Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Skládka odpadní zeminy z D1 se nelíbí ochranářům

07.02.2018

ČIKOV (pch) - Už několik měsíců vyrůstá za Čikovem obrovská hromada suti. Jde o odpad z rekonstrukce dálnice D1. Podle ochránců přírody je ovšem materiál uskladňován na bývalé obecní pastvině, která je významnou ukázkou suchých nelesních společenstev. Podle jejich slov tu byl zavezen přírodně cenný biotop.


„Pořádáme své letní tábory již více než deset let. Mimo jiné také u Čikova. Poslední tábor byl v této lokalitě na začátku července minulého roku,“ uvedl Jan Uher z centra ekologické výchovy Chaloupky a dodal: „Na semináři o aktuálním dění v ochraně přírody na Vysočině, který proběhl minulý týden v Telči, se z prezentace botaničky Ester Ekrtové dozvěděli o zavážení nádherných míst v okolí tábora odpadem z opravy D1.“

„Když se to tady nebude řešit, může podobný problém nastat i na jiných místech,“ říká Aleš Jelínek z ČSOP. Podle něho je do Čikova navážena zemina, která je kontaminovaná, a to především solí. „Ta se splavuje do blízkého potoka,“ dodává.

Ochranáři trvají striktně na tom, aby byla odpadní zemina okamžitě odvezena. Samotnému biotopu už to moc nepomůže. „Je to prostě zničené,“ říká další z ochranářů Václav Křivan a dodává: „Byla to docela zajímavá a významná lokalita. Rostly tu teplomilné rostliny, kudlanka nábožná nebo ohrožené druhy denních motýlů.“

Václav Křivan vidí problém i v tom, že nikdo pořádně neví, jaký materiál na skládce skončil. „Je tam potřeba udělat průzkum, to je zásadní věc. Osobně jsem tam viděl asfalt nebo beton,“ prozradil.

„Společnost COLAS CZ, a.s. a její subdodavatelé dočasně uložili v roce 2017 vytěžený materiál z rekonstrukce dálnice D1 na pozemku 227/3 v k.ú. Čikov na základě smlouvy s vlastníkem pozemku. Průzkumy lokality před zahájením prací nezjistily přítomnost ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Na předmětném pozemku v místech těsně sousedících s uvedenou navážkou však ČIŽP zaznamenala a zdokumentovala výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Proto se vede se společností COLAS správní řízení. V této věci nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. Nakládání s vytěženým materiálem ve smyslu zákona o odpadech prošetřila rovněž ČIŽP se závěrem, že kontrolovaná osoba neporušila zákon o odpadech,“ okomentoval celou kauzu za dodavatelskou firmu manažer projektu Max Kokočev.

Zmiňovaný pozemek je v majetku obce. „Ta lokalita vlastně vznikla v době, kdy se stavěla dálnice D1. Těžil se tu materiál na úsek u Devíti křížů. Vytěžili to tady až na kámen, v katastru je to vedeno jako neplodná půda,“ vysvětlil starosta obce Jan Požár a dodal: „Nikdo nám neřekl, že je to významná lokalita. Kdybych to věděl, nepovolil bych tam vyvézt ani kotouč. V dobré víře jsme s firmou uzavřeli smlouvu.“

Záměrem obce, se kterým počítal i projekt dodavatelské firmy, bylo uvést lokalitu do původní podoby (před první těžbou). „Byli bychom rádi, kdyby se to tam upravilo a vzniklo tam sportoviště,“ prozradil Jan Požár.

Tendence jsou ovšem dnes takové, že by se to mělo odvézt. Firma, Kraj Vysočina a inspekce životního prostředí vedou právní válku. „Obec z toho ale vynechávají,“ dodal starosta.

Celé kauze se budeme i nadále věnovat. Foto: ČSOP

Autor: pch
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk