Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
Opravená kaplička v Zahrádce.
(foto: Martina Chromá)

Zahrádečtí se vracejí k tradicím

26.03.2012

Zahrádka - Stopadesátihlavá obec s poetickým názvem rozkládající se severovýchodně od Třebíče. První písemná zmínka o této malé vísce pochází z roku 1353. Od roku 1894 jsou její součástí sousední Častotice. Letitá historie Zahrádky s sebou přináší řadu milníků a zvyklostí, na nichž se současné vedení obce rozhodlo stavět.


„Ve své činnosti se snažíme navracet ke starým tradicím,“ uvedl tamní starosta Josef Sysel. Po mnohaleté odmlce se obec například vrátila k tradičnímu vítání občánků. Tři miminka s trvalým bydlištěm v Zahrádce a rokem narození 2011 uvítal starosta v reprezentativních prostorách nedalekého náměšťského zámku. „Z důvodů rekonstrukce našeho kulturního domu jsme zvolili tuto variantu. Mezi obyvateli jsme se setkali s kladným ohlasem a budeme s těmito slavnostními akty pokračovat. Letošní vítání občánků již proběhne u nás v nově zrekonstruovaných prostorách,“ poznamenal Ing. Sysel.

Vedení obce nezapomíná ani na své církevní památky. V loňském roce byla nákladem sto čtyřiceti tisíc korun za nemalé podpory místních občanů opravena kaple sv. Cyrila a Metoděje. Kapli byla citlivě navrácena původní podoba. Ing. Sysel dodává: „Podařilo se nám nalézt fotografie z roku 1908, z těch jsme vycházeli co do tvaru a malby kaple.“ Letos přijde na řadu kaplička v přidružených Častoticích zasvěcená Panně Marii. Plánovaná oprava si vyžádá asi čtyřicet tisícovek a obec ji pokryje z vlastního rozpočtu. Práce budou probíhat v letních měsících.

Události příštího roku se v obci ponesou v duchu dvou významných výročí. Zahrádečtí si připomenou 660 let od první písemné zmínky a současně oslaví 120 let své samostatnosti (do roku 1894 byla Zahrádka součástí Náměště nad Oslavou). Přípravy oslav ovšem zahajují už nyní. Obec se rozhodla k této příležitosti vytvořit svůj obecní znak a prapor. „Sešlo se nám sedm návrhů, z nichž zastupitelé vybrali tři nejzdařilejší. O konečné podobně obecních symbolů rozhodnou sami obyvatelé v dubnu letošního roku v místním referendu,“ prozradil nám starosta s tím, že tvůrci návrhů vycházeli z podoby pečetí původních majitelů obce.

Po výrazném úbytku obyvatel na přelomu tisíciletí se Zahrádka opět pomalu rozrůstá. A přesto, že staví na tradicích a vrací se ke kořenům, nezapomíná ani na svůj rozvoj a vytváření podmínek pro co nejkvalitnější život mladých rodin. V loňském roce byl kupříkladu k nově budovaným rodinným domům prodloužen kanalizační řad. Z celkových čtvrtmilionových nákladů pokryla šedesát procent dotace a zemní práce probíhaly během podzimu. K mladým rodinám neodmyslitelně patří i malé děti. I na své nejmladší občany obecní zastupitelstvo v rozpočtu pamatuje, což svými slovy potvrdil i sám starosta: „Plánujeme výstavbu dětského hřiště. Lokalita byla vybrána na schůzce s občany. Samotný návrh hřiště vzešel od rodičů.“ Téměř dvěstětisícové náklady z části pokryje již schválená dotace. Místní dítka budou na novém hřišti s řadou lákavých herních prvků skotačit ještě letos.

Je až k nevíře, kolik se toho malé vísce s necelým dvoumilionovým rozpočtem daří budovat a inovovat. Zahrádka je jasným důkazem toho, že když se chce, tak to jde. Ne vše tkví ve finančním rozpočtu. Jde mimo jiné o vůli zastupitelů, ale hlavně chuti řadových občanů se nějakým způsobem na veřejném životě podílet. Nositelem rozvoje a kultury malých obcí často bývají místní organizace a sdružení v čele s dobrovolnými hasiči. A nejinak tomu je i v Zahrádce.„Všechny akce byly provedeny za obrovské podpory místních občanů, za což jim patří velký dík,“ vzkazuje prostřednictvím Horáckých novin starosta.

Autor: Martina Chromá
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk