Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Po plynárenských společnostech ohlásily zdražování i vodárny

28.11.2011

Třebíčsko - Zatímco některé plynárenské společnosti nám „nadělily“ vánoční dárek v podobě zdražování v předstihu, cena vody pro domácnosti stoupne až od Nového roku.


Shodlo se na tom představenstvo svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč na svém listopadovém zasedání. Ve 123 městech a obcích, které jsou členy svazku, vzroste v roce 2012 cena jednoho kubíku vody o 6,15 procent. Jenže je k tomu nutné připočíst i zvýšení daně z přidané hodnoty, která bude místo 10?% čtrnáctiprocentní. Celkově tedy voda na Třebíčsku zdraží o víc než 10 procent (o 7,2 Kč). „Návrh provozovatelů byl vyšší, než jsme odsouhlasili. My jsme tam zohlednili jen nárůst DPH a pak malé zvýšení,“ uvedl místopředseda představenstva svazku Vlastimil Bařinka a vysvětlil, z jakého důvodu provozovatel, Vodárenská akciová společnost, a. s., prosazovala výraznější zdražení: „Asi nám to může zkomplikovat situaci, protože v budoucnu musí být tvořenop něco jako rezervní fondy, ze kterých se budou platit opravy a rekonstrukce. Teď velkou část rekonstrukcí hradí evropské dotace. Náš stát v minulosti do vodovodů a kanalizací neinvestoval. Podmínkou dotací je mimo jiné to, že si provozovatel musí prodejem vody vydělat na opravy, rekonstrukce i investice. V současnosti se vyměňují trubky, o které se padesát let nikdo nestaral. Diskuse na představenstvu byla náročná. Nebylo to jednoduché. Přemýšleli jsme a zvažovali. Nakonec jsme se rozhodli to ještě takříkajíc risknout a nezdražili jsme na nejvyšší částku, kterou by byly uspokojeny rezervní fondy. Ještě jsme to neudělali, ale vůbec si nejsem jistý, jestli to vydrží i příští rok nebo dva.“

Šetření peněženku neuchrání

Zdražování vodného ovlivňuje snižování spotřeby, ke kterému se ve snaze ušetřit odběratelé uchylují. Šetří domácnosti, krachují velcí odběratelé především z potravinářského průmyslu. Dalším negativním faktorem je nárůst ceny surové vody, kterou úpravna ve Štítarech na Vranovské přehradě zvýší o 7?%, nádrže Vír a Mostiště dokonce o 7,5?%. A svůj vliv mají i zvýšené investice do modernizace sítě v posledních letech. Jen v průběhu letošního roku zainvestoval svazek obcí Vodovody a kanalizace do třech rozsáhlých projektů. V březnu to byla kanalizace a napojení na čističku odpadních vod v Kožichovicích a první etapa rekonstrukce kanalizace v Hrotovicích. Součástí byla také intenzifikace ČOV. A v srpnu svazek zahájil už druhou etapu výstavby splaškové kanalizace v Přibyslavicích. Přibližně polovinu nákladů hradila Evropská unie.

Sociálně únosná stokoruna

Podmínky pro příjemce dotací z Evropské unie shrnuje tzv. finanční model. Ten předurčuje vývoj cen vodného a stočného a vývoj nájemného z důvodů zajištění financí na obnovu vodovodů a kanalizací. Finanční model zároveň definuje tzv. sociálně únosnou cenu, která zohledňuje čisté příjmy domácností v jednotlivých regionech a průměrnou spotřebu domácností. Činí 2?% z čistého příjmu domácností. V našem regionu se takto stanovená „sociálně únosná cena vodného a stočného“ pohybuje okolo stokoruny. Z toho vyplývá, že se v příštích letech můžeme dočkat ještě razantnějšího, i třicetiprocentního, zdražení.

Autor: Vendula Krausová
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk