Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Rozšířené silnici budou

15.03.2012

Třebíč, Střítež - V letošním roce pokračují přípravy úprav dalších úseků silnice II/360, která představuje severojižní propojení regionu. Tentokrát by mělo dojít na asi devět set metrů silnice mezi Třebíčí a Stříteží.


Plánem úprav je rozšířit stávající silnici o 1,5 metrů na konečných 9,5 metrů. „Problémem silnice je zejména to, že na ní došlo k podstatnému navýšení intenzity dopravy. Jde o úpravy v rámci severojižního propojení v podstatě od Žďáru až po Znojmo. Kromě zkapacitnění se bude řešit také odvodnění a úprava stávajících sjezdů. Tento úsek končí na začátku Stříteže u odbočky na cyklostezku, kde se řeší kolmá křižovatka. Bude se např. strhávat část meze, aby došlo k lepším rozhledovým poměrům,“ upřesňuje Monika Vavřínková z oddělení projektové přípravy třebíčské pobočky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Rozšíření silnice s sebou přinese i poměrně masivní kácení. K zemi bude muset jít celkem jednatřicet stromů. Kácení aleje, kterou lze chápat jako významný krajinný prvek, řešilo i tzv. zjišťovací řízení. Do jednání vstupoval i třebíčský odbor životního prostředí, který podle našich informací velmi usiloval o to, aby investor za pokácené stromy vysadil stromy nové. Jenže! „Nová výsadba stromořadí by podle stanoviska investora vyvolala nepřiměřené finanční nároky, proto bylo rozhodnuto o neakceptování této podmínky,“ píše se v závěru zjišťovacího zařízení z 28. února 2012. Na jasně položené otázky týkající se náhradní výsadby, zejména o jakou „neúměrnou částku“ se jedná, jsme nezískali relevantní odpověď. Kraj pouze ústy svého tiskového mluvčího Jana Nechvátala odpověděl: „Náhradní výsadba bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace.“

Pro rozšíření silnice je také nutné dořešit všechny majetkoprávní vztahy, protože širší vozovka bude zasahovat na pozemky, které investor nevlastní. Investorem je Kraj Vysočina, který bude platit projektovou dokumentaci i realizační práce. „Realizace stavby závisí na zajištění pozemků potřebných pro realizaci stavby a finančních zdrojů. Kraj Vysočina předpokládá financování z prostředků EU v dalším plánovacím období v letech 2014 ? 2020,“ uvedl Jan Nechvátal.

Kromě úseku Třebíč ? Střítež se projektuje také úsek do Výčap. Silnice by ve finále měla vypadat asi tak, jako úsek mezi Štěpánovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou.

Vendula Krausová

foto HoN: Viktor Velek

Autor: Vendula Krausová
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk