Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Za Čikov padla pokuta 800 tisíc korun

10.07.2018

ČIKOV (red) - Inspektoři České inspekce životního prostředí) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 800 tisíc korun společnosti za navážení zeminy z výstavby D1 do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů v Čikově (Horácké noviny informovaly). Jednalo se o lokalitu s prokázaným výskytem ohrožené koroptve polní a kriticky ohrožené kudlanky nábožné.


V srpnu loňského roku zjistili inspektoři navážení zeminy a provádění úprav na celkové ploše zhruba 15 000 m2. „Jednalo se o území, které je biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Společnost tam zeminu navezla bez jakéhokoli projednání s dotčenými orgány ochrany přírody, neměla tedy ani výjimku ze základních ochranných podmínek. Firma se tak dopustila nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Navíc nerespektovala rozhodnutí o předběžném opatření, kterým inspektoři společnosti uložili zdržet se navážení jakéhokoliv materiálu, a v této činnosti po jistou dobu pokračovala,“ popsal Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.

Návozem velkého množství zeminy o mocnosti místy až deset metrů do tohoto území byl porušen zákaz rušení těchto živočichů. Došlo ke zničení přirozených úkrytů, bezpečných míst k hnízdění a zásadnímu omezení potravní nabídky ohrožených živočichů. Uvedení lokality do původního stavu bude velmi obtížné.

Obviněná společnost se proti pokutě, uložené inspektory ČIŽP, odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.

Autor: red
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk