Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Třebíčané dali obchvatu zelenou

30.05.2018

TŘEBÍČ (evu) - S vybudováním obchvatu Třebíče souhlasí bezmála 70 procent obyvatel města. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který v dubnu a květnu pro třebíčskou radnici zpracoval jihlavský sociolog Daniel Hanzl. Město toto zjištění stálo 100 tisíc korun.


„Celková míra souhlasu (ta vznikla spojením varianty odpovědí rozhodně souhlasím a spíše souhlasím) se blíží sedmdesáti procentům. Nesouhlasících respondentů je 11,5 %,“ uvedl Hanzl v závěrečné zprávě k průzkumu. Naprostý souhlas s vybudováním obchvatu vyjádřilo 35,8 procent a naprosto nesouhlas řeklo 5,6 procent. Dotázaní, kteří uvedli, že jim na výstavbě obchvatu něco vadí, uvedli rozdělení Boroviny (32,2%), při schvalování obchvatu v roce 2004 nebyl dán dostatečný prostor občanům (27,5%) a špatně vedená trasa obchvatu vadí 27,4 %.

Průzkum byl realizován na vzorku 675 respondentů a po kontrole a vyřazení všech neúplných a špatně vyplněných dotazníků bylo dále pracováno se souborem 643 respondentů. Dotazníky se vyplňovaly na ulici v pěti vybraných lokalitách: Hájek, Nové Dvory, Centrum, Borovina a Horka-Domky.

Podle obyvatel Třebíče se vybudováním obchvatu významně zlepší dopravní situace, protože současnou dopravní situaci hodnotili oslovení obyvatelé Třebíče spíše negativně. Více než polovina respondentů při hodnocení použila na pětibodové škále známku 4 nebo 5. Z výzkumu také vyplývá, že nejvíce obav je z uzavírek. Takto se vyjádřilo 86,6 procent dotázaných. Oproti dopravní situaci je městská autobusová doprava hodnocena pozitivně. Pouhých 8,4 procent zvolilo známku 4 nebo 5. Nejvíce jsou lidé nespokojeni s intervaly mezi spoji a s cenou jízdného. Jednou ze zásadních otázek dotazníku byla otázka, která zjišťovala lokality s nejsložitější dopravní situací v Třebíči. Ukázalo se, že existují dvě dominantní lokality s velmi složitou dopravní situací, a to centrum města a Bráfova ulice. Z analýzy dat vyplývá, že nejčastěji obyvatelé používají na cestování automobil (35,6%), pěšky chodí 34,8%. Každý čtvrtý oslovený respondent pak jezdí MHD a jen pár lidí využívá pro dopravu ve městě kolo nebo skútr / motocykl. Polovina dotázaných občanů věří tomu, že pokud se obchvat nevybuduje nyní, nevybuduje se nikdy.

I nás zajímá názor občanů na obchvat a dopravní situaci, proto jsme se ptali náhodných občanů na to, jak se dívají vybudování obchvatu a jak obecně vnímají dopravní situaci v Třebíči. Tuto anketu vám přineseme v pátečním čísle Horáckých novin.

Autor: red
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk