Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

V Jaroměřicích jsou odpadky

17.01.2013

Jaroměřice nad Rokytnou - Také radnice v Jaroměřicích nad Rokytnou využila možnosti, kterou jí poskytla novela zákona o místních poplatcích, a zvýšila poplatek za odpad. Od 1. ledna bude každý z občanů platit 600 místo původních 500 korun, přičemž zákonná úprava umožňovala navýšení až na 750 korun. Částka je splatná jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2013, nebo čtvrtletně (k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 30. 11.).


Poplatek za shromažďování, sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu byl zvýšen poprvé od roku 2008. Navýšená sazba ale ani zdaleka nepokrývá veškeré náklady, které s odstraňováním odpadu městu vznikají. Podle informací úřadu přesahovaly celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2011 čtyři miliony korun. To představuje 954 korun na jednoho obyvatele. Ani čísla za loňský rok asi nebudou optimističtější. Stále bude město doplácet přes milion a půl. Náklady zvedají zejména ceny pohonných hmot a DPH.

Do nákladů na odpadové hospodářství je nutné zahrnout kromě částky za samotný svoz popelnic také vysypávání městských odpadkových košů, smetky z ulic nebo likvidace černých skládek.

Jednou z možností, jak naopak náklady snižovat, je důslednější třídění odpadu. To v Jaroměřicích, stejně jako v jiných městech, zajišťuje společnost Eko-kom. Do městské kasy od společnosti plyne tzv. paušální odměna, která byla v roce 2012 2 koruny na osobu a rok, a pak další motivační odměny, které jsou odvislé od množství skutečně odevzdaného odpadu. Výši odměny tak mohou ovlivnit sami občané tím, jak důslední v třídění budou a jestli budou do kontejnerů vhazovat skutečně to, co do nich patří. A čím víc se podaří získat za tříděný odpad, tím méně bude hrozit další zvyšování poplatků. Příjmy za tříděný odpad se během let zvyšovaly. V roce 2008 si město mohlo připsat 159 tisíc korun, v roce 2009 už to bylo přes 222 tisíc a v roce 2011 dělaly příjmy za tříděný odpad 254 tisíc korun. Konečná čísla za loňský rok ještě nejsou známa. V Jaroměřicích je 19 stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a každý rok do jejich rozšiřování nebo obnovy město investuje asi 100 tisíc korun.

Autor: Vendula Krausová
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk