Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Počet trestných činů na Třebíčsku klesá

04.08.2014

TŘEBÍČSKO - Letos došlo v prvním pololetí na Třebíčsku k celkem 829 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby 51,87 % objasnit. Ve stejném období loňského roku došlo k celkem 880 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 47,05 % případů. V letošním roce tak došlo ke snížení počtu trestných činů, a to o 51 skutků, a zároveň se policistům podařilo výrazně zvýšit objasněnost. K poklesu počtu spáchaných trestných činů došlo zejména v oblasti násilné a majetkové trestné činnosti. U majetkových trestných činů se policistům v porovnání se stejným obdobím loňského roku podařilo výrazně zvýšit objasněnost, a to z 21,63 % vloni na 34,67 % letos.


V prvním pololetí letošního roku kriminalisté trestně stíhali celkem 437 osob (vloni jich bylo 442). Z tohoto počtu je 200 recidivistů, 62 žen a 28 osob mladších osmnácti let. U 168 trestných činů policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V prvních šesti měsících spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 34 trestných činů, což je o dvacet více než ve stejném období vloni.

K nejvíce trestným činům došlo v prvním pololetí v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Třebíč prověřovali policisté již celkem 402 trestných činů, z nichž se podařilo 50,75  % objasnit. (vloni to bylo 458 trest- ných činů s objasněností 43,89 %). Na Hrotovicku došlo v letošních prvních šesti měsících k 110 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 58,18 % (vloni to bylo 111 trestných činů s objasněností 50,45 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 74 trestných činů, z nichž je objasněno 59,46 % (vloni to bylo 52 trestných činů s objasněností 50 %). Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo k 142 trest- ným činům, objasnit se policistům dosud podařilo 56,34 % (vloni to bylo 120 trestných činů s objasněností 45,83 %). Na Náměšťsku došlo v prvním pololetí k 101 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 37,62 % (vloni to bylo 139 trestných činů s objasněností 54,68 %).

Násilná trestná činnost

V prvním pololetí došlo na Třebíčsku k 81 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 61,73 % případů (v loňském roce došlo ve stejném období k 93 násilným trestným činům, z nichž bylo objasněno 63,44 %). Ve 23 případech policisté zjistili, že skutek spáchal recidivista a v osmi se ho dopustila žena, celkově policisté pro spáchání násilného trestného činu trestně stíhají 61 osob. U 35 násilných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu.

V letošním roce se v porovnání s loňským pololetím zvýšil počet loupeží, a to ze dvou na šest, pět z nich už ale kriminalisté objasnili. V oblasti násilné trestné činnosti je nejčastěji páchaným skutkem úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo v prvním pololetí spácháno už 35, je to ale o čtyři méně než ve stejném období vloni. K výraznému snížení počtu skutků došlo u případů nebezpečného vyhrožování, kde se snížil počet z deseti na pět.

Mezi nejzávažnější násilnou trestnou činnost patří loupežná přepadení, při jejich objasňování jsou třebíčští kriminalisté velmi úspěšní. Dopadnout se jim podařilo nebezpečného pachatele, který přepadl s nožem v ruce prodavačky ve dvou třebíčských prodejnách, jedné loupeže se dopustil na konci loňského roku a druhé v lednu.

Kriminalisté objasnili také dvě loupežná přepadení čerpacích stanic v obcích Mohelno a Dukovany, která pachatel spáchal maskovaný kuklou, s nožem v ruce.

Dále kriminalisté dopadli tři pachatele, kteří přepadli muže v třebíčském restauračním zařízení, a také pachatele, který se dopustil loupežného přepadení v Třebíči a jeho obětí se stal muž, který si předtím vybral v sázkové kanceláři výhru v řádech desítek tisíc korun.

Mezi objasněnými násilnými trestnými činy je také fyzické napadení seniorky v bytovém domě v Třebíči, při kterém žena utrpěla těžké zranění, pachatele se kriminalistům podařilo vypátrat a zadržet.

Kriminalisté také letos vyšetřují závažný případ, při kterém pachatel v ukradeném vozidle ujížděl před policejní hlídkou a na jednoho ze zakročujících policistů automobilem najel.

Mravnostní trestná činnost

V devíti případech se v letošních prvních šesti měsících jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté do současnosti objasnili 55,56 % (vloni došlo ve stejném období ke dvanácti mravnostním deliktům s padesátiprocentní objasněností). V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem čtyř osob.

Nejčastěji páchaným trestným činem je v této oblasti pohlavní zneužívání.

Majetková trestná činnost

Letos došlo v prvních šesti měsících na Třebíčsku k 349 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 34,67 % (vloni jich bylo v prvním pololetí spácháno 393, z nichž bylo 21,63 % případů objasněno). Letos tak počet majetkových trestných činů klesl o 44 skutků a policistům se podařilo v této oblasti výrazně zvýšit objasněnost, a to o více než třináct procent.

Ve 157 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 138 o krádeže prosté a 54 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (34 případů), rodinných domů (29 případů) a obchodů (12 případů). Počet krádeží vloupáním do rekreačních chat se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil, a to z devatenácti trestných činů vloni na čtyřiatřicet spáchaných letos. Ke snížení krádeží došlo u vloupání do restaurací a hostinců, kde klesl počet ze sedmi trestných činů na jeden a snížil se také počet vloupání do škol (vloni čtyři případy letos žádný).

V kategorii krádeží prostých odcizili nejčastěji pachatelé různé věci z vozidel (23 případů), v porovnání s loňským rokem se ale počet spáchaných trestných činů snížil o dvanáct skutků. Časté jsou v této oblasti také krádeže nafty (16 případů), i zde se ale počet případů snížil, a to o osm skutků. K výraznému snížení počtu trestných činů došlo u kapesních krádeží, z loňských deseti na jednu letos. U krádeží jízdních kol se počet případů mírně zvýšil, vloni došlo ke čtrnácti trestným činům a letos ve stejném období už k sedmnácti. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, kterých je patnáct, což je o čtyři více než ve stejném období vloni.

Mezi zbývající majetkové trestné činy patří např. podvod (27 trestných činů), což je stejně jako vloni, a dále poškození cizí věci (20 trestných činů).

V souvislosti s letošními objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 102 pachatelům, z tohoto počtu je 53 recidivistů, jedenáct mladistvých, dvanáct žen a tři nezletilí.

Mezi významné úspěchy při objasňování majetkové trestné činnosti patří dopadení pachatelů, kteří se dopustí série krádeží. V lednu se kriminalistům podařilo dopadnout skupinu šesti pachatelů, kteří se na různých místech Třebíčska dopouštěli krádeží kovových materiálů uskladněných v objektech nebo areálech firem nacházejících se na odlehlejších místech. Dále policisté objasnili sérii celkem osmnácti krádeží, které se pachatel dopustil v Moravských Budějovicích, a dalšího pachatele série devíti krádeží dopadli také v polovině února.

Ve vazbě skončil pachatel krádeží v panelových domech v Třebíči, který se zaměřil zejména na krádeže jízdních kol.

Třebíčští kriminalisté objasnili také sérii čtrnácti vloupání do rodinných domů v Třebíči, při kterých pachatel způsobil škodu přes jeden milion korun, a dopadli rovněž dva pachatele, kteří se dopouštěli krádeží na Náměšťsku

Mezi závažné trestné činy, které kriminalisté vyšetřují, patří také případ, při kterém se pachatel v Třebíči zmocnil vozidla Škoda Octavia, se kterým před policisty ujížděl až do Jihomoravského kraje, kde byl poté dopaden.

Hospodářská trestná činnost

V první polovině letošního roku došlo k 120 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 44,17 % (vloni došlo k 129 hospodářským trestným činům s objasněností 50,39 %).

V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 53 osob, z tohoto počtu je osmnáct recidivistů a dvanáct žen.

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy podvod (34 případů), úvěrový podvod (21 případů) a zpronevěra (20 případů). K výraznějšímu nárůstu počtu spáchaných skutků došlo u úvěrových podvodů, kde z jedenácti stoupl počet na jednadvacet.

Jednou z objasněné trestné činnosti v oblasti hospodářské trestné činnosti, je podvodné uzavírání půjček a úvěrů u různých finančních společností, kterého se dopouštěla devětašedesátiletá žena.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 270 trestných činů se kriminalistům dosud podařilo objasnit 74,44 % případů. Ze spáchání trestného činu bylo obviněno celkem 217 osob.

Nejčastěji páchanými činy jsou v této oblasti přečin výtržnictví a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, u obou se letos počet skutků v porovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil. U výtržnictví je to z 38 na 51 a u trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky se počet spáchaných skutků zvýšil z 39 na 50. Přečinů zanedbání povinné výživy policisté letos řešili již 37, přesto je to oproti loňsku pokles o šest skutků. Dále se 40 osob dopustilo přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, vloni jich bylo o šest méně. K výraznému snížení počtu případů došlo u přečinu ohrožování výchovy mládeže, a to z devatenácti vloni na osm letos. Dále byl v patnácti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou a ve stejném počtu případů se jednalo o sprejerství.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, v první polovině letošního roku prověřovali kriminalisté v této oblasti 26 trestných činů, stejně jako v loňském roce. Ze spáchání trestného činu na úseku drog bylo obviněno celkem deset osob.

V březnu provedli kriminalisté zákrok v rodinném domě v Náměšti nad Oslavou a odhalili zde kompletní varnu pervitinu, pachatel drogu vyráběl a pervitin také distribuoval.

Autor: Jana Kroutilová
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk