku, Itálii a Mexiku.

Autor: Radovan Zejda
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk