Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Zámek získává novou podobu a nabídne více

10.09.2012

Náměšť nad Oslavou - Zámek postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy není čtenářům Horáckých novin blíže představovat. Patří mezi to nejcennější, co renesanční stavitelství na Moravě nabízí, navíc v takřka nezměněné podobě.


Zámecký areál kromě zámku samotného tvoří budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí, anglický park a malá francouzská zahrada. Letos je tomu 260 let od okamžiku, kdy Náměšť a okolí získal rod Haugwitzů. Konec srpna nebyl na zámku jen ve znamení hudby, ale také ? jako ostatně již dlouho ? ve znamení stavebních prací. O jejich podobě, ale nejen o tom, více prozradil kastelán zámku Marek Buš.

Na nové střeše se pracuje už nějaký ten rok. Jaká je minulost, současnost a budoucnost této technicky a finančně náročné akce?

V roce 2001 byl areál zámku prohlášen Národní kulturní památkou. A rok poté se začala opravovat střecha z prostředků Programu záchrany architektonického dědictví. Poslední dva roky je to financováno z prostředků ministerstva kultury, které je poskytuje Národnímu památkovému ústavu. V těchto dnech probíhá poslední etapa rekonstrukce střešního pláště zámku. Střecha se dodělá letos, a tím bude hlavní budova pod novou střechou včetně opravených krovů. Zároveň dojde na opravu stropních konstrukcí mezi střechou a horním patrem: tam je hodně rozšířena dřevomorka a většina stropních trámů se musí nahrazovat nebo zčásti měnit.

Která další část zámku ještě vyžaduje vylepšení?

Na nádvoří je na prvním místě restaurování renesančních pískovcových arkád, odvodnění spodní části nádvoří je už hotové. Kámen je hodně degradovaný, arkády se drobí před očima, odhadem vyjde restaurování na 16-18 milionů. Vše máme připraveno včetně závazného stanoviska, ale záleží na financích. Na dvou stěnách je třeba spravit omítky a provést repase dřevěných výplní oken a dveří. Další bolestivou věcí jsou fasády směrem k městu, ty jsou ještě z poválečné úpravy zámku pro potřeby prezidenta Edvarda Beneše. Je to ohromná plocha, je k ní špatný přístup, je tam mnoho oken, které budou potřebovat repase. Některá se nadají už ani otevřít.

Zatím byla řeč o tom, co lze vidět zvenčí. Jak to vypadá s interiéry?

Interiér je ve slušném stavu, nedávno byla provedena nová elektroinstalace. Reprezentační trasa, kde ukazujeme to nejcennější (sbírku gobelínů, knihovnu a kapli), je v dobrém stavu. Horní trasa je zavřena kvůli rekonstrukci stropů. Jakmile tyto práce skončí, tak se provedou interiérové vysprávky, a potom tam nainstalujeme expozici s předměty dokumentujícími život posledních majitelů zámku.

Náměšťský zámek si mnozí asociují právě se zmíněnými gobelíny. Nabídka bude ale určitě bohatší?

Na zámku představujeme nejucelenější kolekci těchto koberců u nás. Je to unikát a reprezentativní sbírka, žádná znouzectnost. Krom gobelínů trasu tvoří krásný nábytek a nejcennější obrazy z našich sbírek. Přiznávám, že to působí spíše jako muzejní než zámecká expozice. Na trase jsou ale i dva nejcennější interiéry zámku ? kaple a knihovna. Nenajdete jinde u nás takto bohatě vybavenou kapli, fresky v knihovně jsou také unikátem.

Určitě máte nějakou představu o tom, jak v budoucnu zámek ještě zatraktivnit.

Budeme chtít nabídnout expozici života od roku 1752 až do 2. světové války, s důrazem na významné návštěvy. Za všechny jmenujme jen následníka trůnu Ferdinanda D´Este a švédského krále. K dispozici máme k těmto návštěvám dostatek fotografií a jiných předmětů. Máme i kompletní fotodokumentaci toho, jak se tu žilo. To nám umožní instalaci autentického stavu. Obejdeme se bez zápůjček, protože to, co chceme ukázat, máme ve vlastních sbírkách. V depozitářích je také bohatá obrazárna.

Do roku 1990 bylo celé horní patro nepřístupné veřejnosti, bylo to záložní ubytování pro vládní delegace, bydleli zde sovětští odborníci pro stavbu Dukovan, ministři apod. Po změně režimu můj předchůdce alespoň o víkendech tuto část zpřístupnil, ale byly to vlastně jen ložnice, pokoje pro hosty? tak to bylo už za Haugwitzů. My se budeme snažit dát každé místnosti nějaký obsah, třeba hudební tradici tohoto zámku.

Zámky a hrady u nás stále častěji lákají na zážitkové trasy. Chystáte něco podobného?

Ano. Zážitková trasa bude určena těm, kteří se o zámecké interiéry nezajímají. K vidění bude Luteránka s originály pískovcových soch z mostu nad Oslavou, dále zámecká kuchyně a půda. Krov sám o sobě je impozantní dílo, kuchyni na míru potřebám Edvarda Beneše často využívají filmaři.

Martin C. Putna letos kritizoval klasickou podobu prohlídek, tedy skupinky vedené průvodcem. Sklidil souhlasné, ale i nesouhlasné názory. Jak vnímáte tuto problematiku vy?

Doktoru Putnovi rozumím a také bych uvítal, aby si každý expozici prohlédl podle svého tempa, nálady, ale naráží to na několik věcí. Průvodce má i strážní funkci při prohlídce, nelze návštěvníky pustit samotné. Pokud ano, musel by být mobiliář elektronicky zabezpečen a na to prostředky nejsou. Nebo by v každé místnosti musela sedět paní na židličce a dohlížet. Každopádně finančně nejvýhodnější je jeden průvodce na jednu výpravu, nabídka sylabu s detailnějšími informacemi či překlady pro cizince jsou samozřejmostí. O průvodce není nouze, znalost cizích jazyků je předností. Návštěvnost je přibližně stejná jako loni.

Závěrem ještě ke kapli. Prochází také nějakou úpravou?

Část oltářů je buď už zrestaurovaná, nebo jsou právě restaurovány. Hlavní oltář zachycující zvěstování Panně Marii je před restaurováním, je to práce z 20. - 30. let 18. století, kdy vlastnili zámek Verdenberkové ? jejich erb je na oltáři zachycen. Jsou tu i patroni spjatí s jejich rodem, dále sv. Václav a sv. Vít. Rád bych řekl, že se budou restaurovat i varhany. Byl to krásný nástroj z roku 1698, ale necitlivý zásah Jana Zachystala je v roce 1901 poškodil. Zůstala jen čelní část skříně. A do ní postavil nový mizerný nástroj, který dnes nehraje a nemá cenu jej opravovat. Jednou by stálo za to do původní skříně postavit přibližnou repliku původního nástroje od Matouše Roskosche. To by byla bomba!

Autor: Viktor Velek
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk