Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Rovnost přece není stejnost

03.12.2015

Třebíč (ama) - O rovných příležitostech žen a mužů se v posledních letech hodně mluví. Konají se konference, realizují se projekty, probíhají průzkumy, vydávají se publikace. Společnost deklaruje, že rovnost žen a mužů je základní hodnotou evropské společnosti. Vláda sestavuje poradní orgány a podepisuje strategické dokumenty. Stát podniká příslušné kroky. Vše je tedy na nejlepší cestě. Ale opravdu tomu tak je?


Jaká je realita?

Běžte do ulic a zeptejte se obyčejných lidí, co si myslí o rovných příležitostech. Nejčastější odpověď zřejmě bude, že ženy a muži si nemohou být rovni, protože jsou přece odlišní. A o čem že se to vlastně bavíme, žena se má přece postarat o děti a muž je živitelem rodiny. Realita je prostě jiná, silně zakotvené stereotypy jsou v každém z nás. Jsou dané výchovou, pohledem společnosti a ovlivňovány médii. Mýty a omyly jsou navíc podporovány chybnou interpretací i bagatelizováním celé problematiky. A nejhorším přístupem je tvářit se, že žádné problémy vlastně neexistují.

Nebuďme lhostejní

Třebíčské centrum realizuje projekt ProŽeny, jehož primárním cílem je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídicích rolích a přispět k rozšíření preventivních a následných služeb pro ženy, ohrožené násilím. Realita nám ukázala, jak úzce je téma rovných příležitostí a násilí na ženách provázaná. Až 14 % žen, které se angažují v sociálních a prorodinných službách, zároveň zažily nebo zažívají nějakou formu násilí. Ve středu 25. listopadu u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách se na deseti místech Kraje Vysočina konaly akce, upozorňující na toto téma. Zapojily se neziskové organizace: kromě Třebíčského centra a Centra DaR v Třebíči také MC Zvoneček Havlíčkův Brod, MC Klubíčko Horní Cerekev, MC Domeček Luka nad Jihlavou, Centrum pro rodinu Doubravka Žďírec nad Doubravou, Rodinné centrum Srdíčko Žďár nad Sázavou, Rodinné centrum Mraveniště Bory, ale také Family Point Havlíčkův Brod a Komunitní centrum pro rodinu Brtnice. Tyto organizace uspořádaly akce pro veřejnost a zejména pro celé rodiny plné radosti, soutěžení a kreativního tvoření a zároveň účastníkům nabídly možnost zhlédnout drastickou výstavu Bílého kruhu bezpečí na téma NÁSILÍ. Cílem akce s názvem OKNO - otevři k násilí oči bylo vyvolat diskusi o tomto tématu, apelovat na přítomné, aby otevřeli oči a přijímali informace, naslouchali a pomáhali pak odbourávat mýty o násilí (nejen) na ženách. Násilí se týká nás všech. Buďme připraveni pomoci.

Čí jsou dějiny?

A následující dva dny pak v Třebíči probíhala konference na téma „Jsou si žena a muž rovni?“. Naším úmyslem bylo pojmout celou konferenci jinak, více interaktivně, aby se mohli zapojit i samotní účastníci. Úvodního zahájení konference, která se konala pod osobní záštitou Mgr. Petra Krčála, radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, rodinné politiky a prevence sociálně patologických jevů, se ujal Mgr. Ing. Miroslav Cejpek, DiS., koordinátor komunitního plánování sociálních služeb a prorodinné politiky, který shrnul výstupy projektu Rovnost šancí na Vysočině a vyzdvihl zejména ocenění, které město Třebíč získalo v rámci soutěže Obec přátelská rodině. Vítězství v kategorii 10 001 - 50 000 obyvatel s sebou kromě uznání přineslo i finanční odměnu ve výši 1,500.000 Kč, které budou použity na prorodinné aktivity. Mgr. Monika Brzoňová svým příspěvkem o postavení mužů a žen z pohledu filozofické antropologie mnohé překvapila. „Dějiny člověka jsou dějinami muže a ženy, nicméně jsou dějinami, jak je vidí muž.“, říká a přidává ohromující příběhy ze života Indiánů.

Bariéry pokroku

Po diskusi, která se rozvinula zejména na téma ženy v křesťanství, pokračoval Mgr. Antonín Křoustek - vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí Jihlava svou prezentací, plnou osobních zkušeností na téma „Násilí na ženách v kontextu rovných příležitostí“. „O kariéře a snech“ a svých osobních zážitcích a úspěších nám vyprávěla Věra Staňková - novinářka, PR a mediální konzultantka. Podělila se s námi o svou kariérní cestu, která vedla na začátku z BBC do Televize Tišnov. Apelem jejího projevu se stalo přání dávat si velké cíle a mít sny. Pokud máme vizi toho, čeho chceme dosáhnout, víme, kam jdeme a můžeme své cíle naplnit. Odpolední program zahrnoval dva workshopy - „Emoce v komunikaci (nejen) s médii“ s Věrou Staňkovou nás pomohl nasměrovat na způsob, jak prakticky zpracovat příběh z oblasti násilí na ženách a připravit kroky, jak toto téma komunikovat s veřejností a médii. Workshop “Etické principy v partnerství ženy a muže” s Monikou Brzoňovou se zabýval různými motivy a přístupy - komunikace mezi mužem a ženou je založená na souladu protikladů. První den konference jsme zakončili diskusí o příležitostech a překážkách rovných příležitostech (nejen) v Kraji Vysočina a shodli jsme se jednoznačně na nutnosti realizace konkrétních aktivit a akcí, které budou zacíleny přímo na konkrétní osoby, které pomoc potřebují, a to jak v oblasti násilí na ženách, tak podpory a motivace žen účastnit se veřejného života. Stereotypy a mýty - to jsou základní bariéry pokroku.

Hrdé to ženy

Druhý den konference zahájila Ing. Marie Černá, která je (dle našeho názoru) „srdcem i duší“ prorodinných a sociálních služeb v Třebíči. Jak sama uvádí - matka 3 dcer, babička 4 vnoučat. Kromě toho ale i od roku 1990 zastupitelka města Třebíče, místostarostka, uvolněná i neuvolněná radní, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina a přednášející na vysoké škole. Sama přiznává, že slaďování pracovního a rodinného života nebylo vždy jednoduché, ale s hrdostí v hlase vypočítává úspěchy, kterých se v Třebíči podařilo dosáhnout. Hrdost a nadšení je možné také vycítit z projevu Bc. Lenky Hájkové, zakladatelky a předsedkyně MC Andílci v Hrotovicích, která na příbězích žen představuje mateřská a rodinná centra jako místa seberealizace a osobního růstu žen, a to nejen maminek na mateřské a rodičovské dovolené, ale i absolventek a žen v předdůchodovém věku. Lenka Hájková byla oceněna v anketě Skutek roku 2014 Kraje Vysočina v kategorii volný čas dětí a mládeže. Uvědomuje si, že je nesmírně důležité ukázat, že mateřská centra mají smysl, pozitivně ovlivňují život celých rodin i komunit.

Zpátky na zem

Po nadšeném a emocemi protkaném úvodu konference přišly na řadu dva příspěvky, které přítomné vrátily do neradostné reality. Klára Čmolíková Cozlová, projektová manažerka, Gender Studies o.p.s. přinesla tragické statistiky prokazující reálnou situaci v ČR, a to nejen v oblasti rozdílů v platech mezi muži a ženami a dopadů do penzí žen (v národním i mezinárodním kontextu), ale i vlivu rodičovství na zaměstnanost žen. S otázkou „Proč Česká republika otálí“ prezentovala okolnosti, týkající se Istanbulské úmluvy Mgr. Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen a České ženské lobby, které svůj život zasvětila boji za lidská práva. Stát by měl podpořit kroky ke kultivaci prostředí a podpis tohoto strategického dokumentu má také velký symbolický význam. Jedná se totiž o nápravu existujících nespravedlností a prevenci dalšího porušování práv žen. Pozitivní tečkou na závěr byl skvělý workshop Mgr. Moniky Nevolové, lektorky, koučky a trenérky improvizačních dovedností a storytellingu, která nám předala část ze svých tajemství umění improvizace v komunikaci.

Má to smysl!

Celé dva dny byly plné aktivního přístupu, ženské energie a prožitkového vnímání. Věříme, že angažovanost a informovanost jsou základními pilíři na cestě boje proti stereotypům, mýtům a generovým konvencím. Víme, že to, co děláme, má smysl. Cítíme, že naše aktivity opravdu pomáhají. Příběhy dalších dvou žen, které se se slzami v očích svěřily se svým utrpením plným násilí, 46 účastníků a účastnic, 10 lektorujících odborníků a odbornic a hlavně diskuse, sdílené zkušenosti, nové podněty a nápady - to jsou hlavní výstupy mimořádné konference, která právě skončila, ale která připravila nové začátky a možná i projekty.

Autor: Bc. Anna Machátová,
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk