Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Půjdou cestou ekočističek

24.07.2019

STROPEŠÍN (mach) - Společnost směřuje k ekologicky šetrnějšímu chování lidí vůči přírodě. Drtivá většina obcí stihla během posledního desetiletí vybudovat kanalizaci i čistírnu odpadních vod. Jsou ale obce, kde odpadní voda z domácnosti končí v jímkách, kanalizaci nemají a o čistírně odpadních vod si mohou nechat zdát.


Za nakládání s odpadní vodou je od začátku letošního roku zodpovědný každý majitel nemovitosti sám. Novela vodního zákona jde na ruku obcím, které již neručí za své občany, jak tomu bylo doposud. Přesto obce i nadále podávají svým obyvatelům pomocnou ruku. „Uvažovali jsme o zřízení klasické čističky odpadních vod pro celou obec nebo napojení tlakové kanalizace na sousední obce. Obojí by bylo hodně nákladné a pro občany by to znamenalo více poplatků. V obci je zbudována pouze dešťová kanalizace. Musel by se nově vybudovat kanalizační systém a celá obec by byla minimálně dva roky rozkopaná. Klasická čistírna odpadních vod by nás vyšla na částku od třiceti milionů korun výše, což pro malou obec s rozpočtem dva až tři miliony ročně přestavuje zadlužení minimálně na deset až patnáct let dopředu,“ shrnul úvahy vedení obce starosta Zdeněk Bouzek.

Nyní se objevila nová možnost. „Dostali jsme nabídku od společnosti Eco Dotace na vybudování domácích ekočističek. V rámci zastupitelstva jsme to projednali, jednohlasně jsme se shodli. Dříve nebo později bychom čističky museli řešit. Tak proč ne nyní, kdy náklady na pořízení z 80% hradí stát z evropských dotací,“ řekli si zastupitelé.

Příprava projektu proběhla v rekordním čase. Někteří občané projevili zájem o ekočističku již během společné veřejné schůzky se zástupci společnosti v tamním kulturním domě. Další zájemci přibývali v průběhu nadcházejících dnů. Od prvotní schůzky uběhly teprve dva měsíce. Projektant obešel domácnosti a zpracoval dokumentaci. Eco Dotace pro obec zajistily potřebné žádosti a nyní se už jen čeká, zda s žádostí o dotaci od Státního fondu životního prostředí uspějí. Pokud vše klapne, bude zhruba polovina domácností ve Stropešíně v dohledné době provozovat domácí čistírnu odpadních vod. Nejzazší termín pro podání žádostí byl 30. června. Státní fond životního prostředí ČR vyčlenil ze svého rozpočtu na dotace v aktuální výzvě 200 milionů korun. Zda bude Stropešín úspěšný, bude jasné do konce letních prázdnin. Samotná projektová dokumentace vyšla obecní kasu na 270 tisíc korun. Majitelé nemovitostí se budou podílet částkou okolo patnácti tisíc korun (záleží na množství lidí v domácnosti a kapacitě čističky).

Ekočističku tvoří válec o průměru asi 150 cm a výšce 170 cm. Vnitřní část je rozdělena na tři části. První sbírá hrubé nečistoty, ve druhé je motor, který probublává vzduch a jsou tam umístěny bakterie, ve třetí části je už čistá voda. Účinnost těchto čističek je asi 93%. Takto vyčištěná voda bude využívána formou vsaku – tedy na zalévání. „Pokud se na ministerstvu umoudří, mohla by se voda z čističky odvádět do dešťové kanalizace. Prioritně ji však lidé chtějí používat na zalévání. Kaly z čističky se dají jednou či dvakrát ročně vybrat a použít jako hnojivo ke stromkům. Existují i čističky biochemické, tam už se kaly musí vyvážet do spalovny, což jsou další výdaje,“ přiblížil starosta. Odpadová voda se tak dá maximálně využít bez nutnosti dalších výdajů za stočné či za vyvážení jímky. Tento systém čištění se uplatní zejména v lokalitách, kde není technicky možné napojení na společnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, nebo by standardní řešení bylo příliš finančně náročné.

Žádost podala obec kolektivně, deset let zůstanou čističky majetkem obce. V rámci Kraje Vysočina se stejnou cestou jako Stropešínští vydali například v Horním Smrčném.

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk