Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Petr Benda: Sluneční disky, 2018, hlubotisk, 70 x 50 cm.
(foto: ap)

Šplíchalův a Bendův nácvik ve zvládání čar

22.07.2019

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - Výstavní síň Špitál v těchto dnech příchozím nabízí k vidění výstavu dvou třebíčských výtvarníků, kteří jsou sice od sebe generačně přesně dvacet let vzdáleni, ale je jim společné hledačství při výtvarném vyjádření jejich vztahu ke světu. Petr Benda i Zdeněk Šplíchal jednotlivá svá témata rozvíjejí v cyklech. Svoji společnou výstavu nazvali Etudy čar, tento název si snad můžeme poněkud přímočaře přeložit jako Nácvik ve zvládání čar.


Sedmdesátník Zdeněk Šplíchal je výtvarným experimentátorem, jehož tvorba je plná kontrastů. „Jsem takový hledač, hledač odpovědí na věci, které mě zajímají v určitém období. Dílo je vedle mě jako dítě, které se za čas ztratí někde ve světě, nebo zůstane v deskách doma a někdy se snad i vynoří na zdi výstavní síně či galerie,“ charakterizoval svůj přístup k umění autor. S průřezem Šplíchalovou tvorbou jsme se mohli v této výstavní síni seznámit před dvěma lety.

Zdeněk Šplíchal se podstatnou částí svého díla řadí do té linie výtvarného umění, které se nezaměřuje na používání výtvarných prostředků k vytváření iluze jevů světa, jak nám ji nabízejí naše oči. Směřuje k podstatě, jde mu o zhodnocení výrazových možností základních elementů výtvarného jazyka, jako jsou bod, linie, barva či tvar. Platí to také o Šplíchalových kresbách „Studie prostoru“ na současné výstavě, založených především na rovnoběžně kreslených šrafurách. Jejich kontrapunktem jsou malby, na nichž chaos barev „krotí“ probleskující geometrická kresba.

Zdeněk Šplíchal je ale nejen malíř či kreslíř, ale také pořadatel Sympozia výtvarná Střítež, které se koná každoročně o prázdninách od roku 2003 na chalupě u Šplíchalů ve Stříteži u Třebíče. Sympozia jsou jakousi výtvarnou laboratoří či experimentální tvůrčí dílnou, fungující po vzoru legendární Školy výtvarného myšlení prof. Igora Zhoře. V roce 2016 na tomto sympoziu založil s přáteli výtvarníky Studio BEKANEŠŠ, jehož členy jsou Petr Benda, Antonín Kanta, Milan Nestrojil, Zdeněk Šplíchal a Miroslav Štěpánek.

A díky příbuznosti výtvarného názoru Šplíchal od té doby už také několikrát vystavoval s kolegou Petrem Bendou, který je výtvarným pedagogem třebíčského gymnázia. Benda se ve své volné výtvarné tvorbě věnuje především grafice, z níž si oblíbil techniku suché jehly, linorytu a experimentuje i s kombinovanými technikami.

Tato výstava představuje výsledky Bendova úsilí z posledních čtyř let a je také připomínkou nedožitých devadesátin významného třebíčského výtvarníka, literáta a učitele Ladislava Nováka, jehož dvacáté výročí úmrtí si letos v červenci připomínáme. Cyklus autorských grafik Petra Bendy je inspirován Novákovými výtvarnými technikami, jako jsou froasáž, alchymáž a topologická kresba.

Vedle ukázky z cyklu Pocta Ladislavu Novákovi tak na výstavě spatříme třeba Bendovy Variace na topologickou křivku nebo grafické Variace na frotáž či alchymáž. V posledním roce Benda vytvořil také grafiky nazvané Sluneční disky, Rozbřesk, Soustředná neúplnost, Cyklení nebo Sedmero. Tyto obsahy výtvarník Benda vyjadřuje nepopisně, v zásadě jen základními geometrickými tvary a postupy jako jsou kruh, půlkruh nebo kruhová výseč a jejich soutiskem, přiblížením či prolínáním. Divák může na Bendových grafikách podle svého vnitřního ustrojení, životní zkušenosti či profese spatřovat reflexe vesmírného dění, ale třeba i záznamy strojní výroby. Slouží ke cti výtvarníka Bendy, že ve svých grafických listech často nechává vyznít bílou plochu. Neboť schopnost ozřejmit plochu a vyjádřit tak nekonečnost a tajemství světa, jeho transcendenci, patří k poznávacím znakům dobré grafiky.

Foto HoN: Arnošt Pacola

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk