Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Péče o nevyléčitělně nemocné a umírající děti je málo dostupná

15.06.2017

Vysočina (red) - Vážné onemocnění dítěte či jeho smrt jsou situace, které také bohužel patří k životu. Dětská paliativní péče je nezbytným pomocníkem a průvodcem v této náročné životní situaci a nabízí zajištění nejvyšší možné kvality života pro tyto děti. Sdílení dobré praxe poskytovatelů v oblasti domácí dětské paliativní péče mělo za cíl nedávné „Jarní setkání na Vysočině“.


Tisíce nevyléčitelných dětí

Dostupnost těchto služeb popisuje dokument „Stav dětské paliativní péče v ČR v roce 2017“.

Z dokumentu vyplývá, že dětská paliativní péče je určena rodinám, jejichž dítěti bylo diagnostikováno život ohrožující nebo život limitující onemocnění. Pro tyto rodiny představuje pomoc, jak tuto těžkou životní etapu zvládnout co nejlépe a nejdůstojněji.

Většina život limitujících onemocnění má jasnou prognózu. Nedávají naději na uzdravení, ale vyžadují nesmírně náročnou péči. V dětském věku se nejčastěji jedná o velmi široké spektrum nenádorových diagnóz. V případě České republiky se odhadem jedná o několik tisíc nevyléčitelně nemocných dětí ročně.

Domácí péče

Podstatou domácí hospicové péče je trvalý pobyt dítěte doma v péči rodičů s možností pravidelných návštěv lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovníků a psychologů, kteří jsou také 24 hodin denně dostupní pro telefonickou asistenci a případný akutní výjezd, je-li to třeba. Kromě odborné péče zajišťují tyto organizace také zapůjčení potřebných a finančně velmi nákladných zdravotnických pomůcek, jako jsou například polohovatelná lůžka či koncentrátory kyslíku. Kromě tří organizací v Praze (Cesta domů), Brně (mobilní paliativní tým MUDr. Petra Lokaje ), v Ostravě (Mobilní hospic Ondrášek), začal minulý rok fungovat i domácí hospic Nejste sami v Olomouci.

Pomoc zatím není hrazená

Pomoc umírajícím dětem a jejich rodinám v domácím prostředí v současné době nabízí pouze čtyři organizace a péče není systematicky hrazená ze zdravotního pojištění. Tento neutěšený stav začala měnit Pracovní skupina dětské paliativní péče České společnosti pro paliativní medicínu ČLS JEP, která byla založena koncem roku 2015. „Naše pracovní skupina zorganizovala setkání poskytovatelů domácí dětské paliativní péče v Jihlavě a uspořádala Druhou konferenci dětské paliativní péče,“ informovala předsedkyně Pracovní skupiny MUDr. Mahulena Mojžíšová.

„V roce 2017 plánuje Pracovní skupina, uspořádání v pořadí již třetí konference dětské paliativní péče v ČR, která proběhne koncem roku v Olomouci, pořádání zahraničních kurzů týkajících se dětské paliativní péče a vydání zahraniční učebnice Dětské paliativní péče,“ dodal manažer Pracovní skupiny Jiří Krejčí.

Autor: red
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk