Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Volby 2010 - My se ptáme, politici odpovídají VI.

07.05.2010

Na Vysočině kandiduje šestnáct politických stran a hnutí. Okresním lídrům jsme položili třináct otázek bytostně se dotýkajících života na Třebíčsku. V každém vydání Horáckých novin najdete šestnáct odpovědí na jednu z nich.

Dnes přinášíme odpovědi na otázku č. 6:

Jak vidíte dopravní situaci? Jaká jsou nejpalčivější místa a jaká navrhujete řešení?


Volební číslo 1.

Občané.cz

Jiří Machek

Dopravní problémy na Třebíčsku neznám. Ze zkušenosti z Pelhřimova se však domnívám, že by mohla být potíž s tranzitním průjezdem nákladní dopravy v případě, že je neprůjezdná dálnice D1 nebo když řidiči chtějí ušetřit na mýtném.

?

Volební číslo 4.

Věci veřejné

Hana Žáková

Největším problémem je nekvalita silničních staveb při vysoké ceně a z toho plynoucí nedostatek peněz na dopravu. Řešením je snížení korupce při veřejných zakázkách.

Volební číslo 5.

Konzervativní strana

Čestmír Hofhanzl

Nemusím kecat do všeho.

Volební číslo 6.

Komunistická strana

Čech a Moravy

Pavel Kováčik

Jednak problém napojení na dálnici a na krajské centrum a jednak problém stavu komunikací druhé a třetí třídy. První problém se postupně řeší, jen je třeba urychleně dokončit naplánované akce. Druhý problém je vážnější. Jako řidič vidím zhoršování celkového stavu komunikací. Mnoho z nich vyžaduje střední opravy tam, kde se zatím jen záplatuje. Řešení není jen ve větším přísunu peněz, ale také v lepším plánování oprav, ve spolupráci s obcemi, ve včasnosti nástupu na malou závadu, než se z ní stane velká díra.

Volební číslo 9.

Česká strana sociálně

demokratická

František Bublan

Zopakuji, co jsem naznačil v bodě 1, obchvat Třebíče, spojka na Velké Meziříčí, 23 na Brno ? rozšíření, zlepšení komunikací v okolí JEDU kvůli bezpečnosti.

Volební číslo 13.

Strana práv občanů

Zemanovci

Tomáš Beroun

Stávající situace v dopravě, tak jak jsem již zmínil v odpovědi na otázku č. 1, je jedním z nejzávažnějších problémů našeho regionu a celé České republiky. Je třeba se na celou skutečnost dívat z globálnějšího hlediska. Jak je možné, že se každoročně opravují stejná místa a závady na komunikacích? Poté nejsou peníze na rozšiřování a modernizování těchto komunikací. Je třeba rozšířit dopravní síť jak silniční, tak i železniční do většího počtu obcí. Toto by přineslo lepší bonitu těchto míst v rámci potenciálních záměrů investorů a tím i lepší návratnost těchto investic. Jelikož ale nejsem expert na problematiku dopravní infrastruktury, rád přenechám starost někomu, kdo tomu rozumí a hlavně bude mít snahu zlepšit stávající situaci, ne jen na ní neustále dokola profitovat. Tímto člověkem by mohl být například leader naší strany SPOZ pro Vysočinu pan Ing. Jaromír Schling, jako bývalý ministr dopravy v Zemanově vládě. Takového člověka pak budu plně podporovat.

Volební číslo 14.

STOP

Strana na naši nabídku nereagovala.

Volební číslo 15.

TOP 09

Vlastimil Bařinka

Celková situace v oblasti dopravy je špatná. Myslím si, že každému obyvateli našeho kraje je jasné, že stav našich silnic je ukázkou toho, jak by komunikace v převážné většině vypadat rozhodně neměly. Rok co rok je situace v této oblasti horší a horší. Komunikace nejsou udržovány, protože není vynakládáno dostatečné množství finančních prostředků na jejich opravy. V řadě měst našeho okresu by bylo potřeba vybudovat rovněž obchvaty, neboť situace při průjezdnosti v době dopravní špičky těmito městy není zrovna růžová nebo lépe řečeno je katastrofální. Řešením je rozhodně posílení krajských a městských rozpočtů, což v současné podobě rozpočtového určení daní neumožňuje našemu regionu uvolnění potřebných investic do infrastruktury.

Volební číslo 17.

Křesťanská a demokratická unie - Československá

strana lidová

Tomáš Preininger

Ať jedu z kterékoliv světové strany, podle „kvality“ silnic i potmě poznám, že se blížím domů. Chceme-li se vyrovnat civilizovaným zemím, čeká nás vybudovat obchvaty všech obydlených sídel na státních a postupně i krajských silnicích. To je běh na tak dlouhou trať, že si říkám, jestli dříve nedojde ve světě ropa. Když ale nezačneme? Pro začátek bych měl vytipovaných několik křižovatek, kde bych ocenil světelné semafory, pokračoval bych v nasvícení přechodů pro chodce, vážil bych kamiony a chtěl bych více vidět policii na silnicích. Jako politik nikdy nebudu znevažovat práci policie.

Volební číslo 18.

Volte Pravý blok...

Antonín Zejda

Město Třebíč, pokud se musí rozvíjet a ne živořit, musí mít mnohem lepší dopravní spojení s Brnem i s Jihlavou, s ideální dostupností do 30 minut. Plánovat to však v situaci totálně rozkradeného státu, zadluženého nejméně na mnoho generací, stojícího těsně před státním bankrotem, je zatím utopie. Dokud nedokážeme změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak, nedokážeme vyřešit ani spojení Třebíče s nejdůležitějšími centry a udělat z něho skutečné regionální centrum, tedy výkladní skříň celého regionu.

Jdeme do každých voleb na jakékoliv úrovni v rámci svého protikriminálního a protitotalitního programu duchovního, mravního a národního obrození, přímé demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jakéhokoliv státního úředníka přímo občany Vy nevěříte politikům a jejich novinářům? No konečně! Věřte sami sobě!!! s nejdůležitějším úkolem: Udělat z bankrotující České republiky, s nedostatkem svobody a demokracie, bohatou a svobodnou zemi, jako je Švýcarská konfederace a Spojené státy americké, tedy dva kdysi nejchudší, ale občansky nejsvobodnější, a proto dnes i nejbohatší státy našeho světa!

Volební číslo 20.

Strana zelených

Hana Houzarová

Každý, kdo jezdí v Třebíči, cítí, že dopravní situace je kritická. Centrum města ve špičkách je téměř neprůjezdné. Chybí obchvat města. Dalším palčivým problémem je obchvat Pocoucova a narovnání silnice od Třebíče k Pocoucovu. To je poslední úsek, který zrychlí napojení města na dálnici.

Volební číslo 21.

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu Suverenita

František Halásek

Nejpalčivějším problémem posledních dvaceti let je přesun materiálu a výrobků ze železnice na silnici a při tom došlo k výraznému rozšíření používání kontejnerů, pro které je dráha nejlepším řešením. Vzhledem k poměrně malému průmyslovému zatížení nevidím problém dopravy relativně závažný, problém na silnicích je především nedisciplinovanost řidičů. Samozřejmě, že je nutné dobudovat rekonstrukci silnice z Jihlavy přes Třebíč do Brna, včetně obchvatu Třebíče a z Třebíče do Velkého Meziříčí k dálnici. Vynikající by bylo zbudování rychlostní komunikace z Jihlavy po císařské silnici na Znojmo a Vídeň, protože trasa z Prahy do Vídně je přes Prostředkovice u Stonařova 135 km oběma směry nejkratší a také z pohledu nejtěžšího úseku, z důvodu horších klimatických podmínek Vysočiny, příznivější.

Volební číslo 23.

Česká pirátská strana

Filip Krška

Městskou dopravu bych řešil podporou alternativ k individuální automobilové dopravě (Pokud se přetřásá jízdné za korunu, proč nespočítat náklady na MHD bez jízdného a související agendy? Některá města to tak mají). Pozitivní motivace (např. zabezpečené stojany na kola, systém městských cyklostezek) místo represí formou odtahu by měla řešit i problém parkování. Východozápadní tranzit musí být řešen bez zásahu do unikátních lokalit jako Libušino údolí i za cenu větší vzdálenosti od centra.

Volební číslo 24.

Dělnická strana

sociální spravedlnosti

Lubomír Odehnal

Co se týče dopravní situace, myslím, že zavedení kvalitního integrovaného dopravního systému by regionu jenom prospělo. Dostupnost do některých obcí regionu, obzvláště ve večerních hodinách, je žalostná. Údržba silnic je také kapitola sama o sobě. Řešením je navýšení veřejných finančních prostředků na správu a rozvoj dopravní infrastruktury.

Volební číslo 25.

Strana svobodných občanů (Svobodní)

Lukáš Kerndl

Doprava na Třebíčsku se zhoršuje, to asi pozorujeme všichni. Navrhovaným řešením by bylo pro mne akceptovatelné postavení kruhových objezdů. Vždyť v jiných zemích EU jsou tyto „kruháče“ samozřejmostí! Nerozumím tedy tomu, z jakého důvodu radnice zamítla postavení kruhových objezdů v našem městě i přes doporučení PČR.

Volební číslo 26.

Občanská demokratická strana

Simona Kafoňková

Dopravní situaci si lidé často srovnávají pouze s okresním městem. Pro obyvatele obcí celého okresu je však doprava do zaměstnání složitá, neboť veřejná vlaková a autobusová doprava nemůže postihnout celou škálu pracovní doby. Proto se lidé musí dopravovat i auty. Parkovací plochy jsou v Třebíči již brzy po ránu plné. Řešení tedy vidím v přistoupení na integrovaný dopravní systém, který by skloubil vlaky s autobusy a zrušil by konkurující si spoje. Ty by mohly mít pak jiné, lepší intervaly i se zapojením MAD v Třebíči. Dnes je ale řešení nemožné, protože socialistický náměstek kraje Vysočina pro dopravu zablokoval možnost zlepšení dopravy uzavřením nemravných desetiletých smluv se státními monopoly. Mimochodem zřejmě proto, že sám zasedá v dozorčí radě ČD Cargo a rozhodoval tak o penězích sám pro sebe.

Autor: Připravili: Petr Chňoupek, Stanislav Caha, Milan Noha
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk