Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Velkým tématem je především rakovina prostaty I.

28.01.2013

Třebíč - Urologické problémy jsou stále těmi nejčastějšími, se kterými se člověk setká. Především muže návštěva tohoto oddělení prakticky nemine. Navštívil jsem na třebíčské poliklinice urologa MUDr. Ivo Vermouska, abych pro naše čtenáře zjistil nějaké zajímavosti z jeho oboru.


Proč a kdy se oddělil váš obor od všeobecného lékařství?

Jestli mohu, raději se pokusím o ucelenou informaci. Historie začíná rokem 1873, který se považuje za rok vzniku chirurgie jako samostatného oboru. V tomto roce došlo k oddělení chirurgie od všeobecného lékařství. Urologii se této době věnovali chirurgové. Již na počátku jsme i na našem území měli významné chirurgické představitele věnující se urologii. V roce 1886 profesor Pawlik provedl první cystoskopické vyšetření vlastním nástrojem, prof. Maydl provedl první operaci vyhřezlého močového měchýře. V roce 1894 vydal první českou urologickou publikaci profesor Kukula.

Celosvětovým mezníkem se stal rok 1890, kdy vznikla první urologická klinika v Paříži pod vedením profesora Guyona. V Paříži v roce 1907 pak také vznikla první urologická společnost SIU.

V ČSSR začala vznikat první urologická oddělení v padesátých letech. Například již v roce 1951 založil urologické oddělení v Jihlavě primář Jeřábek. Aktivní byly především moravské regiony. V Brně se urologii věnovali profesoři Neuwirth a Uhlíř, v Olomouci prof. Kučera. Renomované pracoviště založil v Hradci Králové Akademik Bedrna. Později toto pracoviště proslavil znamenitý operatér prof. Navrátil. V Praze byla situace komplikována autoritou prof. Jiráska, který se bránil „atomizaci“ chirurgie a proto první urologická klinika v Praze vznikla až v roce 1975 přičiněním prof. Eduarda Hradce po smrti prof. Jiráska. Dříve však vzniklo v Praze samostatné urologické oddělení ve Vojenské nemocnici a to v roce 1964. Samostatná urologická společnost vznikla v roce 1954 odštěpením od chirurgické společnosti.

Urologie vznikla snad především proto, že na rozdíl od chirurgie již na počátku umožňovala řešit nemoci záchovným způsobem a také jde často o chronické neduhy, které vyžadují celoživotní spolupráci pacienta a lékaře.

Jakými nemocemi se v současné době zabýváte?

Samozřejmě, že se zabývám celou urologií. Člověk ale vždy má oblasti, které ho více chytí za srdce. Mě vždy více zajímala rakovina prostaty od diagnostiky po chirurgické řešení a také takzvané funkční poruchy močového měchýře, kam patří třeba hyperaktivní močový měchýř nebo úniky moče. Na odborných kongresech probíhá program paralelně v několika tématech, takže si vždy člověk musí vybrat. V těchto oblastech se ale snažím sledovat vývoj se všemi novinkami a trendy. Urologie je ale dnes, i když se to nezdá, poměrně velký obor, takže jsou i témata, která přesahují okresní možnosti. Typicky oblast umělého oplodnění, kde urologové, také mají své místo. Těmto urologům pak říkáme andrologové a oboru andrologie.

Urologie je obor kde dochází k velmi dramatického rozvoji technologií a moderních postupů. Zdokonalují se endoskopické nástroje, které jsou tenčí, šetrnější, mají dokonalejší optické vlastnosti, poskytují 3D obraz, využívá se laserových zařízení, třeba k drcení kamenů. Klasická otevřená operativa je postupně na ústupu, je nahrazována minimálně invazivními postupy laparoskopickými a posledních letech také robotickými. Přes odborné i laické diskuse o nákladnosti těchto postupů se moderní metody prosazují, neboť přináší pokrok a výhody jak pacientům, tak lékařům. Jedna z nejobtížnějších operací v urologii, radikální prostatektomie, která se provádí u rakoviny prostaty, byla od začátku nejčastěji prováděnou operací na robotických systémech. Ve Spojených státech již dnes prakticky vytlačila klasickou operaci a provádí se jich 98 procent. U nás je to zatím méně, asi 50 procent, ale trend je nezadržitelný.

V léčbě urologických nemocí se prosazují i jiné moderní postupy z jiných oborů, třeba moderní ozařovače a ověřují se i jiné originální léčebné postupy jako třeba CyberKnife.

Jaké potíže, nemoci jsou v současné době nejrozšířenější?

Tím, že populace postupně stárne, přibývá i urologických onemocnění, která je třeba léčit. Ve vyšším věku se objevují nejen neduhy, které jsou následkem „opotřebení“ organismu, ale je i větší pravděpodobnost výskytu třeba nádorových onemocnění. Zdokonalováním diagnostiky odhaluje řadu chorobných stavů dříve a zjišťujeme nemoci, které jsme vůbec nedokázali odhalit. To pak dává těmto pacientům zásadní šanci na vyléčení. Máme k dispozici moderní léčebné metody a léky. Velkým šlágrem je například biologická léčba, na kterou pohlížíme s velkou nadějí, ale jejíž efekt a účinek bude třeba ještě ověřit. Pacienti, kteří díky léčbě přežívají své nemoci, však logicky mívají časem další nemoci a tedy často vyžadují další léčení. To klade enormní nároky na zdravotní systém a způsobuje napětí ve zdravotnickém rozpočtu, kterého jsme svědky.

V urologii je velkým tématem rakovina prostaty. Jde o druhý nejčastější nádor u mužů. Častější jsou jen kožní nádory. Nádor prostaty je, pokud je zjištěn včas, léčitelný. V mladším věku se obvykle doporučuje operace, v pozdějším věku je prováděno ozařování. Obě metody mohou vést k plnému vyléčení. I když nemoc obvykle ohrožuje pacienta až v delším časového horizontu, neléčena nebo léčena pozdě je i dnes smrtelná. Pozdě zjištěné onemocnění sice umíme léčit, neumíme je však již vyléčit.

Z literárních údajů vyplývá také postupné přibývání ledvinných kamenů, kterým říkáme konkrementy. Stává se tak v důsledku nedostatku tekutin, nebo při některých metabolických poruchách. Na jejich vzniku se mohou podílet i záněty v močových cestách.

Vzhledem k prodlužování střední délky života, je stále více mužů, kteří vyžadují léčbu v souvislosti s potížemi s močením. Ve veřejnosti se obvykle mluví o zvětšení prostaty, nicméně to je jen jedno z možných vysvětlení těchto potíží. Léky ovlivňují především potíže, s prostatou jako takovou samozřejmě neudělají nic a tudíž na začátku léčby je nutné vyloučit především rakovinu prostaty jako příčinu potíží.

Přibývá, naštěstí pomalu, pacientů ochrnutých po různých zraněních páteře. Péče o ně je velmi úspěšná, dnes urologické komplikace, které jim v minulosti doslova zkracovaly život, již nejsou takovou hrozbou. Péče je ale velmi nákladná a náročná.

Autor: Josef Kropáč
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk