Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Včasná péče je nejúčinnější

13.03.2020

TŘEBÍČ (mach) - Děti vnášejí do našeho života radost a štěstí. Jsou pro nás darem a do jisté míry jsou našim prostředníkem vlastní nesmrtelnosti. Naše geny v nich žijí dál. Zdaleka ne všechny děti mají ale stejnou startovní čáru do života. Bohužel se stává, že se vlivem nemoci, genetické vady či nešťastné události celý život potýkají se zdravotním hendikepem. Péče o mentálně, tělesně či kombinovaně postižené děťátko je pro rodinu velkou fyzickou a zejména psychickou zátěží. Díky Bohu už není na své každodenní problémy nejbližší rodina sama. Existuje řada organizací a zařízení, které jsou ochotné pomoci. Mezi takové služby patří i raná péče, která právě v Třebíči oslavila patnáct let své existence pod hlavičkou Oblastní charity Třebíč.


Patnáct let rané péče, Den otevřených dveří. Můžete nám nějak přiblížit historii od vzniku po současnost a cestu, jak jste se dostali do nových prostor a aktuálního počtu pracovníků?

Raná péče vznikla, jelikož tu nebyla žádná služba pro rodiny s malými dětmi s postižením. Původně jsem pracovala ve stacionáři pro dospělé lidi s postižením, kde jsem slýchala příběhy rodin a rodičů, kteří po narození dítěte s postižením neměli k dispozici náležitou podporu či službu. Rodiče neměli ani informace, jak dítě podporovat ve vývoji. V té době jsem rovněž věděla, že v České republice existují střediska rané péče, která letos slaví třicet let svého fungování. V počátcích tato zařízení vznikala pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Postupně od roku 2005 vznikaly rané péče pro naši cílovou skupinu, což jsou děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Následně se cílová skupina rozšířila o děti s autismem a o rodiny s dětmi s ohrožením ve vývoji (předčasně narozené děti).

Pokrýváte poměrně hodně široké spektrum klientů. To není jen tak. Abyste správně a účinně pomáhali, musíte zvládat mnoho dovedností a mít řadu znalostí. Jak moc je to náročné?

Raná péče je multidisciplinární obor, v němž se propojují pedagogické, zdravotní a sociální aspekty. Většina poradců vystudovala speciální pedagogiku, sociální pedagogiku nebo obor sociální práce. Vzdělávání v našem oboru je velmi důležité, tudíž absolvujeme kurzy, které se vztahují k naší práci a naší cílové skupině. V poslední době jsme prošli dlouhodobým školením přístupu O.T.A Romany Strausové k dětem s autismem, prošli jsme školením bazální stimulace, pracujeme podle metody PORTAGE, což je program na podporu dětí se specifickými potřebami, který vznikl ve Velké Británii.

Kolik vás v počátcích bylo?

Ranou péči jsem zakládala s pomocí dvou kolegyň. Nicméně první léto jsem jako poradce pracovala sama a začala jsem jezdit do prvních tří rodin. V současné době pracuje na středisku 6 poradkyň rané péče. Prvních jedenáct let jsme sídlili na ulici Gen. Sochora, kde jsme měli k dispozici pouze jednu místnost. Poté jsme krátce působili na Karlově náměstí a nyní již dva roky sídlíme na Vltavínské ulici v nových prostorách.

Když zmiňujete to dojíždění, musí to být docela náročné. Neposkytujete služby jen v Třebíči, ale široko daleko. Kam až vaše působnost dosahuje?

Já vždycky říkám, že naše působnost je „od dálnice dolů“. Avšak není to tak, jelikož jezdíme i do Velké Bíteše. Naše působnost pokrývá více než jednu třetinu Kraje Vysočina.

V současné době máte zcela určitě mnohonásobně vyšší počet klientů než v prvopočátcích. Do kolika rodin jezdíte?

Aktuálně dojíždíme do 66 rodin. Právě jsme spolupráci s některými rodinami ukončovali, nicméně dalších pět nových rodin naše středisko kontaktovalo. Celková kapacita je 71 rodin.

Jak je to s věkem klientů? Kdy je nejvhodnější čas s dětmi začít pracovat?

Nejraději bychom začínali ihned po narození. U některých dětí se odlišnosti ve vývoji objeví až později. U těchto dětí je tedy nejlepší začít pracovat co nejdříve, ideálně od okamžiku zjištění opoždění ve vývoji nebo stanovení diagnózy.

V jakém věku dětí je vaše péče ukončována?

Dnem sedmých narozenin.

Zeptám se naprosto laicky. Existuje nějaký hmatatelný důkaz, že raná péče skutečné pomáhá?

Zaznamenáváme výsledky a posun ve vývojových profilech dětí. Velikým úspěchem je, když se „naše“ děti zařadí mezi ostatní děti do běžných školek a škol. Od některých rodin, které s námi v rané péči začínaly, máme informace, že děti jsou dnes již na středních školách. To je pro nás skvělá zpráva.

Kde všude se o vás mohou dozvědět rodiče a potenciální klienti vašich služeb?

Nejlepší cesta je přes pediatry. Právě ti přicházejí s dítětem do styku již od samotného počátku a často jsou to právě oni, kdo odhalí diagnózu nebo vidí, že s vývojem dítěte není něco v pořádku. Byli bychom rádi, kdyby jim dávali na nás kontakty. Velmi dobře funguje například spolupráce s dětskou rehabilitací, s paní doktorkou Kalenskou. Rodiče se o našich službách dozvědí také na úřadech, či v jiných sociálních službách.

Začínali jste v jedné jediné místnosti. Dnes sídlíte v nové budově ve velmi příjemných prostorách. Co vše zde vy a vaši klienti máte k dispozici?

Je tu velká společenská místnost s hernou, která rovněž slouží k přijímání rodin a jednání s nimi. Nabízíme doplňující terapie pro děti, jako je kurz grafomotoriky nebo kurz nácviku sociálních dovedností. Máme tady terapeutickou místnost Snoezelen, EEG Biofeedback, velký sklad a kanceláře.

K čemu je dobrý takový Snoezelen?

Je to speciálně upravená místnost, která pomáhá k multismyslové stimulaci, k podpoře vývoje dětí, k jejich zklidnění nebo k navázání kontaktu s dětmi. Děti zde často zažívají úspěch, radost. To je to, co nás všechny motivuje, abychom dosahovali vyšších a lepších výsledků, abychom šli za svým cílem.

Proč vlastně rodiny nedojíždějí za vámi, ale vy k rodinám a je z hlediska efektivity podpory vývoje dětí vhodnější péče v domácím prostředí?

Nejlepším prostředím pro život dítěte s postižením je rodina. Dětem je v domácím prostředí dobře, cítí se tam v bezpečí. Právě láskyplné a stimulující vztahy mezi rodiči a dětmi v přirozeném prostředí jsou důležitým prvkem k rozvoji jejich psychického, ale i fyziologického vývoje. Raná péče však není jenom o podpoře vývoje dětí, ale je to práce s celou rodinou.

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk