Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

V Třebíči vzniká paliativní ambulance pro léčbu již neuzdravitelných

12.03.2015

Třebíčsko - Mobilní specializovaná paliativní péče o těžce nemocné a umírající pacienty je novým trendem současného českého zdravotnictví. Hlavní myšlenkou je, aby lidé, jejichž onemocnění není „léčitelné“ v běžném slova smyslu, neumírali v nemocnicích, ale doma mezi svými blízkými. Tak si to podle průzkumů veřejného mínění totiž přeje většina z nás.


Lidí, kteří chtějí umřít bez bolesti, důstojně a doma, je naprostá většina. Paliativní péče je medicína, která má člověku ulevit. Ze smrti ale nikoho nevyléčí. Dříve šlo o péči, kterou poskytovala specializovaná pracoviště, označovaná jako hospice, dnes tato péče ve své komplexní podobě tzv. domácí hospitalizace proniká i do domácího prostředí.

Sedm projektů

Organizací, které se v republice starají o umírající, je třicet. Po letech nezájmu o rozvoj této péče v domácím prostředí ze strany zdravotních pojišťoven je nyní připravováno sedm tzv. pilotních projektů. Jeden z pilotních projektů připravuje i Oblastní charita Třebíč. Projekty mají především ověřit, jak financovat práci multidisciplinárního týmu, který se skládá z lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, pečovatelek, psychoterapeuta a pastoračního asistenta v domácnostech klientů. „Dosud to nebylo možné, protože jsme neměli lékaře. Neplatila jim pojišťovna a oni nemohli předepisovat žádné léky,“ vysvětlila vedoucí Střediska sv. Zdislavy v Třebíči Bc. Eva Vráblová.

Peníze dají pojišťovny

Během deseti dnů by měla být podepsaná dohoda se zdravotní pojišťovnou a pilotní program by se měl rozběhnout od 1. dubna. „Dostali jsme za úkol ten pilotní projekt ověřit a do konce roku získat data, která se budou zpracovávat komplexně za celou republiku,“ informovala v úterý 3. března Eva Vráblová. V Třebíči se Charitě podařilo systém domácí paliativní péče nastavit tak, že má pět spolupracujících lékařů. „Zajišťujeme tuto péči čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu. Vizity lékařů probíhají podle potřeby. Lékař je schopen vyjet i v noci, také sestry vyjíždějí na zavolání v noci, jsou na telefonu, sloužíme pohotovosti lékařské i sesterské. Přijali jsme ale i nové zdravotní sestry, takže máme ucelený multidisciplinární tým, jak je vyžadováno,“ zdůraznila Vráblová.

Lékařů s potřebnou atestací je málo

V minulosti bylo největším problémem zapojení lékařů do této nově zaváděné péče . „Je to velký problém i dnes, ale na Třebíčsku se našli lékaři, kterým je tato oblast blízká a chtějí se v ní angažovat. A my si také považujeme, že kromě pana primáře Ladislava Kabelky bude vedoucím lékařem pan doktor Pavel Svoboda, spolupracuje s námi pan primář třebíčské LDN Nabil Ahmadie, paní doktorka Marie Veselá z neurologie a pan doktor Jiří Schreiber z plicního oddělení. Pokoušíme se ještě oslovit obvodní lékaře, kteří by s námi spolupracovali. To je nyní náš největší úkol, oslovit obvodní lékaře, aby rozuměli systému poskytování mobilní specializované paliativní péče. Vyhráli jsme i výběrové řízení na paliativní ambulanci, ale nemáme ještě smlouvu s pojišťovnou,“ konstatovala Vráblová.

Paliativní ambulance

Ambulance provozovaná pod hlavičkou Charity bude fungovat v domě na ulici Gen. Sochora v Třebíči. Pacienti nebo jejich blízcí budou moci v ambulanci kontaktovat lékaře a prokonzultovat s nimi svoje potíže. Lékaři jsou schopni jim napsat léky, ale pacienti přitom nemusí vstoupit do hospicové péče. Mohou, ale nemusí. Ambulance bude i výjezdová. Lékařem ambulance bude pan primář Kabelka, protože její fungování je vázáno na paliativní atestaci. Pacienty, kteří nebudou moci do ambulance přijít, navštíví lékař mobilního týmu doma.

Předsedou České společnosti paliativní medicíny je MUDr. Ladislav Kabelka, působící dnes v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. A proč právě on podporuje domácí hospicovou péči v Třebíči? Odpověď je jednoduchá. MUDr. Kabelka pochází z Litohoře u Moravských Budějovic, v Třebíči se narodil a jako předseda ČSPM a paliatr se zkušeností z rajhradského hospice viděl příležitost, aby jeho rodiště bylo jedním z prvních míst v České republice, kde se rozvine tento nový typ péče.

Velký pokrok

Od loňské třebíčské konference o paliativní péči nastal velký posun v jejím vnímání a zavádění do praxe. „Ta konference nastartovala úžasnou spolupráci. Proběhlo několik schůzek v nemocnicích, navázala se spolupráce s hematologickým oddělením nemocnice v Třebíči. A myslím si, že lékaři jsou té myšlence nakloněni, protože oni sami v nemocnicích vidí, jaké je to trápení pro umírajícího člověka, který je převážen do nemocnice a tam umírá sám nebo ještě po cestě. Je to eticky složité téma. Ale my se snažíme myšlenku umírání doma za zajištěných podmínek a s podporou lékařů, sester a dalších profesionálů vracet zpátky do společnosti. Nemyslet si, že jenom umírání v nemocnici je správné. Myslím si, že v Třebíči se sešli lidé, kteří tuto myšlenku berou jako svůj životní úkol, nevnímají ji jenom jako zaměstnání. Dávají do toho zkrátka i své srdce,“ podtrhla Eva Vráblová.

A co Kraj Vysočina?

Kraj Vysočina v letošním roce uvolní více než sedm miliónů korun na zajištění služeb domácí hospicové péče v regionu. Podle statistik se různá zařízení v loňském roce starala o 751 klientů. Síť domácí hospicové péče pokrývá celý region. „Krajská dotace představuje v současných podmínkách nadpoloviční část nákladů těchto zařízení, další prostředky musí provozovatelé získávat prostřednictvím sponzorských darů nebo žádat o prostředky z rozpočtů obcí a ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Nejvyšší dotace od Kraje Vysočina pomůže Diecézní charitě Brno, která zajišťuje domácí hospicovou péči na Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku.

Autor: Arnošt Pacola
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk