Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Válka barev ? žlutá a červená, nebo modrá?

23.05.2013

Oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu se kvapem blíží a s nimi i další ročník vlajkové iniciativy, kterou organizuje Moravská národní obec (MNO). Každoročně se vyvěšuje žlutočervená (heraldicky správně zlatočervená) vlajka doplněná moravskou orlicí. Na scéně se objevil Pavel M. Josífek z Anglie, který tvrdí, že vyvěšovaná vlajka je špatná a že tou správnou je vlajka modrá, doplněná moravskou orlicí. Horácké noviny přináší stanovisko jak Pavla M. Josífka, tak Lenky Holaňové z MNO.


Pavel M. Josífek

Já sám jsem velkým moravským patriotem. Už téměř desetiletí ale žiju v zemi krále Artuše. Dalo by se tedy říci, že bych mohl mít zcela jiné starosti, než se zabývat děním na mé rodné Moravě.

Nenapadá mě způsob, jakým dostatečně vyjádřit moji podporu všem snahám o to, aby se zachoval kulturní i historický odkaz Moravy. My sami, naše občanské sdružení, vynakládáme nemalé prostředky i nemálo času na to, aby se o Moravě mluvilo jen trošku více, ale hlavně lépe. Musím Vám tu vyjádřit hrubé znepokojení nad tím, jak je Morava prezentována.

S paní Holaňovou z Moravské národní obce jsem z Anglie telefonoval mnohokrát, tehdy ještě jako člen MNO. Domlouvali jsme hlavně strategie na pány radní či ředitele škol. Především pak jsme se radívali jak přesvědčit pana Pačísku, starostu mé rodné Bystřice nad Pernštejnem, aby už konečně vyvěsil moravskou vlajku. Dostal jsem tehdy od vedení MNO vynadáno za netaktické chování, když jsem se panu starostovi zmínil o snahách o zrušení krajů, o kterých se v souvislosti s věšením této vlajky v MNO běžně mluví. To bylo loňského léta, a ono vynadání mi bylo tlumočeno právě paní Holaňovou, současnou šéfkou této ¨vlajkové¨ iniciativy MNO.

Později jsem začal pozvolna zjišťovat, že ona iniciativa spolku Moravská národní obec Za vyvěšení moravské vlajky má hrubé nedostatky. A to především takové, že je celá stavěna na nepravdách a účelovém překrucování a zamlčování faktů, především z historie. Ne nadarmo se k jakýmkoliv promoravským snahám odborníci na historii i symboliku obracejí zády. Kdykoliv někdo z týmu našeho o. s. žádá odborníka o radu či jen přátelský rozhovor na téma Moravy, musí nejprve zdůraznit, že s těmito žluto-červenými nemá nic společného. Ne nadarmo se nedávno jeden nejmenovaný historik jedné univerzity u nás vyjádřil slovy: „Milý kolego, základní poznatek je, že s ?Moravisty? se rozumně jednat nedá. Již několikrát mě obtěžovali, a pokud se jim dostalo odpovědi, která se jim nehodila, tlačili na vyjádření, které potřebovali. To opravdu nemá cenu jim něco vysvětlovat.“

Dodnes neumíme zvídavým lidem odpovědět na to, proč si MNO pro, jinak tak chvályhodnou, činnost zvolila právě tuto vlajku, tento symbol snah o politické změny či symbol germanizace Moravy. Dodnes nedokáže mnoho z nás pochopit, jak je možné, že jim tyto nepravdy u hrdých Moravanů, ale hlavně u starostů a obecních či městských zastupitelů stále procházejí. V MNO sami mezi sebou otevřeně mluví o podpoře snah politických stran, avšak ve styku se zástupci státních správ a samospráv dělají jakoby nic a nazývají se jako apolitická organizace. A starostové jim naletí. Už je jich mnoho a počty narůstají.

Lenka Holaňová

Co je to za organizaci reprezentovanou P. M. Josífkem?

Před nedávnem založenou organizaci pana Josífka z Velké Británie my, ani nikdo z moravských občanských sdružení, které jsou členy Moravského kulatého stolu, nezná a nejsou známy ani žádné její aktivity. Výjimkou je několikaměsíční snaha pana Josífka vytvořit zdání existence „problému“ při užívání žlutočervené podoby vlajky. Dosti zřejmým cílem, který pan Josífek ani neskrývá, je snaha podkopat důvěru starostů a obecních zastupitelů ve vlajkovou iniciativu Moravské národní obce a v Moravskou národní obec jako takovou. Vytvořit dojem, že se my na Moravě nedokážeme domluvit sami mezi sebou ani v tak „jednoduché“ věci, jako je podoba vlajky, a tím znechutit obecní zastupitele natolik, že nakonec nevyvěsí vlajku vůbec žádnou.

Na jakých argumentech staví MNO podporu žluto-červené vlajce?

Naše podpora žluto-červené vlajce vychází především z respektování rozhodnutí obyvatel Moravy, kteří si tuto vlajku, nově opatřenou moravskou orlicí na modrém štítu, vybrali jako symbol obrody Moravy již v letech 1968 a následně po roce 1989.

Historicky se toto rozhodnutí opírá o skutečnost, s níž vyjádřila souhlas prakticky celá odborná veřejnost, že nejvyšší představitelé moravské zákonodárné a výkonné moci považovali nejpozději od konce 18. století moravský zemský znak v provedení ve zlaté a červené barvě za správný a na Moravě běžně užívaný. Demokraticky zvolený zemský sněm, přijal dne 14. srpna 1848 památné usnesení: „Země Moravská podrží svůj dosavadní erb co erb země, totiž: v modrém poli zlatem a červenou barvou šachovaného, napravo hledícího, koruno­vaného orla. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“

Není tedy pravdou, že se odborníci k otázce vhodnosti žlutočervené bikolory s orlicí uprostřed vyjadřují negativně, ať už z hlediska historického, tak i heraldického a vexilologického. Jen několik příkladů:

Ing. Jaroslav Martykán

předseda České vexilologické společnosti:

„Tzv. moravská vlajka se zemským znakem uprostřed neodporuje žádným vexilologickým pravidlům.“

Mgr. Pavel Fojtík

expert podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a místopředseda České vexilologické společnosti:

„Barvy moravské vlajky žlutá a červená jsou odvozeny od zlato-červené orlice? Moravskou vlajku respektuji.“

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Katedra ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity:

„Žluto-červená varianta vlajky je doposud platný symbol Moravy.“

Podrobnosti k vývoji moravských barev, včetně vyjádření dalších odborníků, příkladů užívání a odvolávek na dobové materiály uvádíme na www.vlajka.moravy.eu

Jaký je vztah MNO k modré vlajce dle praporce markraběte Jošta?

Modrá vlajka dle praporce markraběte Jošta, tedy markraběcí standarta, někdy nesprávně nazývaná vlajka, je symbolem panovníka a jako taková by se měla těšit úctě všech Moravanů. Proto ji i Moravská národní obec nosí na čestném místě v čele svých průvodů, dokonce ji má ve svém znaku. Z logiky věci ale vyplývá, že obecní samosprávné orgány ? radnice by měly vyvěšovat vlajku zemské samosprávy, vlajku Země Moravy, tedy v tradičních zemských barvách. Markraběcí standarta není moravská vlajka, ale může ji suplovat. I markraběcí standartou se může obec symbolicky přihlásit k Moravě, a o to v naší iniciativě jde v prvé řadě. Pokud si obec pořídí takovou „vlajku“, třeba jen proto, že se jí více líbí a hlásí se tím k Moravě, my u jména obce s radostí zapíchneme vlaječku do naší interaktivní mapky. Není pro nás rozhodující, jaká podoba vlajky či standarty je užita, ale symbolické přihlášení se k Moravě, její historii a tradicím.

Některé argumenty proti žluto-červené vlajce stojí na docela logických a reálných základech, některé jsou samozřejmě postaveny na vrtkavých nohou. Jaké jsou vaše reakce?

Souhlasím s názorem, že některé argumenty proti žluto-červené vlajce mohou stát na zdánlivě docela logických a reálných základech. To by ovšem platilo za předpokladu, že by Moravská národní obec vyhlásila žluto-červenou variantu za oficiální a jedině akceptovatelnou podobu moravské vlajky. Již z předešlých odpovědí plyne, že Moravská národní obec si takovéto právo neosobuje. O oficiální podobě moravské vlajky nemůže rozhodnout ani žádná moravská organizace ani žádný „parlamentní výbor“ sněmovny ČR. Toto právo má pouze demokraticky zvolený moravský zastupitelský sbor. Pokud takový nevznikne a neučiní rozhodnutí o podobě vlajky, bude možno jakoukoliv variantu vlajky „na docela logických a reálných základech stojícími argumenty“ zpochybňovat. Z důvodů, jež uvádím výše, jsme přesvědčeni, že podoba moravské vlajky, kterou doporučujeme, je pro daný účel historicky nejvhodnější, je na Moravě všeobecně uznávaná, má i estetickou úroveň. Moravská vlajka je symbolická připomínka dějin a kultury Moravy a občanské sdružení Moravská národní obec je tu právě proto, aby se na Moravu nezapomnělo, aby nezmizela ze světa definitivně.

Nejde tak trochu o žabomyší válku? Nelze tento problém vyřešit?

O žabomyší válku by šlo, pokud by existovaly dvě strany sporu. Na Moravě je ale pouze jedna a tou je Moravská národní obec, podporovaná všemi demokratickými promoravskými organizacemi. Za námi stojí stovky členů, tisíce příznivců, statisíce sympatizantů a především téměř tři desítky let poctivé práce pro Moravu vykonávané ve volném čase.

Nyní se objevil „pan Josífek“ z Velké Británie, kterého nikdo nezná, nikdo ho nepodporuje a ani on sám nemůže poukázat na jedinou pozitivní věc, kterou by doposud pro Moravu udělal. Jeho jedinou aktivitou je e-mailové vyvolávání sporů, zpochybňování a napadání práce druhých. Již jsme se přesvědčili, že pan Josífek nemá v úmyslu věci řešit, jakýkoliv pokus o vzájemné objasnění názoru bere jako slabost a záminku k posílení svých útoků. Z našeho pohledu jde opravdu o žabomyší spor, kterým se odmítáme nadále zabývat a jsme rádi, že stejný názor mají i starostové obcí, jež se naší iniciativy zúčastňují. Je úsměvné, že vyjádření mnoha starostů k panu Josífkovi je mnohem energičtější než náš postoj, a mnozí jeho e-maily zařadili do kategorie „nevyžádaná pošta“.

Autor: Petr Chňoupek
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk