Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Radnice bude modernizovat hřiště

24.07.2019

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE (pch) - Radnice na konci roku 2018 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost o dotaci, v rámci podprogramu Podpora obnovy sportovní infrastruktury, a to na modernizaci sportovního hřiště ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice.


„Stávající sportovní hřiště, které je součástí uzavřeného areálu Základní školy Havlíčkova, bude modernizováno v původních rozměrech. Stávající plocha hřiště je štěrková. V suchém období je plocha velmi prašná a při dešťových srážkách zde zůstávají kaluže vody,“ dozvěděli jsme se na radnici.

Sportoviště bude vodopropustné, využitelné i v horších klimatických podmínkách. Terénní úpravy budou spočívat v úpravě nezpevněného povrchu hřiště a úpravě pro skok daleký. Bude odstraněna stávající nezpevněná skladba plochy hřiště, provedena drenáž pro odvodnění konstrukčních vrstev, doplněny nové konstrukční vrstvy hřiště. Rozběžiště pro skok daleký bude provedeno ve stejné skladbě jako hřiště. Hřiště bude využito pro kolektivní sporty – malá kopaná, basketbal, volejbal, nohejbal a také bude možné hrát tenis.

Předpokládané celkové náklady akce při podání žádosti činily něco málo přes čtyři miliony korun, z toho uznatelné náklady 3,8 milionu korun. Schválená výše dotace činí 2,247,325 Kč.

V současné době je připravováno výběrové řízení, na základě kterého bude vybrán konkrétní zhotovitel a bude stanovena celková výše modernizace.

Autor: pch
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk