Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Vězni si zvyšují svoji kvalifikaci

19.11.2018

RAPOTICE (mach) - Před třinácti lety prošel bývalý vojenský areál u Rapotic celkovou rekonstrukcí a proměnou v mužskou věznici s dohledem a dozorem. První dvacítka odsouzených tam byla eskortována v září 2006. Tamní odsouzení se díky spolupráci s civilními subjekty zapojují do pracovního procesu, a to uvnitř areálu i mimo věznici. Zaměstnána je téměř polovina z nich. A mohou se i vzdělávat.


Vzdělávacích aktivit probíhá za zdmi věznice hned několik. Jedná se o zájmové, speciálně výchovné a ryze vzdělávací programy. V rámci odpykávání trestu se mohou vězni zapojit do výuky anglického, německého či českého jazyka, dát si lekce z dějepisu, zeměpisu, projít základy finanční gramotnosti, osvojit si základy pravidel silničního provozu či se zapojit do edukace mladých dospělých odsouzených.

Ve spolupráci s Úřadem práce ČR územním odborem v Třebíči se tu nově organizují rekvalifikační kurzy, orientované na základy obsluhy PC. Kurz je realizován přímo ve věznici, a to na základě vyhlášeného memoranda z o spolupráci při zajišťování rekvalifikace odsouzených po dobu výkonu trestu odnětí svobody mezi vězeňskou službou a úřadem práce.

V rámci vyhlášeného memoranda Věznice Rapotice navázala v roce 2018 spolupráci s oddělením poradenství a dalšího vzdělávání kontaktního pracoviště Úřadu práce v Třebíči. Cílem je rozšíření stávající kvalifikace odsouzených, případně získání rekvalifikace nové. Odsouzení si osvojí nové vědomosti a zvýší svoje šance na uplatnění na trhu práce a efektivní začlenění po skončení výkonu trestu odnětí svobody do civilního života.

Dle kritérií třebíčského úřadu práce bylo počátkem října 2018 vybráno prvních dvanáct účastníků rekvalifikace. Po podpisu dohod o rekvalifikaci mezi ÚP a zájemci z řad odsouzených byl v polovině října kurz zahájen v prostorách věznice. Odsouzení využívají místní počítačovou učebnu. Závěrečné zkoušky proběhly ve středu 14. listopadu a absolventi obdrželi osvědčení o rekvalifikaci.

Věznice Rapotice ležící 30 km západně od Brna, se rozkládá v lesích na pozemku o celkové výměře téměř 100 ha a zasahuje území obcí Rapotice, Lesní Jakubov a Újezd u Rosic. Věznice je profilována pro odsouzené muže v typu zařazení s dohledem a dozorem. Současná kapacita věznice je 777 odsouzených.

Foto HoN: Martina Chromá

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk